Støt kræftsagen

Kun 3 pct. af vores indtægter
kommer fra det offentlige.
Dit bidrag er afgørende.


Støt vores arbejde med at hjælpe børn i sorg

Jellycat kanin bamse

Støt OmSorg via webshoppen - klik her.


Rapporter fra OmSorg

Her kan du finde OmSorgs rapporter.

Rapporter

Healt communication - when seiously ill patients have dependent children

Ph.d. afhandlingen: ’Health communication - when seriously ill patients have dependent children’ er baseret på interview med over 60 læger, sygeplejersker og patienter, og feltarbejde på tre hospitalsafdelinger for alvorligt syge. I ph.d. afhandlingen kan du læse om de mekanismer, der er på spil, når sundhedspersonale taler med alvorligt syge patienter om deres pårørende børn.  

Læs rapporten her.


Rapporter

Stemmer, vi glemmer

Stemmer, vi glemmer sætter fokus på studiets primære fund, og er primært tiltænkt professionelle, der ønsker at få overblik over sorgramte børns ønsker, og oplevelser når de vender tilbage til skolen efter tabet af en forælder.

Læs rapporten her.

- ønsker du at printe, skal du først downloade og derefter printe.

Find rapporten i vores webshop.


Rapporter

Unheard Voices

Unheard Voices er en ph.d.-afhandling skrevet på engelsk ved University of Cambridge. Afhandlingen omhandler 39 danske børns oplevelser med at vende tilbage til skolen efter tabet af en forælder, såvel som deres ønsker til hvordan de ville have ændret skolernes sorgberedskab, hvis de havde haft muligheden. Afhandlingen er tiltænkt akademikere, og andre der gerne vil have det fulde overblik over studiets metoder, fund og begrænsninger.

Læs ph.d.-afhandlingen her.

- ønsker du at printe, skal du først downloade og derefter printe.


Rapporter

At overleve kræft som barn har konsekvenser for resten af livet – også selvom man ikke kan se det. En rapport om livet med senfølger, baseret på børnekræftoverleveres unikke viden (2015)

En letlæselig, praksisnær og casebaseret rapport, der beskriver børnekræftoverleveres senfølger og konsekvenserne af disse i ungdoms- og voksenlivet.

Læs hele rapporten her

- ønsker du at printe, skal du først downloade og derefter printe.

Find rapporten i vores webshop


Rapporter

Børnekræftoverleveres senfølger – En rapport om livet med senfølger, baseret på børnekræftoverleveres unikke viden (2015)

En kvalitativ interviewundersøgelse af unge voksnes (18-39 år) unikke viden om konsekvenserne af senfølger efter at være behandlet for kræft som barn. I rapporten kan du læse om undersøgelsens metodiske og videnskabelige fundament.

Læs hele rapporten her

- ønsker du at printe, skal du først downloade og derefter printe.

Find rapporten i vores webshop


Rapporter

Børn som pårørende: Evaluering af et undervisningsprojekt for læger og sygeplejersker (2015)

En formativ evaluering af et undervisningsprojekt for læger og sygeplejersker omkring kommunikation mellem sundhedspersonale og patienter, når der er børn som pårørende. Evalueringen er baseret på en kvalitativ interview- og observationsundersøgelse med sundhedspersonale, patienter og voksne pårørende. Undervisningsprojektet blev gennemført i samarbejde med Rigshospitalets Tværfaglige Videnscenter for Patientstøtte og Center for Kræft og Sundhed i Københavns Kommune.

Læs hele rapporten her

- ønsker du at printe, skal du først downloade og derefter printe.


Rapporter

- ønsker du at printe, skal du først downloade og derefter printe.

Evaluering af skolers brug af sorghandleplaner (2014)

En evaluering af danske skolers brug af sorghandleplaner.

Læs hele rapporten her

- ønsker du at printe - skal du først downloade og derefter printe.


Rapporter

Sorggrupper i skoler: En evaluering af børns udbytte (2012)

En kvalitativ interviewundersøgelse af sorggrupper i skolers betydning for børns hverdagsliv og relationer i skolen og hjemme.

Læs hele rapporten her

- ønsker du at printe - skal du først downloade og derefter printe.

Find rapporten i vores webshop


Rapporter

Børn som pårørende på hospitaler: Praksis, udfordringer og behov (2009)

En kvalitativ interview- og observationsundersøgelse om børn som pårørende på hospitaler set ud fra et sundhedsprofessionelt og et forældreperspektiv.

Læs hele rapporten her

- ønsker du at printe - skal du først downloade og derefter printe.


Rapporter

Evaluering af pilotprojekt: Sorggrupper i skoler (2008)

Evaluering af et pilotprojekt, der gik ud på at vurdere effekten af sorggrupper i skoleregi.

Læs hele rapporten her

- ønsker du at printe - skal du først downloade og derefter printe.

 

Læromsorg.dk

OmSorgs nye undervisningsforløb til mellemtrinnet handler om Alfred, der har mistet sin far. Forløbet kan gøre et følsomt emne lettere at gå til. Læs mere her.