Gå til sygdomsliste

Støt kræftsagen

Kun 3 pct. af vores indtægter
kommer fra det offentlige.
Dit bidrag er afgørende.

Nyt fra lokalforeningen

Generalforsamling onsdag den 8. februar 2023, kl. 17.00 - 18.30

Sted: Sognegården, Melbyvej 101, 3370 Melby

Dagsorden

Punkt 1: Velkomst ved formanden for lokalforeningen Kræftens Bekæmpelse i Halsnæs

Punkt 2: Valg af dirigent

Punkt 3: Årsberetning ved formanden

Punkt 4: Fremlæggelse af det reviderede regnskab ved kassereren

Punkt 5: Valg til bestyrelsen

Der skal vælges 4 bestyrelsesmedlemmer for 2 år

  • Svend Larsen, næstformand i bestyrelsen på valg – modtager genvalg
  • Susan Eirfeldt, bestyrelsesmedlem på valg – modtager genvalg
  • To ledige

Der skal vælges 2 suppleanter for 1 år

Punkt 6: Valg af bilagskontrollør og bilagskontrollørsuppleant for 1 år.

Punkt 7: Indkomne forslag.

Forslag, der ønskes behandlet, indsendes til formanden på cancer.halsnaes@gmail.com - senest den 1. februar

Punkt 8: Eventuelt

Program efter generalforsamlingen

Kl. 18.30 - 19.30: Smørrebrød

Kl. 19.30: Foredrag ved Esben Dalgaard.

Hej Kræft - velkommen.

Et livsbekræftendenden foredrag.

Esben Dalgaard er skuespiller, ægtemand og familiefar.

Esben er ramt af stadie 4 cancer. Uhelbredelig modermærkekræft.

Kl. 20.30: Afslutning

Du kan tilmelde dig på cancer.halsnaes@gmail.com, seneste den 1. februar.

Generalforsamling den 8. februar 2023, kl. 17
Udgivet den 07-12-2022

Lokalforeningen Kræftens Bekæmpelse i Halsnæs afholder generalforsamling onsdag den 8. februar kl. 17 i Sognegården, Melbyvej 101, 3370 Melby.

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, indsendes senest den 1. februar 2023 via mail til cancer.halsnaes@gmail.com.

Det er kun medlemmer af Kræftens Bekæmpelse, som har stemmeret.


Kl. 17 - 18.30: Generalforsamling jvf. vedtægterne

Kl. 18.30 - 19.30: Smørrebrød

Kl. 19.30 - 20.30: 'Hej Kræft' velkommen - Et livsbekræftende foredrag ved Esben Dalgaard.

Esben Dalgaard er skuespiller, ægtemand og familiefar. 

Og så er han ramt af stadie 4 cancer. Uhelbredelig modermærkekræft.

Kl. 20.30: - Afslutning


Tilmeldingn på cancer.halsnaes@gmail.com - senest den 1. februar 2023.