Gå til sygdomsliste

Udvalget for det frivillige arbejde

Udvalget for det frivillige arbejde rådgiver i spørgsmål vedrørende det frivillige arbejde, der udføres i foreningen. Udvalgsmedlemmerne bliver valgt af Hovedbestyrelsen for en treårig periode med mulighed for genvalg én gang.

I udvalgets møder deltager som tilforordnede administrerende direktør Jesper Fisker, afdelingschef Charlotte Gerhauge, afdelingschef Ken Andersen, områdechef Anders Gundlach og specialkonsulent Stine Strandkjær fra Kræftens Bekæmpelse.

Medlemmer af udvalget i 2020:

  • Henrik Bjørgo, chefkonsulent, formand
  • Jonas Hedegaard, frivillig-teamleder samt ErhvervsPhD-studerende
  • Charlotte Kirk Jeppesen, lokalforeningsformand
  • Faisal Kamal, lokalforeningsmedlem
  • Camilla Friborg Madsen, medlem af ungegruppe og kampagneleder i landsindsamlingen
  • Hans Stavnsager, borgmester
  • Anne Torzten, ph.d. og ekspert i borgerinddragelse og samskabelse