Gå til sygdomsliste

Nyheder om ulighed i kræft

Glæde hos Kræftens Bekæmpelse: Ny kræftplan er patienternes kræftplan

14-11-2023
Den kommende Kræftplan V har fokus på det samlede patientforløb, viser kommissoriet, og det roser adm. direktør i Kræftens Bekæmpelse, Jesper Fisker.

Ny dansk forskning: Bekymrende mange plages af senfølger efter kræft

26-10-2023
Et studie blandt 28.000 kræftoverlevere viser, at mange er hårdt ramt af senfølger op til 12 år efter deres kræftbehandling. Kræftens Bekæmpelse foreslår senfølgecentre i alle landets regioner.

Ulighed i patientsikkerhed: Disse kræftpatienter rammes af flere fejl

15-09-2023
Der sker flere fejl i kræftforløbet, hvis man har svært ved at forstå og overskue sundhedsvæsenet – eller hvis man mangler støtte fra pårørende. Det bekræftes af nyt studie fra Kræftens Bekæmpelse.

Ny forskning skal undersøge ulighed i kræft hos udviklingshandicappede

28-06-2023
Jesper Fisker er stolt af, at Kræftens Bekæmpelse hjælper forskere med at bidrage med ny viden på området for personer med udviklingshandicap Der er social ulighed i kræft, fastslår forskningen. Men hvordan slår uligheden igennem for personer med udviklingshandicap? Det skal nyt forskningsprojekt støttet af Kræftens Bekæmpelse undersøge.

Kræftpolitisk Forum 2023: Nu skal arbejdet med strategien for senfølger i gang!

31-05-2023
Dørene står åben for alle, der vil være med til at sætte de faglige rammer for senfølgeindsatsen. Det var hovedbudskabet fra formand for Kræften Bekæmpelse Helen Bernt Andersen til Kræftpolitisk Forum.

208 undersøgelser blandt danske kræftpatienter: Markant social ulighed i alle aspekter af kræftforløbet

24-05-2023
Fotografi af mennesker, der går over en fodgængerovergang. Fotoet er i fugleperspektiv. Der er social ulighed i hele kræftforløbet. Det viser en opdateret udgave af Kræftens Bekæmpelses hvidbog ’Social ulighed i kræft i Danmark’. - Det er godt, at regeringen i den kommende Kræftplan V har fokus på ulighed i kræft, siger adm. direktør i Kræftens Bekæmpelse Jesper Fisker.

Kræftens Bekæmpelse om forsinkede undersøgelser for brystkræft: Vi har mistet tålmodigheden

09-03-2023
Kvinder venter stadig for længe på at blive indkaldt til deres retmæssige screening for brystkræft i Region Hovedstaden. Det er uholdbart.

Debat: Som patient var sundhedsvæsenet røget direkte på akutafdeling

27-02-2023
Adm. direktør i Kræftens Bekæmpelse, Jesper Fisker Sundhedsministerens kommende strukturkommission skal huske, at det vigtigste perspektiv i sundhedsvæsnet er patienternes. Her er konkrete bud på, hvad kommissionen bør prioritere i sit arbejde, ifølge Kræftens Bekæmpelse og Hjerteforeningen.

Ny stor undersøgelse: Ulighed i kræft et problem i alle nordiske lande

22-02-2023
Social ulighed i kræft er et problem på tværs af alle de nordiske lande, viser ny forskning, der for første gang har samlet de seneste 15 års data på området. Regeringen bør lave en samlet strategi og øremærke midler for at mindske uligheden, mener Kræftens Bekæmpelse.

Opråb til regeringen: Byg bedre bro mellem frivillige og sundhedsvæsen

07-02-2023
Kræftens Bekæmpelse opfordrer sammen med flere aktører regeringen til at nedsætte en ny kommission og lave en handleplan for, hvordan civilsamfundet kan arbejde bedre sammen med sundhedsvæsenet. Kræftens Bekæmpelse opfordrer sammen med flere aktører regeringen til at nedsætte en ny kommission og lave en handleplan for, hvordan civilsamfundet kan arbejde bedre sammen med sundhedsvæsenet.

