Gå til sygdomsliste

Behandling af hormonresistent prostatakræft

Når hormonbehandling alene ikke længere kan holde sygdommen i ro, er sygdommen i det, man kalder 'den hormonresistente fase'. Det vil sige, at PSA-tallet stiger og sygdommen udvikler sig – selvom testosteron er lavt.

Hos de fleste vil sygdommen på dette tidspunkt have spredt sig til andre dele af kroppen, så det kaldes metastatisk kastrations-resistent prostatacancer (mCRPC) - eller hormonresistent prostatakræft.

Hvis ens generelle helbredstilstand tillader det, vil man blive tilbudt andre former for behandling sammen med hormonbehandlingen.

Hvilken behandling, der først tilbydes, afhænger af sygdomsudviklingen, sygdommens spredning og hvilke symptomer, man har af sygdommen. Ofte gives de forskellige behandlinger dog efter hinanden, så længe ens helbredstilstand tillader det.

Enzalutamid ved hormonresistent prostatakræft med spredning

Antihormonet enzalutamid (Xtandi®) kan anvendes til behandling af kræft i prostata ved spredning til andre dele af kroppen, når man ikke længere har tilstrækkelig effekt af kastrationsbehandlingen.

Enzalutamid virker ved at blokere aktiviteten af det mandlige kønshormon testosteron, og andre mandlige kønshormoner. Prostatakræft har brug for mandlige hormoner for at overleve og vokse. Ved at blokere hormonernes receptorer bremser enzalutamid væksten af kræften.

Behandlingen fås som kapsler, der tages en gang dagligt. De hyppigste bivirkninger er træthed, hovedpine og hedeture.

Læs mere om medicinens virkning og bivirkninger:

Enzalutamid

Abirateron ved hormonresistent prostatakræft med spredning

Abirateron (Zytiga®) kan anvendes til behandling af kræft i prostata ved spredning til andre dele af kroppen, når man ikke længere har tilstrækkelig effekt af kastrationsbehandlingen.

Abirateron kan forhindre dannelsen af mandligt kønshormon og tilsvarende hormoner, som kræftcellerne tilegner sig evnen til selv at producere. Derved kan sygdommen standses hos mange.

Det er en tabletbehandling, der tages én gang dagligt sammen med en lav dosis binyrebarkhormon (prednison eller prednisolon).

Da behandlingen kan påvirke leveren, får man taget blodprøver før behandlingsstart og regelmæssigt under behandlingen. De almindeligste bivirkninger er forhøjet blodtryk, påvirkning af leverenzymer og lavt kalium i blodet.

Læs mere om medicinens virkning og bivirkninger:

Abirateron

Læs også:

Behandling med binyrebarkhormon

Kemoterapi med docetaxel ved hormonresistent prostatakræft med spredning

Docetaxel kan anvendes til behandling af kræft i prostata ved spredning til andre dele af kroppen, når man ikke længere har tilstrækkelig effekt af hormonbehandlingen.

Docetaxel er en kemoterapi, som er kendt som 'taxaner'. De virker ved at hæmme kræftcellernes evne til at dele sig. Da kemoterapi kan medføre bivirkninger tilbydes behandlingen, hvis man har en god helbredstilstand. Docetaxel kan lindre sygdomssymptomer hos en del patienter og forlænge levetiden.

Behandlingen foregår ambulant, og den gives i blodbanen hver 3. uge. På dette sygdomsstadie får man op til 10 behandlinger. Behandlingen gives sammen med en lille dosis daglig binyrebarkhormon.

De mest almindelige bivirkninger er hårtab, træthed, prikken i fingre og fødder og negleforandringer.

Bivirkningerne kan i mange tilfælde forebygges eller lindres med medicin, og der findes en række gode råd, som også kan afhjælpe bivirkningerne.

Læs mere om medicinens virkning og bivirkninger:

Docetaxel

Kosttilskud og kemoterapi

Fortæl din læge, hvis du tager kosttilskud, da nogle kosttilskud kan påvirke behandlingen med kemoterapi negativt. Læs mere:

Naturlægemidler og kosttilskuds indvirkning på kemoterapi og anti-hormonbehandling

Kemoterapi med stoffet cabazitaxel

Cabazitaxel (Jevtana®) kan anvendes til behandling af kræft i prostata ved spredning til andre dele af kroppen,efter man har fået behandling med docetaxel.

Cabazitaxel er også kemoterapi og tilhører ligesom docetaxel gruppen 'taxaner'. De virker ved at hæmme kræftcellernes evne til at dele sig. Da kemoterapi kan medføre bivirkninger, tilbydes behandlingen, hvis man har en god helbredstilstand.

Cabazitaxel kan forlænge levetiden.

Behandlingen foregår ambulant, og den gives i blodbanen hver 3. uge. Man får op til 10 behandlinger. Behandlingen gives sammen med en lille dosis daglig binyrebarkhormon.

De mest almindelige bivirkninger er hårtab, træthed og diarré.

Bivirkningerne kan i mange tilfælde forebygges eller lindres med medicin, og der findes en række gode råd, som også kan afhjælpe bivirkningerne.

Læs mere om medicinens virkning og bivirkninger:

Cabazitaxel


Læs alt om behandling af prostatakræft:

Behandling af prostatakræft (oversigt)

 
Få hjælp af en rådgiver

Har du eller en af dine nærmeste kræft, kan du få gratis hjælp:

   

Rådgivning


Del dine tanker og erfaringer i gruppen "Prostatakræft" på Cancerforum.