Gå til sygdomsliste

Støt kræftsagen

Kun 3 pct. af vores indtægter
kommer fra det offentlige.
Dit bidrag er afgørende.

Faste aktiviteter

Aktiviteter.

Lokalforeningen tilrettelægger løbende forskellige aktiviteter. Der er aktiviteter, der foregår hver/hver anden uge eller i en periode, men der er også tale om enkeltstående foredrag og cafémøder. De faste aktiviteter, der gentages, kan du læse om nedenfor.


Foredragsaktiviteterne er rettet både mod mennesker, der er berørt af kræft og mod mennesker, der har en generel interesse for kræftområdet. Foredragene vil typisk finde sted på Ruskjærholm, i Brande eller i Ejstrupholm – se adresser nedenfor. Foredragene annonceres særskilt. Der er ikke behov for tilmelding. Arrangementerne finder sted på

Ruskjærholm, Ruskærvej 19, 7441 Bording, eller

Sognegården, Storegade 10, 7330 Brande, eller

Konfirmandstuen, Præstegårdsvej 12, 7361 Ejstrupholm.


I forbindelse med foreningens patientstøttearbejde oplever vi, at der fra kræftramte eller pårørende bliver udtrykt behov for, at vi via en fagperson sætter fokus på et specifikt emne vedrørende kræft. Det kan f.eks. være senfølger, påvirkning i parforhold, økonomi eller arbejdsmuligheder.

Lokalforeningen er parat til at tilrettelægge cafémøder. Alle er velkomne til at komme med forslag til emner og alle interesserede vil være velkomne til at deltage. Cafèmøderne forventes at finde sted på Ruskjærholm, evt. i dagtimerne eller som fyraftensmøde.  


Faste Aktiviteter

Lev livet med kræft.

Forløbet er et trænings- og undervisningsprogram for borgere, som har/har haft kræft, og som oplever udfordringer i hverdagen betinget af kræften. Vi kommer bl.a. omkring bivirkninger/senfølger, motionens betydning, kosten, livsstilsændringer og mental sundhed. Gruppen er på tværs af kræftdiagnoser, hvor man mødes og udveksler erfaringer og deler livet med kræft.

Vi mødes 2 gange ugentligt - mandag og onsdag formiddag ca. 2 timer pr. gang i 9-10 uger .

Næste hold starter i uge 38 – 2020

 Inden opstart af forløbet afvikles en afklarende samtale.

 Kurset ledes af en terapeut og en sygeplejerske fra Sundhedscentret i Ikast-Brande Kommune.

Tilbuddet retter sig primært til borgere i Ikast-Brande kommune.

For yderligere oplysninger og tilmelding - kontakt forløbskoordinator Joan G. Jakobsen, Sundheds- og Omsorgsområdet Ikast-Brande tlf. 99 60 31 06 mobil 40 23 59 01 mail: jojak@ikast-brande.dk eller lokalforeningen v/ Inger-Lise Katballe, tlf. 53 80 23 59


Hjem i hjemmet.

I samarbejde med Sundhedsafdelingen i Ikast-Brande Kommune har lokalforeningen etableret en hjælpe- og støtte ordning med frivillige, der kommer hjem i hjemmet hos kræftramte.

Med en ”Hjem i Hjemmet” frivillig kan du få besøg i hjemmet, socialt samvær, ledsagelse til behandling eller undersøgelse, bisidder ved lægesamtaler, aflastning af pårørende, der passer en syg kræftramt - eller hjælp til dagligdagens små gøremål f.eks. indkøb, græsslåning eller lign.

Alle frivillige er særligt udvalgte og godkendt til opgaven. De fleste har selv haft kræft inde på livet.

Er du som kræftramt eller pårørende interesseret i at få en frivillig hjem i hjemmet, så forhør dig nærmere hos Solveig Jakobsen tlf. 30 42 62 30


Mandegruppen.

 Mandegruppen er for mænd, der har eller har haft kræft.

Vi drikker kaffe, snakker om alt hvad der optager os, laver praktisk arbejde på Ruskjærholm, går ture, spiser frokost sammen – og tager ud af huset en gang imellem.

Ellers er planen, at der ingen plan er: Vi gør hvad der passer os, når det

passer os!

Gruppen mødes på Ruskjærholm torsdage i lige uger kl. 9.30 til ca. 12.30.

Er du interesseret så kontakt:

Poul Erik Jakobsen tlf. 23 86 70 34,  eller Henning Busk tlf. 29 84 83 09.


Gåture - Ruskjærholm.

Gåturen er primært et tilbud til kræftramte og pårørende eller andre, der har haft sygdommen tæt inde på livet. Men alle er velkomne!

Du kan gå i det tempo, der passer dig. Efter turen på max. 1 time er der kaffe/te og hjemmebagte boller i stuehuset. (10,00 kr.)

