Nyt fra bestyrelsen

Her kan du læse referater fra møder eller orienteringer fra bestyrelsen


Generalforsamling 2020

Søndag den 29. marts 2020 kl. 13 afholder Patientforeningen Modermærkekræft generalforsamling.

Sted:

Trinity Hotel & Konference Center
Gl.Færgevej 30
Snoghøj
7000 Fredericia

Forslag til Generalforsamlingen skal være formanden i hænde 4 uger før afholdelse af generalforsamlingen (senest 1. marts 2020).

Indkaldelse til generalforsamlingen udsendes til medlemmer pr mail eller brev senest 3 uger før afholdelse.

Venlig hilsen
Lene Ottesen
Formand
23 36 80 49
formand@modermaerkekraeft.dk

 
Besøg cancer.dk

 

Du kan læse dybdegående og opdateret information om modermærkekræft, behandling og statistik på Kræftens Bekæmpelses hjemmeside.


Læs om modermærkekræft på cancer.dk

Besøg cancer.dk