Gå til sygdomsliste

Forsøgets titel: KIDES-203

Tilbage til søgeresultat

Kræftsygdom Behandling på tværs af kræftsygdomme
Stadie 3, Stadie 4 (stadiet beskriver, hvor fremskreden sygdommen er)
Forklaring I dette forsøg undersøger forskerne et nyt lægemiddel til behandling af forskellige kræfttyper, hvor standard behandlingerne er ophørt med at virke. I forsøget vil forskerne prøve at komme frem til den optimale dosis af stoffet og undersøge, hvilke kræfttyper der kan behandles effektivt med ODM-203.

Baggrund for forsøgsbehandlingen ODM-203 er et nyt lægemiddel, der stadig ikke er godkendt til behandling af kræft. Det har været afprøvet på en mindre mængde mennesker.

Stoffet virker ved at blokere virkningen af vækstfaktorer, som kræftcellerne er afhængige af. Håbet er, at dette medfører celledød og hæmning af tumorens vækst.

Forskerne vil forsøge at finde den optimale dosis af stoffet. For at undersøge hvor sikkert det er at bruge lægemidlet, vil der blive givet forskellige doser af ODM-203. Forskerne vil også undersøge, om ODM-203 i kapsler eller tabletter er bedst i behandling af kræft.

Du kan deltage i forsøget hvis:
 • Du har kræft, der har spredt sig fra en kræftknude, som stammer fra solidt væv, f.eks. bryst, lunge, lever, prostata, og som der ikke findes effektiv standardbehandling til, eller hvor standardbehandling ikke har virkning
 • Din knoglemarv, lever og nyre fungerer tilstrækkeligt til, at du kan deltage i forsøget
 • Du kan udføre alt andet end tungt fysisk arbejde (Performance status 0-1)
 • Dine bivirkninger fra tidligere kræftbehandling er forsvundet eller skønnes ikke alvorlige


Du kan ikke deltage i forsøget hvis:
 • Du lider af en mavetarmsygdom
 • Du har været igennem en større operation eller alvorlig inden for 3 uger før behandlingsstart
 • Du lider af en alvorlig hjertekarsygdom
 • Du har spredning til hjernen, som ikke har været under kontrol med behandling i 4 uger
 • Du er blevet behandlet med det blodfortyndende lægemiddel warfarin
 • Du har haft livstruende bivirkninger til lignende behandlinger
 • Du har eller har haft en anden livstruende sygdom
 • Du er overfølsom over for indholdsstofferne i forsøgsbehandlingen


Sådan foregår behandlingen Alle deltagere i dette forsøg vil blive behandlet med forsøgslægemidlet Selinexor.

To gange om ugen skal du tage tabletter med Selinexor på dag 1 og 3 (dvs. mandag og onsdag eller tirsdag og torsdag).

Hvis du skal opereres for sygdommen, skaldu tage 2 doser medicin i ugen inden operation og 1 dosis i den uge, man skal opereres. Når du er kommet dig oven på operationen, genoptager man den normale behandling med selexinor.

FORSØGSSTOP
Din behandling bliver inddelt i serier. Hver serie varer 4 uger.

Efter hver anden serie vurderer forsøgslægerne din sygdomstilstand. Du kan få forsøgsbehandlingen, så længe lægerne vurderer, du har gavn af behandlingen og kan tåle forsøgslægemidlet.

Stopper du med forsøgsbehandlingen, skal du aftale din videre behandling med lægerne fra den hospitalsafdeling, du normalt er tilknyttet.

Bivirkninger ved behandlingen Her kan du se de bivirkninger, som er set i tidligere lægemiddelforsøg med Selinexor (indtil juni 2013 har 96 patienter fået Selinexor):

De mest almindelige bivirkninger (35-73 % af patienterne) er:
 • Vægttab.
 • Opkastning
 • Træthed
 • Appetitløshed/madlede
 • Kvalme
Mindre almindelige bivirkninger (15-26 %):
 • Forhøjede levertal.
 • Lavt natriumniveau
 • Nedsat antal af bestemte hvide blodceller (neutrofilocytter), som kan være årsag til øget risiko for infektion
 • Nedsat antal røde blodceller
 • Lavt antal blodplader
 • Synsforstyrrelser inklusive sløret syn
 • Diarré
 • Ændring i smagsopfattelse


Det skal understreges at de omtalte bivirkninger er mulige bivirkninger. Man får altså ikke nødvendigvis dem alle, og de fleste af dem kan lægerne forebygge og lindre.

De fleste bivirkninger er midlertidige og holder op i løbet af nogle uger eller måneder efter behandlingen. Inden forsøgsbehandlingen taler lægerne med dig om de mulige bivirkninger.
Her kan du få behandlingen
 • Rigshospitalet
Hvis du er interesseret i behandlingen, så tal med lægen på dit sygehus. Lægen kan undersøge, om behandlingen kan være en mulighed for dig.
Forsøgets id-numre
 • Protokolnr.: EudraCT nummer 2013-003668-30. Protokolnummer KCP-330-004

 • Denne side er sidst opdateret: 29-04-2014

  Lægefaglig beskrivelse af forsøget

  Læs en beskrivelse af forsøget, skrevet til læger og andre fagpersoner i sundhedsvæsnet. Teksten er skrevet af vores tidligere samarbejdspartner Sammenslutningen af Kræftafdelinger (SKA) eller Danish Comprehensive Cancer Center (DCCC):

  Resume for fagpersoner

   

  Tilbage til søgeresultat