Rapporter fra OmSorg

Her kan du finde OmSorgs rapporter.

Rapporter

Små børns sorg

Rapporten ’Små børns sorg’ giver igennem interviews med 48 sorgramte børn, deres forældre og det daginstitutionspersonale, der støttede dem, indsigt i, hvad der sker, når et barn i daginstitutionsalderen oplever kritisk sygdom og mister en far eller mor. Rapporten er skrevet til dig, der arbejder i en daginstitution, er forælder eller kommunal beslutningstager og gerne vil vide mere om konsekvenserne af at miste i førskolealderen. 

Læs rapporten her.

Find rapporten i vores webshop.


Rapporter

Ph.d.: Sociale konsekvenser af børnekræft
Ph.d.-afhandlingen: ’Sociale konsekvenser af børnekræft’ er baseret på en stor kvalitativ undersøgelse fra 104 forskellige familier fordelt på 69 børnekræftpatienter, 39 søskende til et barn med kræft, 42 forældre til et barn med kræft samt 24 børnekræftoverlevere i alderen 18 til 39 år. I ph.d.-afhandlingen kan du læse om de forandringer og udfordringer familier berørt af børnekræft eksponeres for

Hent afhandlingen her.


Rapporter

Evaluering af Sorghandleplan 2.0

Erfaringer fra lærere, skoleledere og børn, der kan styrke skolers arbejde med elever i sorg.

Læs rapporten her.

- ønsker du at printe, skal du først downloade og derefter printe.


Rapporter

"Selvom vi er professionelle, så bliver vi ramt, når sådan noget sker" - Sammendrag af rapporten: Evaluering af Sorghandleplan 2.0

Læs rapporten her.

- ønsker du at printe, skal du først downloade og derefter printe.


Rapporter

Healt communication - when seriously ill patients have dependent children

Ph.d. afhandlingen: ’Health communication - when seriously ill patients have dependent children’ er baseret på interview med over 60 læger, sygeplejersker og patienter, og feltarbejde på tre hospitalsafdelinger for alvorligt syge. I ph.d. afhandlingen kan du læse om de mekanismer, der er på spil, når sundhedspersonale taler med alvorligt syge patienter om deres pårørende børn.  

Læs rapporten her.


Rapporter

Stemmer, vi glemmer

Stemmer, vi glemmer sætter fokus på studiets primære fund, og er primært tiltænkt professionelle, der ønsker at få overblik over sorgramte børns ønsker, og oplevelser når de vender tilbage til skolen efter tabet af en forælder.

Læs rapporten her.

- ønsker du at printe, skal du først downloade og derefter printe.

Find rapporten i vores webshop.


Rapporter

Unheard Voices

Unheard Voices er en ph.d.-afhandling skrevet på engelsk ved University of Cambridge. Afhandlingen omhandler 39 danske børns oplevelser med at vende tilbage til skolen efter tabet af en forælder, såvel som deres ønsker til hvordan de ville have ændret skolernes sorgberedskab, hvis de havde haft muligheden. Afhandlingen er tiltænkt akademikere, og andre der gerne vil have det fulde overblik over studiets metoder, fund og begrænsninger.

Læs ph.d.-afhandlingen her.

- ønsker du at printe, skal du først downloade og derefter printe.


Rapporter

At overleve kræft som barn har konsekvenser for resten af livet – også selvom man ikke kan se det. En rapport om livet med senfølger, baseret på børnekræftoverleveres unikke viden (2015)

En letlæselig, praksisnær og casebaseret rapport, der beskriver børnekræftoverleveres senfølger og konsekvenserne af disse i ungdoms- og voksenlivet.

Læs hele rapporten her

- ønsker du at printe, skal du først downloade og derefter printe.

Find rapporten i vores webshop


Rapporter

Børnekræftoverleveres senfølger – En rapport om livet med senfølger, baseret på børnekræftoverleveres unikke viden (2015)

En kvalitativ interviewundersøgelse af unge voksnes (18-39 år) unikke viden om konsekvenserne af senfølger efter at være behandlet for kræft som barn. I rapporten kan du læse om undersøgelsens metodiske og videnskabelige fundament.

Læs hele rapporten her

- ønsker du at printe, skal du først downloade og derefter printe.

Find rapporten i vores webshop


Rapporter

Børn som pårørende: Evaluering af et undervisningsprojekt for læger og sygeplejersker (2015)

En formativ evaluering af et undervisningsprojekt for læger og sygeplejersker omkring kommunikation mellem sundhedspersonale og patienter, når der er børn som pårørende. Evalueringen er baseret på en kvalitativ interview- og observationsundersøgelse med sundhedspersonale, patienter og voksne pårørende. Undervisningsprojektet blev gennemført i samarbejde med Rigshospitalets Tværfaglige Videnscenter for Patientstøtte og Center for Kræft og Sundhed i Københavns Kommune.

Læs hele rapporten her

- ønsker du at printe, skal du først downloade og derefter printe.


Rapporter

- ønsker du at printe, skal du først downloade og derefter printe.

Evaluering af skolers brug af sorghandleplaner (2014)

En evaluering af danske skolers brug af sorghandleplaner.

Læs hele rapporten her

- ønsker du at printe - skal du først downloade og derefter printe.


Rapporter

Sorggrupper i skoler: En evaluering af børns udbytte (2012)

En kvalitativ interviewundersøgelse af sorggrupper i skolers betydning for børns hverdagsliv og relationer i skolen og hjemme.

Læs hele rapporten her

- ønsker du at printe - skal du først downloade og derefter printe.

Find rapporten i vores webshop


Rapporter

Børn som pårørende på hospitaler: Praksis, udfordringer og behov (2009)

En kvalitativ interview- og observationsundersøgelse om børn som pårørende på hospitaler set ud fra et sundhedsprofessionelt og et forældreperspektiv.

Læs hele rapporten her

- ønsker du at printe - skal du først downloade og derefter printe.


Rapporter

Evaluering af pilotprojekt: Sorggrupper i skoler (2008)

Evaluering af et pilotprojekt, der gik ud på at vurdere effekten af sorggrupper i skoleregi.

Læs hele rapporten her

- ønsker du at printe - skal du først downloade og derefter printe.

 

Grundbog i små børns sorg

Få mere viden om små børns sorg i Grundbog i små børns sorg og i de tilhørende videoer på småbørnssorg.dk

Læs bog - se videoer


Læromsorg.dk

Gratis undervisningsmateriale med forløb om sorg til 0. - 10. klasse. 
Læs mere her.