Gå til sygdomsliste

Patient- & Pårørendestøtte

Patient- & Pårørendestøtte arbejder for at alle kræftpatienter og pårørende kommer bedst muligt gennem kræftforløbet og ikke oplever at stå alene. Vi har fokus på hele forløbet fra de første symptomer til behandling, opfølgning, rehabilitering og senfølger.

Patientstøtte & Lokal Indsats

Patient- & Pårørendestøtte tilbyder gratis, professionel rådgivning og støtte til alle berørt af kræft. Afdelingen har mere end 40 kræftrådgivninger og rådgivningstilbud landet over samt telefon- og chatrådgivningen Kræftlinjen. Vi har årligt ca. 90.000 kontakter med kræftpatienter, pårørende og efterlevende.

Vores afdeling består af såvel ansatte som en mangfoldig gruppe af frivillige, der lægger både personligt engagement og faglige ressourcer i at hjælpe, rådgive og støtte.

Vi understøtter fællesskaber for kræftpatienter, pårørende og efterlevende – både på fysiske og digitale platforme.

Vi lytter til kræftpatienter, pårørende og efterlevendes oplevelser, ønsker og behov og bruger denne viden til at være talerør, når der er brug for forbedringer.

Vi arbejder for, at børn og unge får hjælp og støtte, hvis de oplever at en forælder, bror eller søster bliver alvorligt syg eller dør – eller hvis de selv får kræft.

Vi arbejder for, at kræftpatienter får de bedst mulige forløb og lever længe – med et godt helbred og høj livskvalitet. Vi har fokus på kræftpatientens samlede forløb og møde med sundhedsvæsenet. Fra de første oplevede symptomer på kræft til diagnose, behandling, opfølgning, rehabilitering og senfølger.

Ved hjælp af analyser af kræftforløb, indsamling af patientoplevelser og udvikling af metoder til at styrke patientens stemme i kræftforløbet, arbejder vi for at påvirke sundhedsvæsenets udvikling målrettet og ambitiøst.


Kontakt Patient- & Pårørendestøtte:

Kræftens Bekæmpelse
Patient- & Pårørendestøtte
Strandboulevarden 49
2100 København Ø
Tlf.: 35 25 74 82 (sekretariat) 

Kontaktpersoner:

Afdelingschef Pernille Slebsager
Mail: psl@cancer.dk
Telefon.: 35 25 74 80

Chef for Sekretariatet: Arne Henriksen
Mail: ahs@cancer.dk
Telefon: 35 25 74 86

Chef for Analyse & Udvikling: Bo Andreassen Rix
Mail: bar@cancer.dk
Telefon.: 35 25 74 78

Chef for Kræftrådgivninger: Chris Donkin
Mail: donkin@cancer.dk
Telefon: 35 25 74 90

Chef for Kræftlinjen & Digitale Fællesskaber: Marie Lawætz
Mail: mariel@cancer.dk
Telefon: 35 25 74 75

Chef for OmSorg & Ung Kræft: Per Bøge
Mail: phb@cancer.dk
Telefon: 35 25 75 32


Rådgivningsledere i Kræftrådgivningerne:

Aalborg:
Claus Weilgaard: 78 79 73 60 / weilgaard@cancer.dk

Aarhus:
Bjørn Ruben Pedersen: 78 79 73 69 / bjrup@cancer.dk

Herning:
Ditte Jacobsen: 70 20 26 63 / dittej@cancer.dk

Vejle & Esbjerg:
Susanne Haugaard Silkjær: 70 20 26 86 / shs@cancer.dk

Aabenraa:  
Nina Birch Jensen: 70 20 26 72 / nbj@cancer.dk

Odense:
Vivi Brandt Rasmussen: 78 79 73 83 / vivi@cancer.dk

Næstved:
Charlotte Valgaard Jørgensen: 78 79 73 51 / charvj@cancer.dk

Roskilde:
Jette Winge: 70 20 26 48 / jwi@cancer.dk

Hillerød:
Else Carlstedt: 70 20 26 58 / eca@cancer.dk

Herlev:
Peter Genter: 88 27 90 26 / petgen@cancer.dk

København:  
Mette Harpsøe Engel: 82 20 58 05 / mhe@cancer.dk


Patient- & Pårørendestøtte