Unge og rygning

Markant færre teenagere og unge ryger i dag end for fire år siden. Størst er faldet hos de 16- til 19-årige, hvor andelen af rygere i dag er 37 procent lavere end for fire år siden. Blandt de lidt ældre, de 20- til 24-årige, er faldet mere behersket med 26 procent.  Næsten hver fjerde ung i alderen 20 til 24 år ryger. 

Der er grund til at glæde sig over, at tiltagene for at begrænse rygning virker blandt de helt unge, men tallene understreger, at der skal flere indsatser til for at nedbringe antallet af 20-24-årige ryger

Der er mange årsager til, at unge begynder at ryge. Derfor er der også mange måder, man kan forebygge det på, fx.:

  • Markant højere priser
  • Flere røgfri miljøer
  • Mindske tilgængeligheden
  • Røgfri studietid på videregående uddannelser
  • Røgfri arbejdstid med unge ansatte

Vil du stoppe med at ryge?
Prøv app'en Xhale eller kontakt Stoplinien.

"Jeg holder det stadig hemmeligt for udvalgte"

Læs mere om unge og rygning

Denne rapport giver indsigt i, at rygning blandt unge i 20’erne ikke er et bevidst og velovervejet valg. Der er mange forskellige årsager til, at de er startet med at ryge eller er gået fra at ryge lejlighedsvist til dagligt, og der er langt fra tale om en homogen gruppe. Årsagerne kan dog inddeles i fire overordende forklaringer:

  • Individuelle forhold (fx mistrivsel, stress, kedsomhed)
  • Rygning i den nære omgangskreds (det ’smitter’ når søskende, forældre, venner mm. ryger)
  • Kultur og normer i de fællesskaber hvor unge færdes, fx. på uddannelsessted, sociale medier, i nattelivet osv.
  • Rammer og regler (lovgivning), fx. tilgængelighed, synlighed i butikker, pris og lignende.

Læs rapporten her

"Jeg tror, alle har et tal. Først var det 21, nu fylder jeg snart 22 og har rykket grænsen til 25"