Gå til sygdomsliste

Støt kræftsagen

Kun 3 pct. af vores indtægter
kommer fra det offentlige.
Dit bidrag er afgørende.

Kolding lokalforening

Velkommen til Kræftens Bekæmpelses lokalforening i Kolding


Lokalforeningen er Kræftens Bekæmpelses lokale talerør. Er du medlem af Kræftens Bekæmpelse, er du automatisk medlem af lokalforeningen i din kommune. 

Hvis du vil vide mere om vores arbejde i Kolding Kommune, er du velkommen til at kontakte:

Lokalforeningsformand

Palle Ranløv

palle@ranlov.com

Tlf.nr. 20 68 23 08

Soluge besøg i Børnehaven Søndeled
Udgivet den 30-06-2021

Den lokale soluge handler om, at give børn i landets børnehaver en mere solsikker hverdag. Derfor inviterer Kræftens Bekæmpelse og TrygFondens Solkampagne deres frivillige til at besøge lokale institutioner. En invitation lokalforeningen tog imod, oplyser formanden Palle Ranløv.


Pga corona har det været svært, da institutionerne ikke måtte modtage besøg.


Så det blev ikke lige i uge20, men så snart restriktionerne blev ophævet, aftalte vi et besøg i Børnehaven Sønderled med den konstituerede leder Trine Maria Ebbesen.


Baggrunden for den landsdækkende kampagne er at få institutionerne til at vedtage en solpolitik. Men det har Kolding Kommune gjort for flere år siden. Og Børnehaven Sønderled hjalp med til at holde fast i politikken ved sammen med lokalforeningen at indspille en sang med solrådene - skygge – hat - solcreme for år tilbage. Og de endda også deres egen sang.


Solkampagnen giver institutionerne mulighed for, at afholde et soltema. Så vi valgte at tage forbi Børnehaven Sønderled med bøger, solhatte og uv armbånd, for at tjekke om de stadig fulgte rådene. Og børnene kunne solrådene. I alt fald fortalte de, mens de lavede” tryllearmbåndene”, at farven viste, hvornår de skulle have solcreme på. Og selvom det var lidt overskyet, så viste armbåndene vigtigheden af også at smøre sig på en overskyet dag.


Og selv om man ved at de fleste patienter med hudkræft er ældre mennesker, som har været udsat for store mængder sollys livet igennem, så viser forskningen også solskoldninger i barndommen og den tidlige ungdom har betydning for udviklingen af hudkræft. Så det er vigtigt at smøre sig. Og til stadighed repeterer rådene slår Palle Ranløv fast. 


pjimage.jpg

Brev til alle spidskandidater
Udgivet den 13-06-2021

Vi har i dag sendt det følgende brev, for at få spidskandidaterne til at sætte følgende på dagsordenen:  • sorggrupper

  • tobak

  • rådgivning til kræftpatienter på dagsordenen


 


Kære Spidskandidat.


Det er sommer. Og snart begynder kommune- og regionsvalgkampen for alvor. Derfor vil vi i Kræftens Bekæmpelse i Kolding Kommune gerne give tre bud på nogle af de emner, vi synes er de vigtigste:1) Når børn er pårørende


Hver dag oplever 5 børn i Danmark at miste en forælder. I alt lever 14.500 børn med tabet af deres far eller mor. 26.000 skolebørn lever med en alvorlig syg forældre. Det betyder, at der på en gennemsnitsskole med 432 elever er omkring 10 børn som lever med tabet af en forælder og omkring 16 børn som hvert år oplever alvorlig sygdom hos forældre.Sorggrupper på folkeskolerne er det bedste redskab til at give børnene støtte og tage vare på deres mentale sundhed. For alvorlig ubehandlet sorg risikerer at føre bl.a. depression og dårlig tilknytning til uddannelse og arbejdsmarked med sig. Alle børn i Kolding Kommune, som har mistet, eller som har en alvorligt syg forælder eller søskende bør have mulighed for at deltage i en sorggruppe på sin skole (- selvfølgelig uanset om der er tale om kræft eller anden alvorlig sygdom).2) Røgfri Fremtid i Kolding Kommune


Vi er stolte af, at Kolding Kommune var blandt de allerførste medlemmer i Røgfri Fremtid-partnerskabet. Partnerskabet har som mål, at ingen børn og unge – og max 5% af de voksne – ryger i 2030.Den nye tobakslov og de højere priser hjælper os godt på vej. Men skal vi nå målet i Kolding Kommune, er der behov for flere røgfri miljøer, særligt hvor børn og unge færdes. En naturligt næste skridt kunne være røgfri legepladser og røgfri idrætsmiljøer. 13.000 danskere dør hvert år af rygning. Det skal vi gøre noget ved!3) Lokalrådgivning


