Undervisningsforløb om unge og sorg

Nedenfor kan du finde en introduktion samt fire undervisningsforløb om unge og sorg, der er udarbejdet af OmSorg, med inspiration fra Filmcentralens temamateriale ”Børn og Sorg”. Undervisningsforløbene retter sig primært mod grundskoleundervisning i fagene dansk og kristendomskundskab på det 9. og 10. klassetrin.

Undervisningspakker om unge i sorg

Introduktion til undervisningsforløb om unge og sorg

I introduktionen til undervisningsforløb kan du finde de pædagogiske overvejelser, kort forklaring af undervisningsforløbene samt information til læreren om unge i sorg: 

Hent introduktion til undervisningsforløb

- ønsker du at printe - skal du først downloade og derefter printe.

Undervisningsforløb 1 om unge og sorg: Sorgens smerte

Temaundervisning i dansk på 9.-10. klassetrin. Omdrejningspunktet for undervisningsforløbet er kortfilmen: ”Den dag mine følelser blev væk” (2013), som findes på filmcentralen.dk og essayet: ”Sorgens smerte – om tomhed og håbløshed” (2015), som ligger bagerst i dokumentet: 

Hent undervisningsforløb 1

- ønsker du at printe - skal du først downloade og derefter printe.

Undervisningsforløb 2 om unge og sorg: Sorgens mange følelser

Temaundervisning i dansk på 9.-10. klassetrin. Omdrejningspunktet for undervisningsforløbet er digtene ”Borte for evigt”, ”Hvorfor lige mig”, ”Som Natten”, ”Tåren” (2002). Digtene ligger bagerst i dokumentet: 

Hent undervisningsforløb 2

- ønsker du at printe - skal du først downloade og derefter printe.

Undervisningsforløb 3 om unge og sorg: De livsfilosofiske spørgsmål

Temaundervisning i kristendomskundskab på 9.-10. klassetrin. Omdrejningspunktet for undervisningsforløbet er filmen ”Kan man dø i himlen” (2005), som kan findes på filmcentralen.dk

Hent undervisningsforløb 3

- ønsker du at printe - skal du først downloade og derefter printe.

Undervisningsforløb 4 om unge og sorg: De etiske dilemmaer

Temaundervisning i kristendomskundskab på 9.-10. klassetrin. Omdrejningspunktet for undervisningsforløbet er essayene ”Ni lange år – om uvished, når ens far er syg af kræft”, 2015 og ”At miste sin storebror – om hvordan tab kan give en et mål”, 2015. Begge essays ligger bagerst i dokumentet:

Hent undervisningsforløb 4

- ønsker du at printe - skal du først downloade og derefter printe.

Hvorfor undervise om sorg og død?

I Danmark mister hvert år mister omkring 1.400 børn og unge i den skolesøgende alder en forælder. Derudover oplever ca. 26.000 børn og unge i den skolesøgende alder, at en forælder bliver indlagt med kritisk sygdom. Dertil kommer alvorlig sygdom og/eller tab af søskende, bedsteforældre, andre familiemedlemmer eller en nær ven. Børn og unge som mister en nærtstående, oplever alvorlig sygdom i nærmeste familie eller selv bliver alvorligt syge, har brug for at tale om den sorg de oplever og i den forbindelse spiller omgivelserne, herunder skolen, en vigtig rolle.

Når sorgen rammer et barn eller et ungt menneske, bliver hele tilværelsen påvirket og forandret. Sorgen rykker derfor med ind i skolen og sætter skolens leder, den enkelte lærer og kassekammeraterne på en betydningsfuld opgave for at hjælpe den pågældende elev bedst muligt. Der findes ingen fast anvisning for, hvad der er ”det rigtige” at gøre, når et barn eller ungt menneske oplever sorg. Erfaring viser dog, at omgivelsernes måde at håndtere den svære situation på er afgørende for, hvordan personen, får mulighed for at leve med sin sorg.

Denne temapakke, som indeholder fire undervisningsforløb, kan fungere som springbræt til at tale om sorgen, døden og alvorlig sygdom. Det er emner, som mange oplever som svære, ubehagelige og tabubelagte at tale om. På baggrund af brugen af undervisningsmaterialerne i denne temapakke er sigtet, at det bliver lettere at sætte ord på og diskutere, hvordan man kan håndtere sorg og hvordan man kan hjælpe andre i deres sorg. Materialet kan således bidrage til at styrke elevernes forståelse af sorgreaktioner samt en forståelse af, hvor vigtigt det er at kunne give udtryk for sine følelser – også når de er svære, triste og gør ondt.

 

Grundbog i små børns sorg

Få mere viden om små børns sorg i Grundbog i små børns sorg og i de tilhørende videoer på småbørnssorg.dk

Læs bog - se videoer


Podcasts om sorg

Ni podcasts, der hjælper voksne til at tage den svære snak med børn, der oplever alvorlig sygdom hos en forælder eller mister mor eller far. Se mere her.


Læromsorg.dk

Gratis undervisningsmateriale med forløb om sorg til 0. - 10. klasse. 
Læs mere her.