Gå til sygdomsliste

Støt kræftsagen

Kun 3 pct. af vores indtægter
kommer fra det offentlige.
Dit bidrag er afgørende.

Nyt fra lokalforeningen


Generalforsamling i Lokalforeningen.

Torsdag den 25. marts kl. 19 holder Lokalforeningen en online generalforsamling på TEAMS. Man kan tilmelde sig generalforsamlingen til Inger-Lise Katballe, mail: ilkatballe@hotmail.com senest den 21. marts. Hvis man har forslag til behandling på generalforsamlingen eller man vil opstille kandidater, så skal det ske til samme mail senest den 18. marts.

Alle, der er tilmeldt generalforsamlingen senest 21. marts vil den 23. marts få tilsendt dagsorden med bilag. Der vil også være et link til TEAMS og en vejledning til, hvordan man kommer på mødet online.

Aktiviteter på pause.

P.g.a. COVID-19 er Lokalforeningens aktiviteter sat på pause. Vi følger løbende udviklingen i de generelle anbefalinger og tilpasser vores aktiviteter til det.

Foredrag om pilgrimsvandring på Caminoen AFLYST p.ga. COVID-19

Tirsdag den 6/10 holder Lokalforeningen et foredrag med tidligere Skoleleder Jørn Bjerager om hans pilgrimsvandring på Caminoen. Han fortæller om, hvad der motiverer til at gå en sådan tur og om den stærke fysiske og følelsesmæssige oplevelse det var – en oplevelse, der har sat sig spor.

Fortællingen vil også indeholde, hvordan man kan forberede sig, om afsavn fra familien, smerte, venskaber og hvordan det var at komme hjem til dagligdagen.

Foredraget foregår kl. 19 i Sognegården i Brande. På grund af COVID-19 er tilmelding nødvendig senest søndag den 4/10 til ilkatballe@hotmail.com.


Sommerfest i Lokalforeningen tirsdag den 18. august kl. 17,30 på Ruskjærholm

Vi har haft et meget anderledes forår, og nu trænger vi til at mødes. Programmet handler både om at komme rundt i den dejlige natur, hvor vi møder nogle opgaver, om spisning, en hilsen fra områdechef Malene Herbsleb og selvfølgeligt socialt samvær. Af praktiske hensyn er det nødvendigt at tilmelde sig - det sker til Inger-Lise Katballe, mail: ilkatballe@hotmail.com eller mobil 53 80 23 59 senest den 11/8. Vi planlægger at være ude en stor del af tiden - og håber på godt vejr.

Afsluttet digital generalforsamling

Vi har nu afsluttet den digitale generalforsamling. Vi har lært, at det rent teknisk er muligt at gennemføre en generalforsamling digitalt. 15 medlemmer valgte at deltage. Der kan være fordele ved den fremgangsmåde, vi har haft. F.eks. har mange flere end sædvanligt haft mulighed for at læse beretning, regnskab og aktivitetsplan. Men ulemperne er i overtal. Det er vigtigt at mødes, være i dialog og forstå nuancerne.


Tak til områdekontoret for værdifuld hjælp til den digitale afvikling - bestyrelsen kunne ikke have gjort det selv.


Digital generalforsamling i Lokalforeningen

Coronaen forhindrer os i at mødes som vi plejer. Derfor holder Lokalforeningen nu digital generalforsamling. Hvis du er medlem af Kræftens Bekæmpelse og bor i Ikast-Brande Kommune, så kan du deltage i generalforsamlingen. Det kræver kun, at du tilmelder dig med navn og e-mailadresse til Lokalforeningsformanden, Inger-Lise Katballe, mail: ilkatballe@hotmail.com senest den 8. juni 2020. Herefter vil du få dagsordensmateriale tilsendt.


Foredrag på Ruskjærholm torsdag den 5. marts kl. 19.

Alene i Vildmarken – alene med kræft. Er der nogen sammenhæng? Det vil der være mulighed for at blive klogere på, når Kræftens Bekæmpelse i Ikast-Brande arrangerer foredrag på Ruskjærholm med Flemming Sanggaard, også kaldet Falkemanden.

I foredraget fortæller han om sit 60 dage lange ophold i vildmarken i konkurrencen, hvor de enkle vilkår var – hold ud eller forsvind. Sult, savn, isolation, kulde og ekstremt vejr var nogle ubarmhjertige modstandere. Via viljestyrke, humør og færdigheder, som han bl.a. har lært af sin kræftsyge far som hjælp mod kroniske smerter, så lykkedes han med at være den danske deltager, der har klaret sig længst tid i vildmarken.

Fortællingen vil også omfatte hvilke optagelser, der blev vist – og hvilke der ikke blev vist. Hvad er det, der afgør sammensætningen af en tv-udsendelse?

Alle er velkomne til foredraget. Entrè 50 kr. incl. kaffe


Højskoledag på Ruskjærholm

Kræftens BekæmpelseI -kast-Brande Lokalfor ening i samarbejde med LOF inviterer vi d. 13 september til Højskoledag

Tilmelding via LOF´s hjemmeside:https://lof.dk/ikast/foredrag-debat/hojskoledag-pa-ruskjaerholm/id/192130

Følg vejledningen på hjemmesiden.

Du kan også tilmelde dig pr. tlf på: 61709716

Tilmelding senest d.1. september.

