Gå til sygdomsliste

Støt kræftsagen

Kun 3 pct. af vores indtægter
kommer fra det offentlige.
Dit bidrag er afgørende.

Tårnby lokalforening

Velkommen til Kræftens Bekæmpelses lokalforening i Tårnby.

Lokalforeningen er Kræftens Bekæmpelses lokale talerør. Når du er medlem af Kræftens Bekæmpelse, er du automatisk medlem af lokalforeningen i din kommune. 


Hvis du vil vide mere om vores arbejde i Tårnby kommune, er du velkommen til at kontakte:


Lokalforeningsformand

Carina Holmboe Jakobsen 

Mail: carina.holmboe@gmail.com

Indkaldelse

Kræftens Bekæmpelse Lokalforeningen Kastrup Tårnby

Generalforsamling 30. marts 2022. kl. 10.30

Hovedbiblioteket Kamillevej 10, 2770 Kastrup Mødelokale 2

1) Valg af dirigent

2) Beretning for året v/ formanden

3) Fremlæggelse af revideret regnskab

4) Drøftelse af lokalforeningens aktivitetsplan for den kommende periode

a. Herunder godkendelse af budgetter for lokalforeningen og

underliggende udvalg

5) Valg til bestyrelse, suppleanter og revisor

Følgende modtager genvalg:

a. Formand - Carina Holmboe Jakobsen – på valg i 2023

b. Kasserer - Johnny Fredelund – på valg i 2023

c. Bestyrelsesmedlem - Randi Winther – på valg i 2023

6) Indkomne forslag – kan sendes til formanden på carina.holmboe@gmail.com

7) Eventuelt