Generalforsamling

Dato/tid:
17. marts 2019 00:00 - 00:00

Søndag den 17. marts 2019 afholder Patientforeningen Modermærkekræft generalforsamling i Odense.

Indkaldelse lægges ud på hjemmesiden og udsendes til medlemmer senest 3 uger før. Husk at forslag fra medlemmer skal skriftligt være formanden i hænde senest den 1. februar 2019.

Vi glæder os til at se rigtig mange medlemmer!

Husk kontingent for 2019 skal være betalt inden den 1. februar.

Kontaktperson