Gå til sygdomsliste

Støt kræftsagen

Kun 3 pct. af vores indtægter
kommer fra det offentlige.
Dit bidrag er afgørende.

Hvem er vi?

Bestyrelsen i lokalforeningen i Ikast-Brande består af:

Formand:

Inger-Lise Katballe

Tranevej 51

7330 Brande

Tlf.: 53802359

ilkatballe@hotmail.com


Næstformand:

Jens Hammer Larsen

Grønlandsgade 22

7430 Ikast

Tlf. 22418960

jens@hammer-larsen.dk

Kasserer:

Ann Marie Poschwatta

Nørregade 50 B1

7430 Ikast

Tlf.: 40453103_

amr_gp@hotmail.com


Sekretær:

Annette Justesen

Kirkegade 95B

7430 Ikast

Tlf.: 40155851

annette.justesen@skolekom.dk


Bestyrelsesmedlem:

Karin Vinther

Vibevej 18

7430 Ikast

Tlf.: 20166201

karinvinther@hotmail.com


Bestyrelsesmedlem:

Christina Didriksen

Dahlsvej 22

7442 Engesvang

Tlf.: 51185098

krumsine@gmail.com


Bestyrelsesmedlem:

Else Eriksen

Ved Bækken 7

7361 Ejstrupholm

Tlf.: 40413474

lovdalfe@gmail.com


1.Suppleant:

Jørgen Nygaard

Thygesensvej 15

7430 Ikast

Tlf.: 40984667

jorgen@nygaards.dk


2.Suppleant:

Lisbeth Aarup Nielsen

Vibevej 96

7330 Brande

Tlf.: 27216824

laas@mail.tele.dk


Privatlivspolitik, februar 2019

Den nye lovgivning omkring persondata er trådt i kraft – og den gælder også for os. Det vil sige, at Lokalforeningen er ansvarlig for de persondata, vi registrerer.


Vi registrerer generelt kun mailadresser, navn og evt. fysisk adresse og telefonnummer. Det registrerer vi, fordi vi gerne vil informere interesserede mennesker om vores aktiviteter. Endvidere har vi behov for at koordinere opgaver mellem en del af vores frivillige.


Vi videregiver generelt ingen oplysninger. Dog kan der være grupper, der indbyrdes aftaler at udveksle kontaktoplysninger, fordi de gerne vil kunne komme i kontakt med hinanden, f.eks. om samkørsel.


Vi opbevarer oplysningerne på en lukket hjemmeside i Kræftens Bekæmpelse. Kun Lokalforeningens ledelse og IT-ansvarlige har adgang til oplysningerne.

Du har ret til at få at vide, hvilke oplysninger, vi konkret har registreret om dig, og få evt. forkerte oplysninger rettet. Du kan også til enhver tid få slettet dine data. Henvendelse kan i givet fald rettes til formanden for Lokalforeningen, Inger-Lise Katballe, mail: ilkatballe@hotmail.com eller til den IT-ansvarlige Søren Jørgensen, mail es@mvbmail.dk. eller til lederen af den aktivitet, du er tilknyttet. 

Venlig hilsen

Kræftens bekæmpelses Lokalforening i Ikast-Brande.

Inger-Lise Katballe,

Formand