Gå til sygdomsliste

Støt kræftsagen

Kun 3 pct. af vores indtægter
kommer fra det offentlige.
Dit bidrag er afgørende.

Zikavirus kan måske vise vej til ny behandling af kræft i hjernen

08-09-2017
Amerikanske forskere har for første gang i laboratorieforsøg vist, at Zikavirus måske kan bekæmpe hjernekræft af typen glioblastom.

Ny forskning viser, at Zikavirus måske kan vise vej til ny behandling af kræft i hjernen. Forsøgene er udført i laboratoriet af blandt andre Dr. Jeremy Rich fra University of California og Cleveland Clinic i USA

Forskere har tidligere forsøgt at bruge virus som behandling mod alvorlige sygdomme så som kræft. Men det er første gang, man har undersøgt, om Zikavirus har en effekt på hjernekræft af typen glioblastom. 

Glioblastomer er en aggressiv form for hjernekræft, og en af udfordringerne i behandlingen af sygdommen er, at den ofte vender tilbage. Det betyder, at selv om kemoterapi og operationer ofte kan fjerne de synlige kræfttumorer, risikerer der at være enkelte, mikroskopisk små kræftstamceller tilbage, som kan være årsag til ny vækst af kræften.  

I en serie netop offentliggjorte forsøg har amerikanske forskere imidlertid vist, at kræftstamcellerne kan rammes med behandling med Zikavirus. Det forklarer dr. Jeremy Rich fra the University of California, San Diego og Cleveland Clinic i USA. Han har stået i spidsen for forskningen sammen med kolleger fra Washington University: 

– Vi har i laboratoriet testet Zikavirusset på glioblastomstamceller fra patienter og på mus som havde glioblastomer. Og resultaterne er lovende. Zikavirusset inficerede med høj præcision kræftstamcellerne, og slog dem ihjel mens det kun i ringe grad påvirkede de normale celler og de færdigudviklede kræftceller. I Zikavirusset forlængede musenes levetid, siger dr. Jeremy Rich. 

Forskerne kender endnu ikke hele årsagen til Zikavirussets effekt på glioblastomstamcellerne. En af forklaringerne kan imidlertid hænge sammen med, at kræftstamcellerne reagerer anderledes end andre celler, på den betændelsestilstand, som virusinfektionen udløser. 

Arbejdet fortsætter i laboratoriet
Forskernes mål er at afprøve behandlingen i kliniske forsøg med patienter, men inden de kommer så langt, skal der flere forsøg til i laboratoriet:

Der sker rigtig meget indenfor forskning i glioblastomer, og der kommer hele tiden ny viden til. Forskning, som om få måneder eller få år forhåbentlig vil føre til nye måder at behandle sygdommen. Så der er grund til at bevare håbet

dr. Jeremy Rich

– Vi arbejder blandt andet på at modificere gener i Zikavirusset, så det angriber glioblastomstamcellerne endnu mere specifikt. Naturen og evolutionen har i virkeligheden gjort en stor del af arbejdet for os, for Zikavirusset er i forvejen højt specialiseret og opsøger af sig selv helt bestemte celler i kroppen. En anden del af vores arbejde går ud på at undersøge, hvordan behandlingen med Zikavirus kan kombineres med forskellige former for medicin, eksempelvis kemoterapi, for på den måde gøre behandlingen mere effektiv, fortæller dr. Jeremy Rich.

Forskning giver fremskridt
Dr. Jeremy Rich arbejder til daglig både som læge for patienter med glioblastomer og som forsker. Selv om glioblastom i dag er en livstruende sygdom, er han optimistisk på patienternes vegne: 

– Der sker rigtig meget indenfor forskning i glioblastomer, og der kommer hele tiden ny viden til. Forskning, som om få måneder eller få år forhåbentlig vil føre til nye måder at behandle sygdommen. Så der er grund til at bevare håbet, siger dr. Jeremy Rich.

Resultaterne er offentliggjort her: Z Zhu et al. Zika virus has oncolytic activity against glioblastoma stem cells. The Journal of Experimental Medicine. DOI: https://doi.org/10.1084/jem.20171093, 2017.

Læs mere om Jeremy Richs forskningsgruppe (på engelsk) 

Læs mere om Kræftens Bekæmpelse Center for Kræftforskning

Samarbejde med Kræftens Bekæmpelse

Hos Kræftens Bekæmpelses Center for Kræftforskning arbejder forskningsgruppen ”Hjernetumorbiologi” tæt sammen med dr. Jeremy Rich. I dagene torsdag d. 7. september – lørdag d. 9. september er dr. Jeremy Rich på besøg hos Kræftens Bekæmpelse for at deltage i et symposium, hvor forskerne udveksler den nyeste viden, fremskridt og ideer indenfor forskningen i hjernekræft. 

Læs mere om forskningsgruppen ”Hjernetumorbiologi”

Patienterne hjælper forskningen

I den nye forskning har dr. Jeremy Rich og hans kolleger afprøvet Zikaviruset på glioblastomstamceller fra patienter.
– Det har stor betydning, at patienter har sagt ja til, at vi må bruge væv fra deres kræfttumor i laboratoriet. Det gør resultaterne langt mere sikre og hjælper forskningen et stort skridt fremad, siger dr. Jeremy Rich.

Om Zikavirus

Zikavirus er mest kendt for at give hjerneskader hos fostre. Hos voksne er sygdommen imidlertid typisk langt mere fredelig og giver hos de fleste kun symptomer så som feber og ledsmerter, der går over af sig selv efter kort tid. Derfor anser forskerne det for realistisk, at en behandling med Zikavirus mod glioblastomer kan blive testet i kliniske forsøg. En af fordelene ved at benytte netop Zikavirus mod kræft i hjernen er, at virusset er i stand til at krydse den barriere, som normalt hindrer stoffer fra blodet i at trænge ind i hjernen.

Læs mere om Zikavirus her