Gå til sygdomsliste

Til forsiden

Seniorforsker til Overlevelse og Ulighed i Kræft ved Kræftens Bekæmpelses Center for Kræftforskning

  • Region:Hovedstaden
  • Ansøgningsfrist:05. October 2022

Kræftens Bekæmpelse søger en seniorforsker til Overlevelse og Ulighed i Kræft ved Kræftens Bekæmpelses Center for Kræftforskning til start 1. november 2022

Om os
Kræftens Bekæmpelse har sit eget forskningscenter, der består af 23 forskningsgrupper med ca. 200 forskere fra mere end 20 forskellige nationer.  I forskningsgruppen Overlevelse og Ulighed i Kræft, ledet af professor Susanne Oksbjerg Dalton, forsker vi i senfølger efter kræft og kræftbehandling samt afdækker socioøkonomiske forskelle i kræft, adgang til behandling og rehabilitering og i overlevelse. Det er vores mål at kunne identificere sårbare patienter og udvikle og afprøve støttende foranstaltninger for at sikre optimal behandling til flest mulig kræftpatienter.

Vi laver både registerforskning med store befolkningsbaserede patient-kohorter, spørgeskemaundersøgelser og kliniske afprøvninger, og de fleste af vores studier bygger på et tværfagligt samarbejde med blandt andet klinikere og biostatistikere.

Om stillingen
Som seniorforsker vil du selvstændigt skulle arbejde inden for rammerne af igangværende forskning og opstart af nye initiativer og projekter. Vi forventer, at du deltager aktivt i facilitering af samarbejdsskabende processer, analyse af data samt artikelskrivning. Stillingen indeholder desuden vejlednings- og supervisionsansvar over for yngre kollegaer og studerende; såvel specialestuderende som ph.d.-studerende. Du må påregne at bruge tid på fondsansøgninger, samarbejdsopbygning og projektledelse. Stillingen er placeret i forskningsgruppen Overlevelse og Ulighed i Kræft med reference til professor, overlæge Susanne Oksbjerg Dalton.

Om dig
Ansættelse som seniorforsker forudsætter forskningsmæssige kvalifikationer på lektorniveau. Endvidere forventer vi, at

  • Du har en relevant ph.d.-grad
  • Du har stor erfaring med registerbaseret forskning med fokus på de nationale danske sundhedsregistre.
  • Du har en solid viden og baggrund inden for klinisk epidemiologisk forskning, kvantitativ forskning i livet efter kræft og senfølger, livskvalitet og spørgeskemabaseret forskning og anden patientnær forskning.
  • Du har en stærk publikationsprofil med både sidste-forfatterskaber og første-forfatterskaber samt publikationer i større internationale tidsskrifter.
  • Du har faglig og menneskelig modenhed og kan arbejde både selvstændigt og i tæt samarbejde i en tværfaglig gruppe.
  • Du har solid undervisningserfaring inden for epidemiologi, skarp analytisk sans og stærke metodiske kompetencer.
  • Du har dokumenteret erfaring og succes med fondsansøgninger til videnskabelige projekter.
  • Du har stor erfaring med programmering og analyse i SAS og R.


Vi tilbyder
En høj grad af videnskabelig interaktion og bred ekspertise i et internationalt anerkendt forskningscenter, som er vurderet værende i toppen blandt verdens førende universiteter og forskningsinstitutioner. Desuden tilbyder vi en professionelt stimulerende stilling i et venligt, uformelt og støttende miljø. Du får løn og pension efter overenskomst mellem Kræftens Bekæmpelse og relevant faglig organisation. Arbejdstiden er 37 timer/ugen. Vi har kantine, frugtordning, idræts- og kunstforening, og så er arbejdstiden naturligvis røgfri.

Mere information
For yderligere information vedrørende stillingen, kontakt venligst professor, overlæge, Susanne Oksbjerg Dalton (mail sanne@cancer.dk eller telefon 3525 7618).

Ansøgning
Ansøgningsfristen er d. 5. oktober 2022. Ansøgningen bør indeholde en motiveret ansøgning, Curriculum Vitae samt relevante certifikater/diplomer og en evt. lektor/seniorforskerbedømmelse, hvis denne foreligger. Klik Søg stillingen nedenfor.

Ansøgningsproces
Efter udløb af ansøgningsfristen udvælger ansættelsesudvalget ansøgere til faglig bedømmelse. Alle ansøgere får herefter besked om, hvorvidt deres ansøgning er sendt videre til bedømmelse. Forskningschefen nedsætter et sagkyndigt bedømmelsesudvalg til at foretage en faglig bedømmelse af de udvalgte ansøgere til den konkrete stilling. Ansøgere, som sendes videre til bedømmelse, får besked om bedømmelsesudvalgets sammensætning, og hver ansøger får mulighed for at kommentere den del af bedømmelsen, der vedrører ansøgeren selv.


En ud af tre danskere bliver på et tidspunkt i deres liv ramt af kræft. To ud af tre bliver pårørende. Med så mange berørte vil vi samle befolkningen i et stærkt og aktivt fællesskab mod kræft, og som medarbejder kan du være med til at gøre en vigtig forskel. Kræftens Bekæmpelse er en demokratisk forening, hvor lokalforeninger og frivillige medvirker til, at vi når vores mål om, at færre får kræft, at flere overlever kræft, og at alle får det bedst mulige liv med og efter kræft.

Kontaktperson

Susanne Oksbjerg Dalton