Pris for hele dagen inkl. forplejning: 300,-

17.00 Tak for i dag


Gill og Hyggeaften på Ruskjærholm

06.06.2019 kl. 17:30 - 22:00


Ruskærvej 19 - 7441 Bording

DETALJER

Sommerfest og indvielse af bålhytte

Torsdag den 6. juni inviterer Lokalforeningen alle medlemmer til grill, hygge og indvielse af bålhytte på Ruskjærholm. Tilmelding er nødvendig af h.t. forplejning.Torsdag den 4. april 2019, kl. 19,00

Ruskjærhom, Ruskærvej 19, 7441 Bording.

 

”Børn i sorg – ansvarlige voksne”

Når en familie rammes af svær sygdom eller død, så opstår også spørgsmålet om, hvad omgivelserne kan gøre for de børn, der måtte være i familien. Hvordan møder vi dem bedst? Og hvad kan der være brug for at vi gør? Martin Lytje fra Kræftens Bekæmpelses Omsorgsteam fortæller om de erfaringer, de har.

 

Entrè incl. kaffe/the med brød 50 kr.


Generalforsamling i Kræftens Bekæmpelses Lokalforening.


Lokalforeningen holdt sin årlige generalforsamling den 21. marts på Ruskjærholm. Aftenen startede med, at Bente Busk spillede til sange, hun havde udvalgt fra Højskolesangbogen – som i år har 125 års jubilæum. Således gav bl.a. ”Den blå anemone” og ”Kære linedanser” anledning til god stemning som oplæg til generalforsamlingen.

Under generalforsamlingen gjorde formanden bl.a. rede for Lokalforeningens særlige indsatsområder i 2018. Her er der sat et øget fokus på Røgfri Fremtid – en vision om, at i 2030 er der ingen børn eller unge, der ryger og højst 5 % af den voksne befolkning ryger. Lokalt har Kræftens Bekæmpelse et godt samarbejde med Ikast-Brande Kommune om forskellige indsatser.

I årets løb er der også etableret et samarbejde med flere andre patientforeninger om ”Skønne Steder” – en aktivitet, der betyder, at foreningerne på skift inviterer hinandens medlemmer til samvær, gode oplevelser og bevægelse i naturen.

Som en ny aktivitet havde bestyrelsen foreslået, at der i september holdes en højskoledag på Ruskjærholm. Generalforsamlingen bakkede op om forslaget og foreslog et indhold, der handler om livet i bred forstand.

Else Eriksen, Ejstrupholm og Inger-Lise Katballe, Brande blev genvalgt til bestyrelsen. Jørgen Nygaard og Solvejg Jakobsen modtog ikke genvalg. Nyvalgt blev Ann Marie Poschwatta, Ikast, og Christina Didriksen, Engesvang. Lisbeth Aarup Nielsen, Brande blev genvalgt som suppleant og nyvalgt blev Jørgen Nygaard, Ikast. Asger Svendsen, Ejstrupholm, blev valgt som revisor og Bjarne Sass-Petersen, Ikast blev valgt som revisorsuppleant. 

Bestyrelsen vil senere konstituere sig.

 

Bestyrelsen har drøftet tilrettelæggelsen af cafèmøder.

 Vi oplever, at der har været god søgning til arrangementer, der også er rettet mod mennesker, der har en generel interesse for kræftområdet. Samtidig er det vigtigt, at vi har relevante aktiviteter for dem, der aktuelt og direkte er berørt af kræft.

Derfor vil forårsprogrammet være opdelt i arrangementer, der har karakter af foredrag og andre arrangementer, der vil tage afsæt i de behov, der opleves på patientstøtteholdene.

Vi vil kalde de generelle arrangementer for ”Foredrag” og de målrettede arrangementer for ”cafèmøder”.


Cafèmøder:

I forbindelse med foreningens patientstøttearbejde oplever vi, at der fra kræftramte eller pårørende bliver udtrykt behov for, at vi via en fagperson sætter fokus på et specifikt emne vedrørende kræft. Det kan f.eks. være senfølger, påvirkning i parforhold, økonomi eller arbejdsmuligheder.

Lokalforeningen er parat til at tilrettelægge cafémøder. Alle er velkomne til at komme med forslag til emner og alle interesserede vil være velkomne til at deltage. Cafèmøderne forventes at finde sted på Ruskjærholm, evt. i dagtimerne eller som fyraftensmøde.  

 

Få glæde af lokale skønne steder.

Lokalforeningen har indledt et samarbejde med en del andre foreninger i kommunen.

Formålet er, at vi kommer til at opleve flere af de

skønne steder, vi har i Ikast-Brande.

Foreningerne skiftes til at stå for arrangementerne, og der kommer en særskilt indbydelse til hvert

Arrangement.


 

Støt Kræftens Bekæmpelses Landsindsamling ,søndag den 7. april 2019.

Meld dig gerne som indsamler.

 

Stafet for Livet, Ikast.

En gruppe i Kræftens Bekæmpelse arrangerer

Stafet for Livet i Ikast, i weekenden den 4. – 5. maj 2019.

Stafetten er en holdstafet i eget tempo, der foregår over et døgn

ved ”Hjertet” i Ikast.

Følg med på www.stafetforlivet.dk/stafet/Ikast.