Gå til sygdomsliste

Kræftens Bekæmpelses Psykosociale Forskningsudvalg (KBPF)

Kræftens Bekæmpelses Psykosociale Forskningsudvalg bevilger midler til forskning i de psykologiske og sociale aspekter ved kræft, herunder eksempelvis patient-/behandlerrelationer, adfærdsforskning, rehabilitering, palliativ indsats og omsorg (smertelindring), etik samt forskning med tilknytning til sundhedsvæsenets struktur og funktion med særlig relevans for kræft.

Ved ansøgningsbehandlingen bliver der lagt vægt på projektets relevans for kræftforskningen, kvalitet, gennemførlighed og nyhedsværdi samt på ansøgers kvalifikationer og forskningsmiljø.

Udvalgets medlemmer er fagpersoner, der er valgt af Kræftens Bekæmpelses forretningsudvalg. Udvalget er administrativt og politisk uafhængig. 

På udvalgets møder deltager desuden som tilforordnede: Administrerende direktør Jesper Fisker (ikke ved ansøgningsbehandlingen), dokumentations- og udviklingschef Bo Andreassen Rix samt sektionsleder Christina J.B. Koefoed-Hansen. 

Udvalgets bevillingsramme er for 2018 på omkring 4,2 millioner kroner.