Som partner i Røgfri Fremtid er du og din organisation, virksomhed eller kommune med til at gøre en forskel! Uden jer ville det ikke være muligt at skabe en røgfri fremtid, som vi ønsker at give vores børn og unge.

Tak, fordi I er med til at bakke op om, at børn og unge ikke skal ryge.

Her på siden kan du finde nogle af de mere end 280 partnere, der på hver deres måde bidrager til en røgfri fremtid. Om det er røgfri skoletid, røgfri udearealer eller røgfri arbejdstid - alle tiltag gør en forskel.

Hent materialer eller find inspiration for at se, hvordan din organisation eller virksomhed kan bidrage til en røgfri fremtid. 

Find inspiration hos andre partnere

Røgfri skoletid

På Kulsbjerg Skole må man ikke ryge i skoletiden - hverken på skolens område eller uden for. I videoen kan du høre skolelederen fortælle, hvad det betyder for kulturen på skolen og elevernes rygevaner.

Røgfri udearealer

I Aarhus Kommune er det forbudt at ryge ved busstoppesteder, legepladser, arealer foran biblioteker og kommunale kontorer. Målet er at beskytte børn og unge mod røg fra tobak, når de bruger det offentlige rum.

Røgfrit kulturliv

Strøm Festival sælger ikke cigaretter til deres arrangementer, viser ikke billeder af rygning i deres PR-materialer og siger nej til støtte fra tobaksindustrien. Kom med til rulle-disko og hør, hvad unge siger til det.

Røgfri arbejdstid

Hos REMA1000 i Resenbro har butiksbestyrer Michael besluttet, at det er slut med at ryge i arbejdstiden - på trods af, at han selv ryger. Det har givet bedre sammenhold og mere effektive medarbejdere.

Røgfri idræt og fritid

Skal de voksne ryge til fodboldkampe, kiosken sælge tobak eller træneren tage sig en smøg efter endt træning? Nej, lyder det fra DGI, der opfordrer foreningerne til at adskille rygning og idræt.

Inspirationskatalog

Få mere inspiration til, hvad du kan gøre som partner i dette inspirationskatalog.

Partnere i Røgfri Fremtid

 • Belden Cekan A/S er partner i Røgfri Fremtid, da vi ønsker at bakke op om forebyggelsen af rygestart, særligt blandt unge, og desuden være medvirkende til at fremme rygestop. Vores bidrag til at nå i mål med visionen om en røgfri fremtid er at indføre røgfri arbejdsplads pr. 1. januar 2020, og i den forbindelse er vores medarbejdere blevet tilbudt rygestopkursus. Formålet med røgfri arbejdsplads er desuden at sende et signal til omverdenen, om at røgfrihed er normen, således at vi en dag står overfor et røgfrit Danmark.

  Belden Cekan A/S
 • Ud over at rygningen øger risikoen markant for at udvikle type 2-diabetes, gambler personer med diabetes med deres helbred og løber en særlig stor risiko for at udvikle hjerte-kar-sygdom, hvis de ryger. Derfor støtter vi op om en kampagne med en vision, vi deler; nemlig at børn og unge får et liv uden røg.

  Allan Flyvbjerg, direktør
 • Pas på dine fodbolddrømme ikke går op i røg.

  Silkeborg IF
 • Københavns Professionshøjskole uddanner fremtidens velfærdsprofessionelle, der arbejder med børn, unge og voksne i institutioner, skoler og sundhedsvæsnet. Det forpligter, og derfor bakker vi op om Røgfri Fremtid.

  Søren Erichsen, Ressourcedirektør
 • Hver dag begynder 40 børn og unge i Danmark at ryge. Samtidig ved vi, at tobaksrygning er noget af det, der har størst negativ indflydelse på vores sundhed. Derfor giver det god mening at gå med i partnerskabet.

  Morten Gjerskov, formand for Sundheds- og Omsorgsudvalget i Roskilde Kommune
 • I biografen kommer der mange unge mennesker, og vi synes den vigtigste opgave i bekæmpelsen af rygersygdomme er, at arbejde for, at unge mennesker slet ikke begynder med at ryge. At ryge er ikke spor sejt – det er dumt – og det budskab synes vi er vigtigt at få frem.

  Ikast Bio
 • Et partnerskab med Trygfonden og Kræftens Bekæmpelse ligger i naturlig forlængelse af vores arbejde med det frivillige foreningsliv, hvor værdier som fællesskaber, et sundt- og godt liv samt trivsel er i fokus.

   

  Frivilligecenter Lemvig
 • Blandt unge mennesker, som begynder at ryge og fortsætter med det, vil halvdelen dø af sygdomme, som er relateret til deres rygning. Og ikke nok med det. De får også 14 skranteår med langvarig sygdom, inden de dør. Vi skal hjælpe vores børn og unge. Derfor støtter Statens Institut for Folkesundhed Røgfri Fremtid.

