Gå til sygdomsliste

Støt kræftsagen

Kun 3 pct. af vores indtægter
kommer fra det offentlige.
Dit bidrag er afgørende.

Gribskov lokalforening


Indkaldelses til generalforsamling

torsdag 5. marts 2020, kl. 19.00-20.30

I Frivilligcenter Helsinge Vestergade 4, 3200 Helsinge


1.     Valg af dirigent

2.     Bestyrelsen aflægger beretning om årets virksomhed til godkendelse

3.     Fremlæggelse af regnskab til godkendelse

4.     Drøftelse og godkendelse af lokalforeningens aktivitetsplan for 2020-2021

5.     Valg til bestyrelsen

·      Bestyrelsen består på nuværende tidspunkt af

-  Jane Strange Nielsen, Formand

-  Kirsten Grønvold, Kasserer

-  Marianne Bruun, kampagneleder for Landsindsamlingen

-  Gitte Boisen, distriktsleder for Landsindsamlingen


·      Der er plads til endnu 1-2 bestyrelsesmedlemmer valgt for 2 år samt en suppleant valgt for 1 år.

6.     Valg til revisor

7.     Indkomne forslag

·      Ønsker du at få et noget med på dagsordenen, kan forslag sendes til områdekonsulent Anne Grete S. Henriksen på agsh@cancer.dk senest 8 dage før.

8.     Eventuelt


Vi byder på kaffe og ostebord, så du må gerne tilmelde dig, så der er nok til alle.

Du tilmelder dig på mail: marianne@bruunprovence.dk eller telefon: 60832710.