Gå til sygdomsliste

Støt kræftsagen

Kun 3 pct. af vores indtægter
kommer fra det offentlige.
Dit bidrag er afgørende.

Dragør lokalforening

Velkommen til Kræftens Bekæmpelses lokalforening i Dragør.


Lokalforeningen er Kræftens Bekæmpelses lokale talerør. Er du medlem af Kræftens Bekæmpelse, er du automatisk medlem af lokalforeningen i din kommune. 

Hvis du vil vide mere om vores arbejde i Dragør kommune, er du velkommen til at kontakte:


Lokalforeningsformand

Ole Morten Landsmann

morten_kirsten@mail.dk

3253 3363


Kræftens Bekæmpelses lokalafdeling i Dragør afholder den årlige generalforsamling

onsdag den 6. april 2022 kl. 1900.

Generalforsamlingen finder sted i Mødelokale 2 i Hollænderhallen

Ifølge medlemsfortegnelsen for Kræftens Bekæmpelse Danmark er der ca. 1.500 personer bosat i Dragør, der betaler medlemskontingent. Da jeg er flyttet fra Dragør vil jeg hermed gerne efterlyse nogen blandt disse mange medlemmer, som har lyst og energi til at deltage i Lokalforeningens bestyrelsesarbejde.

Henvendelse til undertegnede på telefon 32533363 eller på mail: Morten_Kirsten@mail.dk

Generalforsamlingen forventes at vare ca. 2 timer.

 Dagsorden:

1.    Valg af dirigent og referent

2.    Bestyrelsen aflægger beretning om årets virksomhed til godkendelse

3.    Drøftelse og godkendelse af lokalforeningens aktivitetsplan for det kommende år

4.    Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse

5.    Valg til bestyrelsen, herunder suppleanter

6.    Valg til revisor

7.    Indkomne forslag

8.    Evt.


Med venlig hilsen

Ole Morten Landsmann

Formand for Lokalforeningen