Gå til sygdomsliste

HR

HR's mission
HR understøtter, at Kræftens Bekæmpelse når sine mål og visionen Liv uden kræft ved at levere en driftsikker og professionel personale- og lønadministration samt sikre, at rekruttering, fastholdelse og udvikling af kompetente ledere og medarbejdere sker gennem effektive processer.

HR's vision
HR ønsker at være en stærk samarbejdspartner for lederne og medarbejderne, kendt for professionalisme, effektivitet, god service og høj integritet i samarbejdsrelationerne på alle niveauer i Kræftens Bekæmpelse.

HR-strategi
Kræftens Bekæmpelses ledelse har fastlagt en HR-strategi med det formål at fokusere og prioritere, hvordan vi skal arbejde med at udvikle Kræftens Bekæmpelse som en attraktiv arbejdsplads og sikre tiltrækningen, fastholdelsen og udviklingen af de rigtige kompetencer og ressourcer hos medarbejderne og lederne i de kommende år.

Arbejdet med realiseringen af HR-strategien og udviklingen af HR-området i Kræftens Bekæmpelse er forankret i HR, men forudsættes at ske i et tæt samarbejde på tværs af organisationen med deltagelse af ledere, medarbejdere og tillidsrepræsentanter.

Kontakt

Kræftens Bekæmpelse
HR
Strandboulevarden 49
2100 København Ø
Tlf. 3525 7500
E-mail: hr@cancer.dk

Kontaktperson

HR-chef: Charlotte Dehlie
Tlf: 3525 7260
E-mail: cdehlie@cancer.dk