Gå til sygdomsliste

Det mener Kræftens Bekæmpelse om aktiv dødshjælp

Kræftens Bekæmpelse mener ikke, at vi skal have aktiv dødshjælp i Danmark. Den gældende lovgivning gør det muligt for alle borgere at få en værdig død med de kompetencer, som sundhedspersonalet har og de muligheder for lindring, der allerede findes i dag.

Ved aktiv dødshjælp er intentionen, at patientens død indtræffer med det samme. I modsætning til aktiv dødshjælp er passiv dødshjælp fuldt anerkendt i Danmark.

Passiv dødshjælp betyder, at man kan undlade livsforlængende behandling af terminalt syge patienter, og at man kan iværksætte en lindrende behandling, der kan have den sidevirkning, at døden indtræffer med et kortere tidsrum.

Lindrende palliation - ikke aktiv dødshjælp 
Det betyder, at man som patient ikke behøver at frygte unødig lidelse ved livets afslutning. I stedet for aktiv dødshjælp mener Kræftens Bekæmpelse, at der skal tilbydes lindrende palliative indsatser af høj kvalitet.

Undersøgelser viser, at danskerne generelt er positivt stemt over for aktiv dødshjælp – ofte grundet frygten for lidelse, smerter og ubehag i forbindelse med livets afslutning. I befolkningen er der meget lidt viden om de eksisterende muligheder for lindring inden for den lovgivning, der findes i dag.

Bedre oplysning om muligheder ved livets afslutning
De fleste danskere forholder sig ikke ret meget til, at de en dag skal dø, og de forestiller sig ikke, at de vil dø af en livstruende sygdom som eksempelvis kræft. Størstedelen af danskerne dør dog af en livstruende sygdom.

Kræftens Bekæmpelse mener derfor, at den danske befolkning skal have mere oplysning om de muligheder for at lindre smerter og anden lindrende indsats, der allerede findes i dag.

Det er en opgave, der skal løftes af hele sundhedsvæsenet. Sundhedspersoner skal oplyse om muligheder for lindring til alle patienter og pårørende, som har behovet.

Patienter og pårørende skal på den måde også have god mulighed for at drøfte livets afslutning med de sundhedspersoner, som er relevante for patient og pårørende.

Kræftens Bekæmpelse anbefaler
  • I stedet for aktiv dødshjælp mener Kræftens Bekæmpelse, at der skal tilbydes palliative indsatser af høj kvalitet.
  • At alle aktører i sundhedsvæsenet sikrer, at patienter og pårørende får oplysning om de muligheder, der findes i den sidste del af livet.
  • At sundhedspersoner sikrer, at patienter og pårørende bliver inddraget i beslutninger om livets afslutning.
  • At sundhedsmyndigheder understøtter en god offentlig debat om sundhedsvæsenets ansvar om at sikre alle patienter og pårørende lindring i den sidste tid.

Kontakt:
Hvis du vil vide mere om Kræftens Bekæmpelses arbejde omkring palliation, er du velkommen til at kontakte Mette Lemser, sundhedsfaglig konsulent i Kræftens Bekæmpelse:
E-mail: ml@cancer.dk/ Tlf.: 35 25 74 30

For udtalelser til pressen og øvrige henvendelser kontakt Kræftens Bekæmpelses kommunikationsafdeling på tlf.: 35 25 74 00

Læs mere om aktiv dødshjælp

Det Etiske Råd rådgiver regeringen og Folketinget om etiske temaer og forhold såsom aktiv dødshjælp. Det Etiske Råd har flere gange taget stilling til spørgsmålet om at gøre aktiv dødshjælp lovlig.

Det Etiske Råds hjemmeside

Læs mere:
I stedet for aktiv dødshjælp mener Kræftens Bekæmpelse, at der skal tilbydes palliative indsatser og lindrende behandling af høj kvalitet. 

Det mener Kræftens Bekæmpelse om palliation


Læs mere om, hvad Kræftens Bekæmpelse mener:

Det mener Kræftens Bekæmpelse


 

Nyheder

27-06-2022
”Jeg tvinger mig selv til at se alt det positive”
14-årige Catharina har haft kræft det meste af sin barndom. Det er en barsk omgang – men alligevel skriver hun hver aften en liste med alt det gode, der sker i hendes liv. Og den er heldigvis lang.
Læs flere nyheder