Gå til sygdomsliste

Støt kræftsagen

Kun 3 pct. af vores indtægter
kommer fra det offentlige.
Dit bidrag er afgørende.

Nyt fra lokalforeningen


Vi inviterer hermed til generalforsamling onsdag den 31. januar 2018 kl. 19.
Sted: Kultunariet, mødelokale 1 første sal, Søndergade 12A, 4690 Haslev
Dagsorden ifølge vedtægterne.
Evt. punkter til dagsordenen skal være formanden i hænde senest 24. januar på mail ulk@live.dk.
Efter generalforsamlingen bydes på lidt at spise og drikke.

På bestyrelsens vegne
Susanne Ulk, formand