Støt kræftsagen

Kun 3 pct. af vores indtægter
kommer fra det offentlige.
Dit bidrag er afgørende.


Støt vores arbejde med at hjælpe børn i sorg

Jellycat kanin bamse

Støt OmSorg via webshoppen - klik her.


Online: Grundlæggende kursus om børn med livstruende sygdom og deres søskende

Kurset er særligt målrettet ansatte i skoler, SFO’er, sundhedsplejen samt frivillige, der vil gøre en forskel for børn, som har en alvorlig sygdom og deres søskende. Kurset giver dig grundlæggende viden om de sociale udfordringer, som børn med livstruende sygdom og deres søskende oplever.

Når børn rammes af livstruende sygdom, bliver både de og deres søskendes hverdag markant ændret. Dette kan påvirke deres livskvalitet, skolegang og deltagelse i fritidstilbud. Det er afgørende for børnenes sociale trivsel, at de professionelle omsorgspersoner, de møder, har kendskab til den forandrede livssituation, som de og deres familie står i.

Tilmeld dig her:

4. november 2021 kl. 9.00-15.30 - afholdes på Zoom

På kurset vil du blive introduceret til eksempler på, hvordan du kan tale med det sygdomsramte barn og dennes søskende, og hvordan du kan sikre et godt forældresamarbejde, så du hjælper familien bedst muligt. Desuden vil vi i løbet af kurset komme ind på børns forskellige reaktioner på selv at være syg eller være søskende til et barn med en livstruende sygdom, samt hvilke emner, disse børn ofte taler om eller er optaget af. Kursusformen vil veksle mellem oplæg og øvelser, og kurset vil derudover benytte sig af deltagerinddragelse, som vil foregå både i plenum og i mindre grupper, og det vil være muligt at bidrage med egne erfaringer.

Line Thoft Carlsen er uddannet socialrådgiver, cand. Soc. i socialt arbejde, systemisk og narrativ familieterapeut og har skrevet Ph.d. afhandlingen: Sociale konsekvenser af børnekræft og er ansat som projektleder hos OmSorg i Kræftens Bekæmpelse.

Kurset tager udgangspunkt i Line Thoft Carlsens mangeårige erfaringer som rådgiver i Kræftens Bekæmpelse og fra gruppetilbud for børn samt med børne- og familiesamtaler.  Kurset er funderet i international forskning samt ph.d.-afhandling om sociale konsekvenser af børnekræft hvor Line i fem år har fulgt patienter, børnekræftoverlevere og søskende fra over 100 forskellige familier berørt af børnekræft.

Line trækker på egne erfaringer samt cases og inddrager ligeledes relevant teori og litteratur særligt fra narrativ og systemisk tænkning.

Der eftersendes kursusbeviser online. 

OmSorgs mål med kurset er, at du efterfølgende bl.a. er i stand til at:

  • Genkende de problematikker, børn med livstruende sygdom og deres søskende står i
  • Omsætte din ny erfarede viden til praksis i mødet med børnene og deres familier
  • Planlægge og gennemføre en samtale med børn ramt af livstruende sygdom og deres søskende

Der vil være indlagte pauser undervejs. Kurset foregår online via zoom.

Pris 600 kr. OmSorg forbeholder sig ret til at aflyse kurset i op til 4 uger før kursus start ved færre end otte tilmeldte. Hvis du har spørgsmål til kursets faglige indhold eller lignende er du velkommen til at kontakte underviser Line Thoft Carlsen, tlf. 53 19 08 07 mail: ltc@cancer.dk.

 

 

Sorggrupper for børn og unge

Find sorggrupper i hele landet ved at klikke her.


Start en sorggruppe på din skole

Læs mere om, hvordan du starter en sorggruppe her.


Information til lærere, pædagoger og sundhedspersonale

Om børn og unge i sorg - læs mere.