Kolding Kommune har tidligere haft en ordning med lokal kræftrådgivning: En rådgiver (sygeplejerske, psykolog el.lign.) fra Kræftrådgivningen i Vejle sad én dag i ugen i Kolding og tog imod borgere her. Selvom kræftpatienterne og de pårørende i Kolding har været glade for ordningen, er den skåret væk. I en stor by som Kolding synes vi, at vi skal kunne tilbyde lokal kræftrådgivning af høj kvalitet.Røgfri fremtid, sorggrupper til børn og en lokalrådgivning er tre af vores bud på initiativer, som kan løfte indsatsen i Kolding Kommune – for nogle af dem, som har mest brug for hjælp og støtte. Og det endda inden for en meget overkommelig økonomisk ramme.Hvis du ønsker vores forslag uddybet, eller hvis der er andet, du gerne vil vende med os, er du altid velkommen til at kontakte os – eller mødes med os.Vi vil slutte af med at ønske rigtig god sommer – og rigtig god valgkamp!Pva. Kræftens Bekæmpelse KoldingPalle Ranløv, formand


Lis Ravn Ebbesen, næstformand

462.000 indsamlet er rekord
Udgivet den 26-04-2021

Kræftens Bekæmpelse i Kolding takker for den store opbakning til landsindsamlingen


 


Søndag den 11. april bankede frivillige fra Kræftens Bekæmpelse på dørene i Kolding i regn, kulde og blæst til Kræftens Bekæmpelse årlige landsdækkende indsamling til kræftforskning, forebyggelse og patientstøtte. Ligesom i 2020 har landsindsamlingen været lidt anderledes på grund af COVID-19. Indsamlingsledere og indsamlere havde taget en række ekstra forbehold for at passe på hinanden og borgere med både håndsprit og mundbind. Vi oplevede at indsamlerne var tilbage og at der kom nye til helt indtil lørdag. Så vi er igen oppe på 200 indsamlere” fortæller kampagneleder Jens Erik Paulsen, der har svært at få armene ned.462.000 blev der indsamlet i Kolding. 177.000 var MobilePay-overførsler, så det betyder meget vi nu har den mulighed. Indsamlerne oplevede også at mange gav sedler, hvad der jo også kan se på resultatet. Det var helt fantastisk at opleve indsamlernes entusiasme på trods af de var stive af kulde og regn, da de afleverede bøtterne i SparNord. Så vi er virkelig taknemmelige i lokalforeningen. 


 


2020 har været et hårdt år for os alle. Men for mennesker ramt af alvorlig sygdom som kræft, har det været hårdt i særdelshed. Mange har levet isoleret, turen på hospitalet til undersøgelser, svar og behandlinger er foregået alene, og den usikkerhed, som coronaen har bragt med sig, har sat dybe spor hos mange patienter og pårørende. Kræft holder ikke pause, selvom der er corona. Så er vi meget taknemmelige for at så mange meldte sig. Vi oplevede at indsamlerne var tilbage og at der kom nye til helt indtil lørdag. Så vi er igen oppe på 200 indsamlere siger Jens Erik Paulsen afslutningsvis. Deltag i Kræftens Bekæmpelse i Koldings generalforsamling hjemme fra sofaen
Udgivet den 03-02-2021

Vil du have indflydelse på, hvad der sker på kræftområdet i Kolding Kommune, og hvilke tilbud der er til patienter og pårørende lokalt? Så deltag i generalforsamlingen hjemmefra og lad din stemme komme til kende i Kræftens Bekæmpelse i Kolding Kommune.Du tilmelder dig ved at svare på mailadressen herunder. Så sender vi dig en mail med dagsorden, som du kan kommentere pr mail. Så deltager du trygt hjemme fra din stue.Generalforsamlingen vil bestå af to halvlege med flere dage imellem.


· I første halvleg vil det være muligt at kommentere på dagsordenspunkterne pr mail.


