Gå til sygdomsliste

Støt kræftsagen

Kun 3 pct. af vores indtægter
kommer fra det offentlige.
Dit bidrag er afgørende.

Nyt fra lokalforeningen

Indkaldelse til generalforsamling 2023

Vil du have indflydelse på, hvad der sker på kræftområdet i Hørsholm, og hvilke tilbud der er til patienter og pårørende her lokalt? Så kom til generalforsamling i Kræftens Bekæmpelse Hørsholm.

Du kan høre, hvad vi har arbejdet med i det forgangne år, og hvilke initiativer vi vil sætte i gang i år. Hvis du er medlem af Kræftens Bekæmpelse, har du også mulighed for at stemme en kandidat ind i bestyrelsen eller selv at stille op som bestyrelsesmedlem eller suppleant.

 

Efter mange års engagement i Kræftens Bekæmpelse har formand Ditlev Dæhnfeldt og næstformand Harald Queseth valgt at stoppe og give stafetten videre. Så hvis du har lyst til at sætte dit præg på det lokale arbejde i Kræftens Bekæmpelse, er du velkommen til at kontakte os og høre mere.

 

Du har også mulighed for at komme med forslag til dagsordenen. Af hensyn til mødets praktiske afholdelse, vil vi bede dig sende dine forslag i en mail senest 26. februar. Du kan skrive til formand Ditlev Dæhnfeldt på mail: ditlev@mail.dk eller til områdekonsulent Anne Grete S. Henriksen på agsh@cancer.dk

Dagsorden ifølge vedtægterne:

1) Valg af dirigent.                                                                                                                       

2) Bestyrelsen aflægger beretning om årets virksomhed til godkendelse.                         

3) Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.                       

4) Drøftelse og godkendelse af lokalforeningens aktivitetsplan for det kommende år.   

5) Valg til bestyrelsen herunder suppleanter.                                                                          

6) Valg til revisor herunder eventuelt valg af suppleant.

7) Indkomne forslag.                                                                                                                    

8) Eventuelt.

Tidspunkt

Mandag den 6. marts kl. 17.00, Hørsholm Frivilligcenter, Rungstedvej 1C, 2970 Hørsholm

 

Vi byder på kaffe og kage, så du må gerne tilmelde dig, så der er nok til alle.

Du tilmelder dig på ditlev@mail.dkVi glæder os til at se dig.


De bedste hilsner

Bestyrelsen i Hørsholm