Idékataloger og vejledninger om børn i sorg


BØRN OG UNGE I SORG: SKOLER


Inspirationsmaterialer

Sorghandleplan 2.0

Sorghandleplan 2.0 er Kræftens Bekæmpelses bud på, hvordan din skole opdaterer og fornyer jeres sorgberedskab. Manualen har særligt fokus på arbejdet med livstruende sygdom og dødsfald i den nærmeste familie. Derudover gives der praktiske og konkrete råd til hvordan man arbejder med sorg i klassen og sikrer god kommunikation med eleven og hjemmet.

Find bogen i vores webshop

Læs bogen her.

- ønsker du at printe, skal du først downloade og derefter printe.


Inspirationsmaterialer

Sådan opdaterer I skolens sorghandleplan
En praktisk vejledning til hvordan man i grundskolen kan opdatere sin sorghandleplan. Materialet er et supplement til Sorghandleplan 2.0.

Læs guiden her


Forældrenes bog

Forældrenes bog

Et inspirationsmateriale til børneforældre, når mor eller far rammes af livstruende sygdom eller død. Materialet sætter fokus på, hvordan man som forælder kan støtte sine børn i sorgen, når man selv er hårdt ramt på følelserne på grund af den anden forælders livstruende sygdom eller død.

Læs bogen her.

- ønsker du at printe, skal du først downloade og derefter printe.


Når far eller mor får kræft

Når far eller mor får kræft

Et inspirationsmateriale til lærere og pædagoger, der har en elev med en kræftsyg far eller mor. Materialet sætter bl.a. fokus på forældresamarbejdet og giver konkrete råd og ideer til, hvordan man kan yde praktisk og følelsesmæssig støtte til eleven.

Læs bogen her.

- ønsker du at printe, skal du først downloade og derefter printe.


Tilbage til skolen?

Tilbage til skolen?

Et idékatalog henvendt til lærere, der har et kræftsygt barn i klassen. En manual om vigtigheden af kontinuerlig kontakt mellem skole, hospital og hjem under et kræftramt barns langvarige behandling.

Læs bogen her.

- ønsker du at printe, skal du først downloade og derefter printe.


BØRN I SORG: BØRNEHAVE, VUGGESTUE OG DAGPLEJE


Inspirationsmaterialer

Grundbog i små børns sorg
Grundbog i små børns sorg har til formål at klæde det pædagogiske personale på til situationer med kritisk sygdom og dødsfald, så de har den nødvendige viden om sorg og støtteprocesser, der kan sikre, at alle kommer igennem den svære tid så godt som muligt – både børn, forældre og personale. Bogen er primært henvendt til pædagogstuderende samt det pædagogiske personale, der arbejder på dagtilbudsområdet.

Til bogen hører også videoguides, dem kan du finde på småbørnssorg.dk

Find bogen i vores webshop

Læs bogen her.

- ønsker du at printe, skal du først downloade og derefter printe.


Inspirationsmaterialer

Sådan opdaterer I dagtilbuddets sorghandleplan
En praktisk vejledning til hvordan man kan opdatere sin sorghandleplan i dagtilbudsregi. Materialet er et supplement til småbørnssorg.dk

Læs guiden her


Handleplan 0-6 år

Handleplan 0-6 år

OBS der er nyt og opdateret materiale, se Grundbog i små børns sorg, Sådan opdaterer i dagtilbuddets sorghandleplan og småbørnssorg.dk.

Et idékatalog for vuggestuens, børnehavens og dagplejens møde med børn i sorg. Manualen beskriver, hvorledes vuggestuer, børnehaver og dagplejer kan være fælles om at handle, når et barn mister nære pårørende, eller et barn eller en pædagog bliver alvorligt syg eller dør.

Find idékataloget i vores webshop


Tilbage til daginstitutionen?

Tilbage til Daginstitutionen?

Et idékatalog henvendt til pædagoger og dagplejere, som har et kræftsygt barn i daginstitutionen eller dagpleje. En manual om vigtigheden af kontinuerlig kontakt mellem institution, hospital og hjem under et kræftramt barns langvarige behandling.

Børnehaver, dagplejere og familier berørt af børnekræft, kan få bogen gratis ved at sende en mail til: eland@cancer.dk  

Find idékataloget i vores webshop


BØRN OG UNGE I SORG: SUNDHEDSVÆSENET


Inspirationsmaterialer

Børn som pårørende på hospitaler

Et inspirationsmateriale til sundhedspersonale, der møder børn som pårørende. Materialet har fokus på den kommunikation, der finder sted mellem alvorligt syge patienter med hjemmeboende børn og sundhedspersonale. I materialet findes blandt andet en kommunikationsmodel og anbefalinger til, hvordan du som professionel kan møde et barn, der er pårørende til en livstruende syg mor eller far.

Find bogen i vores webshop

Læs bogen her

- ønsker du at printe, skal du først downloade og derefter printe.

 

Grundbog i små børns sorg

Få mere viden om små børns sorg i Grundbog i små børns sorg og i de tilhørende videoer på småbørnssorg.dk

Læs bog - se videoer


Podcasts om sorg

Ni podcasts, der hjælper voksne til at tage den svære snak med børn, der oplever alvorlig sygdom hos en forælder eller mister mor eller far. Se mere her.


Læromsorg.dk

Gratis undervisningsmateriale med forløb om sorg til 0. - 10. klasse. 
Læs mere her.