Gå til sygdomsliste

Økonomi, IT & Ressourcer

Økonomi, IT & Ressourcer har som stabsfunktion ansvaret for foreningens økonomistyring, anvendelse af IT, informationssikkerhed samt en række driftsfunktioner.

I forhold til økonomistyring har afdelingen det centrale ansvar for bl.a. budgetlægning og –opfølgning, controlling, formueforvaltning og forsikringsforhold.

Afdelingen har ansvaret for de overordnede rammer for anvendelse af IT og i den forbindelse ansvaret for informationssikkerhed, herunder for at foreningen handler i overensstemmelse med reglerne i databeskyttelsesforordningen (GDPR).

Blandt afdelingens øvrige opgaver er håndteringen af arvesager, forskningsbevillinger samt driften af de ejendomme, hvor foreningen har aktiviteter.

Endelig har afdelingen ansvaret for kantinen i hovedsædet på Strandboulevarden på Østerbro i København som for en lagerfunktion.

Kontakt

Kræftens Bekæmpelse
Økonomi, IT & Ressourcer
Strandboulevarden 49
2100 København Ø
Tlf.: 3525 7500

Kontaktpersoner

Afdelingschef for Økonomi, IT & Ressourcer Michael Henneberg Pedersen

Tlf.: 35 25 72 10
E-mail: mhp@cancer.dk

Sekretariat: Lone Rosander Thomsen
Tlf.: 35 25 76 25
E-mail: lrt@cancer.dk

Regnskab: Susanne Gregersen
Tlf.: 35 25 72 12
E-mail: sg@cancer.dk

IT: Annette Heckscher
E-mail: annhec@cancer.dk

Drift: Finnur Dam
Tlf.: 35 25 72 80
E-mail: findam@cancer.dk

Lager: Thomas Witt Vejle
Tlf.: 35 25 72 79
E-mail: twv@cancer.dk

Bevilling: Christina J. B. Koefoed-Hansen
Tlf.: 35 25 72 59
E-mail: ckh@cancer.dk

Arv: Charlotte Hjeds
Tlf.: 35 25 75 84
E-mail: chj@cancer.dk

Kantine: Jens Jepson
Tlf.: 35 25 72 71
E-mail: jenjep@cancer.dk

Mere information

Læs mere om foreningens økonomi