Nyt fra bestyrelsen

Her kan du læse referater fra møder eller orienteringer fra bestyrelsen


Den 10. marts 2020

Orientering fra Bestyrelsen

I forbindelse med at Coronavirussen har spredt sig, er der på forskellig vis truffet beslutninger som indskrænker og beskytter befolkningen. Patientforeningen Modermærkekræft har på denne baggrund taget følgende beslutninger:

Nationale Modermærkekræftdage 2020

I Patientforeningen Modermærkekræft har bestyrelsen truffet beslutning om, at vi aflyser vores Nationale Modermærkekræftdage 2020, den 28-29. marts på Trinity i Fredericia.  Vi arbejder på at få aftalt ny dato her i efteråret 2020.

Alle tilmeldte har fået direkte besked.

Generalforsamling 2020

Patientforeningen Modermærkekræfts bestyrelse har besluttet at vi udskyder ordinær generalforsamling 2020, den skulle have fundet sted den 29. marts 2020.

Lige så snart der er mulighed for at samle vores medlemmer, udsendes ny indkaldelse til ordinær generalforsamling.

Alle medlemmer har fået direkte besked.

Møder i foreningen

Patientforeningen Modermærkekræft støtter Kræftens Bekæmpelses retningslinjer for afholdelse af møder for at begrænse smitte med Coronavirus.

Det betyder at vores møder i marts udskydes til senere, og at vi er afventende for hvorledes april måneds arrangementer skal håndteres. (Her tænkes specielt på vores netværksmøder rundt om i landet).

Vi sørger for at opdatere vores kalender for arrangementer og at sende besked til vores medlemmer hurtigst muligt.

 
På bestyrelsens vegne

Lene Ottesen
Formand

 
Besøg cancer.dk

 

Du kan læse dybdegående og opdateret information om modermærkekræft, behandling og statistik på Kræftens Bekæmpelses hjemmeside.


Læs om modermærkekræft på cancer.dk

Besøg cancer.dk