Støt kræftsagen

Kun 3 pct. af vores indtægter
kommer fra det offentlige.
Dit bidrag er afgørende.

Det går pengene til

Det, som bliver samlet ind til brystkræftsagen det ene år, bliver brugt det efterfølgende år. Pink Cup og Støt Brysterne kampagnen gav et resultat på 19,3 mio. kr. i 2018.

Kræftens Bekæmpelse er en sygdomsbekæmpende forening

Kun tre pct. af Kræftens Bekæmpelses indtægter stammer fra det offentlige. Resten af indtægterne er afhængige af bidrag fra private personer, virksomheder og fonde. 

Kræftens Bekæmpelse arbejder for, at mennesker ramt af kræft bliver hørt. Gennem forskning, forebyggelse og patientstøtte kæmper foreningen for:

  • at færrest muligt får kræft
  • at flere overlever sygdommen
  • at mennesker ramt af kræft op pårørende har de rigtige betingelser for, at livet efter kræft bliver bedst muligt.

Hvert år uddeler Kræftens Bekæmpelse midler til forskningsprojekter, der stræber mod målet om en fremtid, hvor ingen bryster skal have kræft.

Læs om otte forskningsprojekter, der fik støtte fra Kræftens Bekæmpelse i 2018


Forskningsresultater og fremskridt på brystkræftområdet

Kræftens Bekæmpelse driver selv og støtter brystkræftforskning rundt om i landet. Nedenfor kan du læse mere om de største forskningsresultater og fremskridt siden 2000.

2000: Herceptin introduceres
Midlet Herceptin introduceres som behandling til kvinder med aggressiv og fremskreden brystkræft – senere hen bruges midlet også til forebyggende behandling af brystkræftpatienter generelt.

2001 - 2004: Målrettet kirurgi
Ny målrettet kirurgi indføres, hvor brystkræftpatienter kun får fjernet den/de forreste lymfeknuder. Det er med til at spare mange patienter for gener som bl.a. lymfødem i armen, smerter eller problemer med at bruge armen.

2003: Alkohol øger risiko for brystkræft 
Det fastslås mere præcist af forskere i Center for Kræftforskning efter en dansk undersøgelse af 30.000 kvinder.

2004: Hormoner i overgangsalderen
Undersøgelsen Kost, Kræft og Helbred fastslår præcist, at brugen af hormoner i overgangsalderen kan fordoble kvinders risiko for brystkræft.

2006: Generne giver svaret
Forskere i Kræftens Bekæmpelse finder sammen med finske kolleger nye genforskelle, som betyder øget risiko for arvelig brystkræft.

2007: Røntgen afslører knuder
Mammografikontrol for alle kvinder mellem 50 og 69 år indføres. Screeningsundersøgelserne kan afsløre knuder, der er så små, at man ikke kan mærke dem ved selvundersøgelse.

2009: Tidlig diagnose
I væsken omkring kræftceller findes såkaldte biomarkører. Forskerne arbejder med, hvordan disse kan bruges at opdage brystkræft på et tidligt stadium.

2010: Et skridt mod bedre kemoterapi
Forskere beskriver metoder, som på sigt vil gøre det muligt at finde nye biomarkører, der kan hjælpe med at vælge den rigtige og mest effektive form for kemoterapi til den enkelte kvinde.

2013: Protein kan måske føre til målrettet behandling
Forsker i Kræftens Bekæmpelse arbejder på en vaccine med protein, som kvinder med en særlig type brystkræft (triple-negativ) kan få glæde af.

2016: Ny markeringsmetode til mindre kræftsvulster
Forskere udvikler en ny metode, der med et radioaktivt jodkorn og en geigertæller, gør det muligt at markere og finde små kræftknuder i brystet. Metoden er indført på Rigshospitalet og Herlev Hospital.

Læs mere om brystkræft

Pink Cup indsamling 2003-2018