· I anden halvleg afgiver du din stemme pr mail. Indkomne forslag samt opstilling af kandidatur til bestyrelsen indsendes senest den 2. marts til områdekonsulent Bruno Langdahl på brunol@cancer.dk.  Tidspunkt


Du kan kommentere på dagsordenspunkterne i 4 dage fra 8. – 11. marts. Afstemningen foregår i 4 dage fra den 15. – 18. marts. Tilmelding til generalforsamlingen skal ske til områdekonsulent Bruno Langdahl på brunol@cancer.dk senest den 5. marts.  Vi håber, du vil være med i år, selv om vi ikke kan mødes, som vi plejer. Til gengæld kan du læse dagsorden og indhold på det tidspunkt, der passer dig.Mange gode hilser


Bestyrelsen for Kræftens Bekæmpelse i Kolding Kommune

God generalforsamling!
Udgivet den 08-09-2020

Så blev både ”tur i det grønne” og generalforsamling afviklet. Guiden var en god fortæller, så generalforsamlingen blev efter kaffe og kage afviklet med godt humør. Og både bestyrelses og suppleantposterne blev besat efter Bente, der havde været over 30 år i bestyrelsen og Kirsten efter et år som suppleant havde valgt at trække sig. Tak for samarbejdet til dem. Bestyrelsen består af


Palle Ranløv valgt 2019


Annie Terp Thomsen valgt 2019


Grete Sørensen valgt 2019


Ulla Heiwald valgt 2019


Jens Erik Paulsen valgt 2019 .


Og


Lis Ravn Ebbesen genvalgt


Ellen Smedegaard genvalgt


Eva Warming genvalgt men som bestyrelsesmedlem Jeanette Heiberg nyt bestyrelsesmedlemSamt suppleanter:


Per Iversen – nyvalgt


Alice Killerich – genvalgt men som suppleant (efter eget ønske)


Linda Skålum - nyvalgt
Med Venlig Hilsen


Lis Ravn Ebbesen


Mobil: 21 25 34 74


IMG_1720.JPG

Søndag 6.9.20 Generalforsamling i Geografisk Have med rundtur
Udgivet den 03-08-2020

Program

14.00 – 15.30: Rundvisning med naturvejleder Rune.

15.30 – 17.30: Generalforsamling efter lovene i Væksthus med kaffe og kage.

18.00:            Haven lukker – tak for i dag.

 

Du har mulighed for at være i Geografisk Have hele dagen fra kl.10.00, hvis du har lyst til at gå på opdagelse på egen hånd indtil kl. 14.00.

 

 

Det er nødvendigt med tilmelding både til rundtur og generalforsamling af hensyn til guide og fortæring til lre@stofanet.dk.

 

Dagsordenen for generalforsamlingen d. 6.9.20 

1) Valg af dirigent.

2) Bestyrelsen aflægger beretning om årets virksomhed til godkendelse.

3) Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.

4) Drøftelse og godkendelse af lokalforeningens aktivitetsplan for den kommende periode.

5) Valg til bestyrelsen herunder suppleanter.

6) Valg til revisor herunder eventuelt valg af suppleant.

7) Indkomne forslag.

8) Eventuelt.

 

Formanden foreslår under beretningen at

Generalforsamlingen dispensere for bopælspligt

 

Jvf vedtægterne:

Generalforsamlingen kan dispensere fra reglen om bopælspligt.

 

Bestyrelse

Lokalforeningen ledes af en bestyrelse på 8 medlemmer og 3 suppleanter valgt i direkte valg på generalforsamlingen blandt lokalforeningens egne medlemmer.

 

Bestyrelsen

Palle Ranløv valgt 2019

Annie Terp Thomsen valgt 2019

Grete Sørensen valgt 2019

Ulla Heiwald valgt 2019

Jens Erik Paulsen valgt 2019 .

 

På valg 2020

Lis Ravn Ebbesen -ønsker genvalg

Ellen Smedegaard -ønsker genvalg

 

Alice Killerich

Bente Hansen – ønsker ikke genvalg

 

Suppleanter

Kirsten Pedersen – opstiller til bestyrelsen

Eva Warming


Nu gik det ellers lige så godt men - Stafet For Livet Kolding 2020 aflyses
Udgivet den 01-04-2020

Det er med meget stor beklagelse at vi i styregruppen for Stafet For Livet i Kolding har måttet aflyse Stafet for livet 2020. Vi mener det ville være helt uansvarligt at afholde Stafet for Livet 13. -14. juni i Kolding i forlængelse af Regeringens og Sundhedsstyrelsens anbefalinger omkring Corona. Mange af vore Fightere tilhører den sårbare gruppe, så dem skal vi passe ekstra på oplyser talsmand Lis Ravn Ebbesen. 


