MATERIALER TIL FORÆLDREMØDE

Her finder du en række materialer, som du kan bruge til at tage dialogen om rygning på et forældremøde.

KLASSENS RØGFRI AFTALER

Klassens røgfri aftaler er en aftale mellem forældre om, hvilke aftaler der skal gælde i forhold til tobak i dit barns klasse. Tag en snak med de andre forældre i klassen om aftalen. Må der ryges til privatfester? Skal man informere forældrene, hvis man ser et barn ryge? Sæt kryds i de aftaler, der skal gælde i klassen. 

Her downloader du klassens røgfri aftaler.

RØGFRI AFTALER MELLEM BARN OG FORÆLDRE

En røgfri aftale er en skriftlig aftale mellem dig og dit barn. Dit barn skriver under på ikke at ville ryge, og du lover at støtte op om beslutningen. Røgfri aftaler kan bruges af hele klassen, hvor alle elever er med. De kan både deles ud på forældremøder eller til elever af en lærer. Den røgfri aftale kan være et godt redskab til at holde eleverne samlet fra tobak. 

Download den røgfri aftale. Aftalerne har fået nyt design, men vi vil gerne bruge de gamle op. Derfor kan tilsendte aftaler have et andet design, men indholdet er helt det samme.

DIALOGKORT

Dialogkort til forældremøder beskriver otte forskellige situationer, hvor tobak opstår, og kan bruges til at få en diskussion i gang om de dilemmaer, der kan være om unge og tobak. Forældrene kan forholde sig til, hvordan de vil tackle de forskellige situationer og diskutere deres overvejelser med andre forældre. 

Downloade et ark med dialogkort.

POWERPOINT OPLÆG

Hvis der er behov for at holde et oplæg på forældremøderne, hvor tobak er et emne, kan man bruge dette PowerPoint-oplæg. Der er både information om unge og rygning samt gode råd til, hvordan forældre kan tage snakken om tobak.

Download et PowerPoint oplæg.