Gå til sygdomsliste

Støt kræftsagen

Kun 3 pct. af vores indtægter
kommer fra det offentlige.
Dit bidrag er afgørende.

Nyt fra lokalforeningen

Kræftens Bekæmpelse i Lyngby-Taarbæk inviterer til generalforsamling:

Mandag d. 20. marts 2023 kl. 17-19.30 (Frivilligcenter, Rustenborgvej 2A, 2800 Lyngby)

Dagsorden

1.      Valg af dirigent

2.      Valg af referent

3.      Formanden aflægger beretning for året 2022

4.      Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse

5.      Drøftelse og godkendelse af lokalforeningens aktivitetsplan for 2023

6.      Valg til bestyrelsen herunder suppleanter

7.      Valg til revisor herunder eventuelt valg af suppleant

8.      Indkomne forslag

9.      Evt.


Efter generalforsamlingen er der en lidt anretning.