Ingen ved hvor længe vi skal passe på hinanden ved at holde afstand. Ikke kun vores Stafet er blevet aflyst. Konfirmationer, familiefester og meget andet er også aflyst og udsat. Vi har derfor desværre ikke fundet det muligt, at finde en ny dato for Stafet For Livet Kolding i 2020.Det er rigtig ærgerligt, især fordi det var lykkedes at samle en ny og engageret styregruppe. Ligesom sponsorer og optrædende igen var parate til at støtte os. Og inden Coronakrisen havde vi allerede 12 hold.

Vi håber på at holde fast i den gejst og at alle igen er med næste år.


Styregruppen vender stærk tilbage i Kolding i 2021. Efter aftale med Storcenteret forventes stafetten afholdt 12.-13. juni 2021 for vi ved, at deltagelse i Stafet For Livet er en helt speciel og fantastisk oplevelse og har stor betydning for Fightere, deltagere og besøgende. Så det er virkelig med stor stor ærgrelse vi aflyser. Men sådan må det være.


Vi må i denne tid passe på hinanden.


Vi håber at på stor opbakning 12.-13. juni 2021, så vi alle kan være med til at fejre livet, mindes dem, vi har mistet, og give håb og støtte til alle, der er ramt af kræft.


Styregruppen for Stafet For Livet Kolding

 

Koordinator Christina Poulsen 20122963 mail@debetogkredit.com

og talskvinde Lis Ravn Ebbesen 21253474 LRE@stofanet.dk


IMG_0287.jpg

GENERALFORSAMLINGEN ER AFLYST
Udgivet den 10-03-2020

Generalforsamlingen er aflyst efter råd fra Kræftens Bekæmpelse centralt.


Der kommer en ny indkaldelse!


Myndighederne udstikker ikke præcise vejledninger til arrangementer med under 1000 deltagere. I Kræftens Bekæmpelse ønsker vi at bidrage til at begrænse smitte med Coronavirus, og vores retningslinjer er derfor skærpet:


·        Alle arrangementer, foredrag mm, som er planlagt til afholdelse i marts, udskydes, hvis det overhovedet er muligt. Dette gælder arrangementer, hvor Kræftens Bekæmpelse selv er vært. Det gælder også arrangementer i Kræftens Bekæmpelses lokaler, hvor andre er værter. 

Arrangementerne kan omfatte fx generalforsamlinger, bestyrelsesmøder, foredrag, styregruppemøder, netværksmøder, fællesmøder med mere.

·        Der kan være arrangementer, hvor eksterne tidsfrister eller andet gør, at de skal afholdes. Disse tilfælde vurderes enkeltvist. Hvis et møde/arrangement skal afholdes, skal det sikres, at mødelokalet er så tilpas stort, at der kan være god plads mellem deltagerne (tommelfingerreglen er, at hver anden stol skal kunne stå tom).

·        Der opstilles skilte på alle Kræftens Bekæmpelses adresser, der gør opmærksom på, hvilke råd den enkelte skal følge for at mindske risiko for smitte (hyppig håndvask, ikke hilse ved at give hånd osv.).
Kender du sundhedscentret i Kolding ?
Udgivet den 05-02-2020

Nu har du en mulighed for at få en rundtur og et oplæg ved Tina Sauvr om hele kommunen sundhedscenter. Her kan borgere henvende sig ved behov for genoptræning, sundhedsfremme, omsorgstandpleje og meget mere. Formålet med sundhedscenteret er at give borgere i alle aldre en indgang til Kommunens sundhedsvæsen.


Kræftramte tilbydes træning, ligesom der er mulighed for samtale om rygning, alkohol, sundt mad og mental sundhed. Der er pladser til døgn ophold, hvis der er behov for pleje, hjælp, støtte og genoptræning. Og desuden er der mulighed for rådgivning til pårørende. 

Kom og hør mere til:


Generalforsamling 

Lokalforeningen Kræftens Bekæmpelse Kolding 19.3.20.kl 19.00 

På Sundhedscenteret Sygehusvej 6. 


1. Valg af dirigent.

2. Bestyrelsen aflægger beretning om årets virksomhed til godkendelse.

3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.

4. Drøftelse og godkendelse af lokalforeningens aktivitetsplan for den kommende periode.

5. Valg til bestyrelsen herunder suppleanter.

6. Valg til revisor herunder eventuelt valg af suppleant.

7. Indkomne forslag. 

8. Eventuelt.


Af hensyn til kaffe bedes der om tilmelding til lre@stofanet.dk senest 16.3. LisOgPer.jpg

Møde med Christian Rabjerg Madsen fra Socialdemokratiet
Udgivet den 04-06-2019

Så lykkedes det at få et møde med socialdemokratiet om tobak.


