Skip navigation

Stemmer vi glemmer

En rapport om livet med senfølger, baseret på børnekræftoverleveres unikke viden.

En letlæselig, praksisnær og casebaseret rapport, der beskriver børnekræftoverleveres senfølger og konsekvenserne af disse i ungdoms- og voksenlivet. Find materialet i vores webshop:

Stemmer vi glemmer

Eller hent det her:

Materiale: Stemmer vi glemmer