Frem til og med 30. september 2020 – onsdage kl. 19 – ca. 21.

Fra 10. oktober  2020 – lørdage kl. 13 til ca. 15

Kontaktperson:

Irma Vase tlf. 22 75 16 03


Gåture - Brande.

Start og slut ved Brande Hallerne. Du kan gå i dit eget tempo - og så langt du ønsker.

Efter turen på max. 1 time hygger vi os i forhallen over en kop kaffe. Alle er velkomne.

Hver mandag kl. 14.00.

Kontaktperson: Inga Nygaard tlf. 41 62 18 69

Bassintræning - Brande:

Mulighed for hensyntagende bassintræning.

Der er mulighed for at deltage i hensyntagende bassintræning i Brande Svømmehal.

 Aktiviteten forestås af DOF Brande/Nr.Snede Aftenskole. Se www.dof-brande.dk

 Energitræning i Ikast.

Der er mulighed for at deltage i energitræning, som tilrettelægges af FOF. Nærmere oplysninger fås ved henvendelse til fof_ikast@mail.tele.dk eller tlf. 97 15 22 12.

Fri træning for kræftramte.

Èn gang om ugen kan du komme og motionere sammen med andre kræftramte i aktivitetshuset på Ruskjærholm.

Fælles grundtræning – selvtræning – lette afspændings-/afslapningsøvelser.

Efter træningen er der kaffe/te og hjemmebagte boller i stuehuset (koster 5 kr.) og endelig kan du slutte af med en lille gåtur.

Hver tirsdag hele året fra kl. 9.00 – ca. 11 på Ruskjærholm

Er du interesseret – så kontakt Henning Busk tlf. 29 84 83 09

 Strikke- og hæklecafé i Ejstrupholm.

Vi strikker og hækler til LYSERØD LØRDAG. 

Materialerne har vi. Vi mangler kun dig og dine gode ideer.

Alle er velkomne til at kigge ind og få en kop kaffe og en snak.

Vi mødes hver onsdag kl. 14.00 – 16.30                                                                                  

Kontaktpersoner:

Else Jørgensen tlf.: 61 30 26 13

Else Jensen tlf. 40 41 34 74

Stræklecafé i Brande.

Kagehuset,Jernbanegade 14, 7330 Brande

I caféen hækler og strikker vi i et fællesskab mod kræft. Vi lægger vægt på godt socialt samvær og muligheden for at møde andre mennesker. Vi nyder en kop kaffe eller to og taler meget om det, vi er optaget af, men ikke så meget om sygdom. Det vi hækler og strikker bliver især solgt til fordel for forskning i brystkræft. Vi har garn og pinde, du kan bruge.

Vi mødes hver onsdag kl. 14.00-16.00

 Alle er velkomne.

Kontaktpersoner:

Inga Nygaard, tlf. 41 62 18 69

Lisbeth Aarup Nielsen, tlf. 27216824

Strikkecafè på Ruskjærholm

Har du lyst til at være aktiv og kreativ sammen med andre, så er vores strikkecafè måske noget for dig. På nuværende tidspunkt er der en gruppe, der mødes hver anden torsdag formiddag i ulige uger fra kl. 10,30 - ca. 12,30

Kontaktperson Irma Vase, tlf. 22 75 16 03

Kreativt værksted  på Ruskjærholm.

Har du lyst til at være kreativ?

Vi har mange spændende materialer - som med dine idèer. Gruppen mødes hver 2. mandag fra uge 33 - ulige uger kl. 18,30 - 21.

Tilmelding til kontaktpersoner:

Ann Marie Poschwatta tlf. 40 45 31 03

Else Eriksen tlf. 40 41 34 74

Netværksgrupper for kræftramte og pårørende.

Hensigten med disse grupper er at kunne mødes med ligestillede og få en god snak om, hvordan hver enkelt går og har det, og om hvad der fylder i vores liv.

Lige nu er der 2 netværksgrupper og en selvstyrende gruppe for ældre efterladte.

Grupperne mødes efter aftale, og alle grupper har en tovholder.

Det er altid muligt at oprette en ny netværksgruppe, f.eks. hvis deltagere fra et rehabiliteringshold ønsker at fortsætte med at mødes.

Der er fortrolighed og tavshedspligt i grupperne.

Yderligere oplysninger – kontakt Inger-Lise Katballe, tlf. 53 80 23 59.

Hjemmeside

www.cancer.dk/ruskjaerholm


Fysiske adresser

Ikast

"Ruskjærholm" Ruskærvej 19, 7441 Bording

(foredrag og aktiviteter)


Brande:

Sognegården, Storegade 10, 7330 Brande

(foredragsarrangementer)


Ejstrupholm:

"Konfirmandstuen", Præstegårdsvej 12, 7361 Ejstrupholm

(foredragsarrangementer)