Tak til Christian Rabjerg Madsen, der prioriterede Kræftens Bekæmpelses lokalforening i Kolding i sin valgkamp. På baggrund af Mette Frederiksens udmelding i partilederrunden i går argumenterede Palle Ranløv, Formand, og Lis Ravn Ebbesen, Næstformand, for at prisen for tobak skal op også for førtidspensionister. Lokalforeningen accepterer ikke ulighed i sundhed.


At fastholde 20 års forskel i levealder er uanstændigt. Gratis rygestop må være vejen frem.


Der blev lyttet.

61892825_2234923083211103_4513882131264438272_n.jpg

Pårørendegruppe til kræftramte
Udgivet den 15-05-2019

Når sygdommen rammer, bliver man som pårørende også ramt.


Pårørende er ofte den vigtigste støtte for kræftramte, og er som regel med gennem hele forløbet. Det kan være rigtig hårdt at stå i rollen som pårørende.


I samarbejde med Kræftens Bekæmpelse opstarter

Sundhedscenter Kolding et gruppetilbud til pårørende til kræftramte. Her vil en rådgiver og en frivillig fra Kræftens Bekæmpelse lede en gruppe bestående af 6-10 pårørende.


I gruppen vil det være muligt at sætte ord på det at være pårørende, dele erfaringer med andre samt styrke fællesskabet med ligesindede og mindske følelsen af alenehed.


Gruppen mødes hver anden uge i tidsrummet 16-18

i Sundhedscenter Kolding.


Lyder det som noget for dig, eller én du kender, så kontakt Kræftrehabiliteringen i Kolding Sundhedscenter:

  • Sundhedskoordinator Anne Mette Lauritsen, tlf. 4011 8573, eller
  • sundhedskoordinator Tina Bakke, tlf. 4024 5883.Landsindsamlingen Kræftens Bekæmpelse 7. april 2019
Udgivet den 22-03-2019

Vi har i Kolding Kommune en stor skare af indsamlere der samler ind år efter år, men vi har brug for nye !


Er det dig?


Du gør en forskel. På de 2-3 timer du bruger på en rute, kan der indsamles omkring 1.000 kr.


Indsamlingsbøtterne udleveres fra Igen butikken i Oluf Ryesgade, og afleveres som noget nyt hos SparNord, Skovvangen 37. 


Vil du være med så kontakt Kampagneleder Jens Erik Paulsen Tlf. 40 75 10 71 Mail: paulsenje@gmail.com


Lis Ravn Ebbesen

21253474

I tvivl om HPV-vaccination?
Udgivet den 22-03-2019

Vær med, når Ulve Apoteket – Munkebo og Kræftens Bekæmpelse i Kolding Kommune indbyder til informationsaften om HPV og livmoderhalskræft den 10. april 2019 kl. 19.00 – 20.30 på Ulve Apoteket – Munkebo, Palmealle 2, 6000 Kolding.


Læs mere i den vedhæftede flyer.


HPV Kolding A5 NY.pdf

Velkommen til den nye bestyrelse!
Udgivet den 14-03-2019

Så kom den ny bestyrelse på plads for år 2019.

Formand Palle Ranløv blev genvalgt. Det samme gjorde Annie Terp Thomsen, Grete Sørensen og Ulla Heiwald. 


Derudover består bestyrelsen af : 

Næstformand og sekretær - Lis Ravn Ebbesen

Kasserer – Ellen Smedegård

Koordinator for landsindsamling – Jens Erik Paulsen 

Alice Kiilerich 

Bente Hansen


Heldigvis meldte også to nye suppleanter sig! 

Kirsten Pedersen.

Eva Warming.


Et travlt arbejdsår venter.

Velkommen til generalforsamling
Udgivet den 08-03-2019

Den 12. marts 2019 kl. 19-21 på biblioteket i Kolding.

GENERALFORSAMLING 2019.pdf

Overblik over tilbud til kræftpatienter i Kolding
Udgivet den 07-02-2019

Både Kræftens Bekæmpelse og andre aktører har en lang række tilbud til kræftpatienter og pårørende i Kolding Kommune. Få overblikket i dette oversigtsnotat.

Kræftaktiviteter i Kolding Kommune - 2019-02-07.pdf