Gå til sygdomsliste

Kræftens Bekæmpelses Videnskabelige Udvalg (KBVU)

Kræftens Bekæmpelses Videnskabelige Udvalg (KBVU) støtter grundvidenskabelige, kliniske og epidemiologiske kræftforskningsprojekter inden for det læge- og naturvidenskabelige område samt epidemiologiske kræftforskningsprojekter inden for det psykosociale område.

Ved ansøgningsbehandlingen bliver der lagt vægt på projektets relevans for kræftforskningen, kvalitet, gennemførlighed og nyhedsværdi samt på ansøgers kvalifikationer og forskningsmiljø.

Udvalgets medlemmer er fagpersoner, der af hensyn til en sikring af den bredest mulige faglige kompetence er valgt af Hovedbestyrelsen. Medlemmerne bliver valgt for en treårig periode med mulighed for genvalg én gang. Udvalget er administrativt og politisk uafhængigt.

I udvalgets møder deltager som tilforordnede: Administrerende direktør Jesper Fisker (ikke ved ansøgningsbehandling) samt sektionsleder Christina J.B. Koefoed-Hansen.

Udvalgets bevillingsramme er for 2018 på omkring 73 millioner kroner.