Andre problematikker i klassen

Her har vi samlet links til andre institutioner, hvor det kan være nyttigt at søge hjælp.


VOLD


Bryd Tavsheden

Læs og se film samt bestil materiale om, hvordan du kan støtte børn i voldsramte familier.

brydtavsheden.dk

info@brydtavsheden.dk 

 

Det Kriminalpræventive Råd

Bestil undervisningsmateriale og se film om kærestevold, eller find en podcast om psykisk og fysisk vold.

forvildmeddig.dk

 

Socialstyrelsen

Du kan få et indblik i forskellige indsatser, baggrundsviden og litteratur om børn, der oplever vold, samt læse om hvor du kan få yderligere rådgivning.

socialstyrelsen.dk/born/overgreb/hjaelp-til-indsats/radgivning-om-overgreb

 

VISO

Et tilbud om gratis rådgivning fra specialister inden for det sociale område og på specialundervisningsområdet til dig som fagperson i de sager, hvor du har brug for sparring, supplerende viden og rådgivning i forhold til at give børn og unge den rette hjælp.

socialstyrelsen.dk/viso/radgivning-til-fagfolk

Telefon: 72 42 40 00. Mandag til torsdag kl. 9-15.30 og fredag kl. 9-15.
Mail: viso@socialstyrelsen.dk 

Du kan også bestille materialer og redskaber om overgreb mod børn og unge på:

socialstyrelsen.dk/born/overgreb/materialer-og-redskaber/materialer-og-redskaber-om-overgreb

 

LOKK, Landsorganisationen af kvindekrisecentre

Hvis du har viden eller mistanke om at et barn bliver udsat for vold, kan du søge hjælp og rådgivning hos LOKK. Telefon: 70 20 30 82. Hotlinen er døgnåben.

lokk.dk/Viden-om-vold/Vold-mod-boern/

 

Danner

På Danners hjemmeside kan du læse mere om vold mod børn og unge, samt se film og læse materialer om emnet.

danner.dk/vold-mod-born

 

Mødrehjælpen

På Mødrehjælpens hjemmeside kan du finde råd og vejledning til, hvordan du kan hjælpe et barn der bliver udsat for vold.

Telefon: 33 45 86 00

brydtavsheden.dk


SKILSMISSE


Center for Familieudvikling

For hjælp hjemmeside kan du finde materiale og viden om udfordringer ifm. skilsmisse. Centret udbyder også kurser og temadage for dig som fagperson.

familieudvikling.dk

Center for Familieudviklings projekt ”Delebørn – hele børn” fokuserer på børnegrupper, børns reaktionsmønstre, og hertil findes litteratur og samtaleark:

børnegruppen.dk

 

Børns Vilkår

Børns Vilkår tilbyder råd og vejledning til fagpersoner blandt andet i forhold til lovgivning, børns rettigheder og det daglige arbejde med skilsmisseramte børn. Organisationen har en FagTelefon, som har åbent mandag-fredag kl. 11-15. Fredag til søndag er lukket. Telefon: 35 55 55 58

bornsvilkar.dk/fokus/skilsmisse/fagpersoner/skilsmisse-fagpersoner

 

Delebarn.dk

På delebarn.dk kan du læse mere om børns oplevelser i forbindelse med skilsmisse. Hvis I som institution ønsker at få en præsentation eller få tilsendt materiale kan I kontakte organisationen på mail: info@delebarn.dk 

delebarn.dk


ALKOHOL


Blå Kors

Blå Kors har undervisningsmateriale med personlige video-fortællinger af pårørende til alkoholmisbrugere.

Læs mere og find undervisningsmaterialet her

Red Barnet

Red Barnet Skole har undervisningsvejledninger og -materialer om alkoholmisbrug i familien, herunder filmen "Den Store Prøve." Derudover findes en mere uddybende liste over, hvilke tilbud der findes til børn som pårørende til alkoholmisbrug. 

Læs mere og find materialet her

Tuba

Tuba udbyder kurser og oplæg der har til formål at skærpe jeres kompetencer i arbejdet med børn og uge fra familier med misbrugsproblemer. Derudover udbyder Tuba supervision og sparring. Begge udbud har egenbetaling.

Kontakt organisationen på mail kursus@tuba.dk for at høre nærmere.

Læs desuden mere om emnet her


PSYKISK SYGDOM


Psykiatrifonden

Her finder du inspiration og undervisningsmateriale, der sætter fokus på, hvordan det er at være barn i en familie med psykisk sygdom. Desuden har mange (10-15% af alle) børn og unge selv på et givent tidspunkt symptomer på psykiske forstyrrelser, og børn der oplever ensomhed, angst, depression, traumesymptomer mm.

Du kan finde informationer om hvordan det opleves for børnene samt hvilke symptomer, du kan være opmærksom på, og hvilken støtte der er behov for.

psykiatrifonden.dk/boern-unge/til-laerere/til-dig-der-har-en-elev-der-mistrives/snak-om-det.aspx

psykiatrifonden.dk/boern-unge/til-laerere.aspx

 

Psykisk Sårbar

Henvisningsside til mange forskellige akuttilbud, psykiatriske skadestuer, telefonlinjer mm., hvis du har en elev der har brug for enten akut eller yderligere hjælp end den, du kan bistå med.

psykisksaarbar.dk/brug-for-hjaelp