Visionen

Børn og unge skal ikke begynde at ryge. Det er vi mange, der er enige om. Alligevel begynder alt for mange unge at ryge hver dag - og det skal der laves om på.

Derfor blev Røgfri Fremtid lanceret i 2017 af Kræftens Bekæmpelse og TrygFonden.

Vi arbejder for, at ingen børn og unge ryger i 2030, og at kun 5 pct. af de voksne gør det.

Partnerskabet

Røgfri Fremtid er et partnerskab med mere end 280 virksomheder og organisationer, der bakker op om vores fælles mål og vision. 

På hver deres måde bidrager de til, at tobak ikke skal være en del af unges hverdag. Hverken i skolen, på arbejdet eller til fodbold.

Sådan arbejder vi

Med partnerskaber, kampagner, nyheder og debat arbejder Røgfri Fremtid for at gøre det sværere at begynde at ryge. Gennem lokale initiativer og politiske indsatser ændrer vi rammerne og holdningerne til børn og unges rygning. Her er nogle af de områder, vi arbejder indenfor.

Lovgivning

Røgfri Fremtid arbejder for lovgivning, der gør det sværere at ryge: Dyrere cigaretter, mindre markedsføring og flere røgfri miljøer.

Skoler

Børn og unge skal ikke lære at ryge i skolen. Derfor understøtter vi, at alle skoler og ungdomsuddannelser er røgfri i skoletiden.

Kultur og fritid

Børn og unge skal kunne spille fodbold, tage til koncert eller gå til spejder, uden at rygning er en del af fællesskabet.

Røgfri udearealer

Røgfri busstoppesteder, strande og legepladser. Vi bakker op om røgfri miljøer der, hvor børn og unge færdes i det offentlige rum.

Vores politiske mærkesager

Røgfri Fremtid arbejder for at påvirke lovgivningen, så det bliver sværere at begynde at ryge og lettere at holde op. 

I oktober 2020 vedtog et flertal af partierne på Christiansborg en national handleplan mod børn og unges rygning, som blandt andet indeholder disse fire hovedområder: Højere priser på tobak, neutrale tobakspakker, tobak under disken og røgfri skoletid. Det er effektive tiltag for at forebygge børn og unges rygning. 
I Røgfri Fremtid arbejder vi fortsat for endnu højere priser på tobak, hjælp til rygestop, at tobak ikke skal være synlig i børn og unges hverdag og flere røgfri miljøer.

Højere pris på tobak

Hjælp til rygestop

Tobak under disken

Røgfri miljøer

Find mere viden og fakta om tobak og lovgivning her

Kampagner

I vores mediekampagner og indsatser på sociale medier sætter vi ord og billeder på Røgfri Fremtids mål og mission:

Hver dag begynder alt for mange børn og unge at ryge, og det vil ikke ændre sig - med mindre vi ændrer noget. Lad os påvirke fremtiden og sætte handling bag vores ønske om en røgfri fremtid.

Se alle vores kampagner