Debat: Et bedre sundhedsvæsen kræver et opgør med uligheden

07-02-2023
Debat: Et bedre sundhedsvæsen kræver et opgør med uligheden Hvis ikke alle de nedsatte udvalg og kommissioner for alvor tager højde for og fat på et reelt opgør med uligheden i sundhed, så risikerer vi, at det hele bliver for ingenting, skriver FOA, Steno og Kræftens Bekæmpelse i et fælles debatindlæg , som er bragt i Sundhedsmonitor den 7. feb. 2023.

Debat: Robustheden i sundhedsvæsenet bør gælde hele væsenet

31-01-2023
Ærgerligt nok blev der ikke plads til repræsentanter for patienterne i Robusthedskommissionen. Men vi forventer, at patientperspektivet inddrages kontinuerligt, skriver Jesper Fisker, adm. direktør i Kræftens Bekæmpelse, der har 10 anbefalinger til kommissionen.

Kræftens Bekæmpelse til den nye regering: Vigtigt at tage patienterne med på råd

14-12-2022
Den nye regering vil på både den korte og lange bane gøre noget ved krisen i sundhedsvæsenet. Der nedsættes en strukturkommission, og der er lagt op til, at patienterne får en stemme i den, hvilket Kræftens Bekæmpelse roser.

Nye tal: Brystkræftpatienter venter stadig for længe i flere regioner

05-12-2022
Foto af Jesper Fisker, som er utilfreds med, at brystkræftpatienter stadig venter for længe på at blive opereret i Region Sjælland og Region Hovedstaden Især Region Hovedstaden og Region Sjælland har store problemer med at operere brystkræftpatienter til tiden, viser tal fra Sundhedsdatastyrelsen. Bekymrende, lyder det fra Kræftens Bekæmpelse.

Milepæl! 100 partnere i Alliancen mod Social Ulighed i Sundhed

02-12-2022
Alliancen mod Social Ulighed i Sundhed har rundet et skarpt hjørne. Vi er nu 100 stærke og engagerede partnere, der baner nye veje for at skabe større lighed i sundhed.

Uligheden i screening blev forstærket under pandemien

25-11-2022
Et stigende antal sårbare patienter blev væk fra screening for kræft under COVID-19 pandemien, viser nye studier, der er støttet af Kræftens Bekæmpelse.

Psykisk syge med kræft overses oftere i almen praksis

28-10-2022
Færre kræftpatienter med psykiske lidelser får stillet kræftdiagnosen efter henvisning til kræftpakke af egen læge sammenlignet med andre kræftpatienter, viser ny forskning. Det kan være en af årsager til, at overlevelsen er lavere hos psykisk syge med kræft, siger forskeren.

Morten Sodemann: Vores ulige sundhedsvæsen skal geares til virkeligheden

17-06-2022
Borgere med kort uddannelse har sværere ved at forhandle sig til den bedst mulige behandling og får derfor mindre ud af velfærdssamfundet. Det mener professor Morten Sodemann, der efterspørger et 'nødspor' til sårbare patienter.

Hvorfor bliver kortuddannede oftere ramt af kræft?

15-06-2022
Langt de fleste kræftformer forekommer hyppigere blandt personer med kort end lang uddannelse. Men hvorfor forholder det sig egentlig sådan? Det forsøger professor og seniorforsker i ulighed Susanne Dalton at svare på.

Debat: Ramt af kræft og kortuddannet? Det er en rigtig dårlig kombi!

13-06-2022
Adm. direktør i Kræftens Bekæmpelse, Jesper Fisker I sundhedsreformen er der blot brugt 123 ord på at beskrive, hvordan ulighed i kræft skal bekæmpes. Det er ikke særligt konkret, og der er ikke afsat nogen midler. Jeg håber, at de folkevalgte skruer op for ambitionerne, skriver Kræftens Bekæmpelses direktør, Jesper Fisker, i et debatindlæg.

Resultater pr. side

Viser 1-20 af 36

1 2