Børn og unge skal ikke ryge

Hver dag begynder 40 børn og unge under 18 år at ryge.  Nogle af dem er ikke engang fyldt 13 år. Det skal vi gøre noget ved. Derfor præsenterede Kræftens Bekæmpelse og TrygFonden  i 2017 Røgfri Fremtid.

Vi arbejder for, at ingen børn og unge ryger i 2030 og at kun 5 pct. af de voksne gør det. Mere end 200 skoler, organisationer, virksomheder og institutioner er allerede en del af Røgfri Fremtid.


 

Sådan arbejder vi

Med partnerskaber, kampagner, nyheder og debat arbejder Røgfri Fremtid for at gøre det sværere at begynde at ryge. Gennem lokale initiativer og politiske indsatser ændrer vi rammerne og holdningerne til børn og unges rygning. Her er nogle af de områder, vi arbejder indenfor.

Lovgivning

Røgfri Fremtid arbejder for lovgivning, der gør det sværere at ryge: Dyrere cigaretter, mindre markedsføring og flere røgfri miljøer.

Skoler

Børn og unge skal ikke lære at ryge i skolen. Derfor mener vi, at alle skoler og ungdomsuddannelser skal være røgfri i skoletiden.

Kultur og fritid

Børn og unge skal kunne spille fodbold, tage til koncert eller gå til spejder uden, at rygning er en del af fællesskabet.

Røgfri udearealer

Røgfri busstoppesteder, strande og legepladser. Vi bakker op om røgfri miljøer der, hvor børn og unge færdes i det offentlige rum.

Læs mere om, hvordan partnere i Røgfri Fremtid arbejder her

Vores politiske mærkesager

Røgfri Fremtid arbejder for at påvirke lovgivningen, så det bliver sværere at begynde at ryge. Vores mål er en national handleplan mod tobak med fire hovedområder: Højere pris på tobak, neutral tobakspakker, tobak under disken og røgfri skoletid. Og det ser ud til, at vi er godt på vej. Et flertal af partierne på Christiansborg er blevet enige om en plan mod børn og unges rygning, der bliver vedtaget oktober 2020.

Højere pris på tobak

Neutrale pakker

Tobak under disken

Røgfri miljøer

Find mere viden og fakta om tobak og lovgivning her

Kampagner

I vores mediekampagner og indsatser på sociale medier sætter vi ord og billeder på Røgfri Fremtids mål og mission:

Hver dag begynder 40 børn og unger at ryge. Det vil ikke ændre sig - med mindre vi ændrer noget. Lad os påvirke fremtiden og sætte handling bag vores ønske om en røgfri fremtid.

Se alle vores kampagner

Vær med på Facebook

På Røgfri Fremtids Facebookside er der livlig debat, når vi sætter tobak på dagsordenen.

Du kan også være med – uanset hvad din holdning til rygning er.

Find os på Facebook