  Morten Grønbæk, direktør, Statens Institut for Folkesundhed
 • Tobak er sundhedsskadeligt og derfor vil Danish Crown Foods A/S, Esbjerg skabe rammerne for at vore medarbejdere kan få et røgfrit liv. 

  Danish Crown Foods A/S, Esbjerg
 • Skolelederforeningen støtter op om indsatsen ’Røgfri Fremtid’, da skolen spiller en vigtig rolle i at forebygge rygning blandt børnene og de unge.

  Claus Hjortdal, formand
 • Nyborg gymnasium skal være en skole som danner og uddanner alle vore unge til et langt og godt uddannelses- og arbejdsliv. Vi vil være frontløbere for at vores unge bliver en del af en røgfri fremtid, med fællesskab og sundhed som nogle af vores fokusområder. Det bliver ikke let, men vi tror på det, og sammen er vi stærke. 

  Henrik Stokholm, rektor
 • Danske Arkitektvirksomheder vil gerne medvirke til at fremme livskvalitet og sundhed i Danmark og ikke mindst at sikre, at børn og unge vokser op uden røg. Vi skal have brudt den negative udvikling med flere rygere blandt unge, og vi støtter derfor initiativer der kan medvirke til en røgfri fremtid.

  Lene Espersen, adm. direktør i Danske Arkitektvirksomheder
 • Halsnæs Avis bakker op om Røgfri Fremtid, fordi vi vil være med til at tage et medansvar for vores læsere der er vores fremtid.

  Claus Heerwagen, salgschef
 • Samlet set dør 13.600 danskere hvert år på grund af skadevirkninger af tobak. Det er dødsfald, som kan forebygges.
  Vi har set, at den rigtige udvikling ikke kommer af sig selv, da flere unge begynder at ryge.
  Med ambitionen om en røgfri generation i 2030 er regeringen på helt rette vej, og med Røgfri Fremtid håber vi at kunne bidrage til at forfølge dette mål.

  Michael Borre, formand for DMCG
 • Der var engang, hvor tobaksfadet flittigt gik rundt til enhver fest. Vi er kommet langt. Og hvis vi løfter i flok, kan vi tage det sidste ryk mod en røgfri fremtid, hvor børn er beskyttet mod røg, og tobak er ikke længere årsag til alt for tidlige dødsfald

  Peder Hummelmose, formand for Sundheds- og Forebyggelsesudvalget
 • Sport & Event Park Esbjergs formål er at stille de bedst mulige rammer til rådighed for Esbjergs indbyggere til at dyrke motion og sport og herved medvirke til at øge folkesundheden i Esbjerg Kommune. Et røgfrit miljø er en selvfølgelig del af de rammer, vi ønsker at stille til rådighed for motionister og sportsudøvere. Specielt unge mennesker, der dyrker sport, skal kunne gøre dette i et røgfrit miljø. Derfor strammer vi løbende rygereglerne på og omkring vores anlæg.

  Senest er Blue Water Arena blevet totalt røgfri zone. Og vi fortsætter… 

  Sport & Eventpark Esbjerg
 • Når unge begynder at ryge er der en tæt sammenhæng med anden risikoadfærd som alkohol, hashrygning og kriminalitet. Risikoadfærd har det med at brede sig. Så hvis færre begynder at ryge, har det en positiv indvirkning på den øvrige risikoadfærd. SSP-Samrådet skal understøtte forebyggelse af risikoadfærd – og derfor er vi med i partnerskabet Røgfri Fremtid.

  SSP Samrådet
 • Røgfri arbejdstid er det nye sort. I hele Næstved Kommunes ældrepleje, madservice og sundhedscenter har godt 1500 medarbejderne selv, via deres MED-udvalg (samarbejdsudvalg) besluttet, at røg ikke hører til i arbejdstiden. Og jeg ved, at det har betydet, at flere medarbejdere har kvittet cigaretterne helt. Sikke en stor beslutning – det tager jeg hatten af for.
  Nu følger resten af Næstved Kommune trop og siger farvel til røg og goddag til en røgfri fremtid.

   

  Carsten Rasmussen, borgmester i Næstved Kommune
 • Vi holder af vore medarbejdere. Sunde medarbejdere og et godt arbejdsmiljø er en prioritet for os. Vi vil udføre vores forretning på en måde, der beskytter vores medarbejders sundhed og fremme en kultur, hvor vores medarbejdere deler en fælles forpligtelse til at forbedre deres egen personlige sundhed og være en del af et godt arbejdsmiljø. En røgfri arbejdsplads er en sundere arbejdsplads.

  ESVAGT
 • Frederiksværk Gymnasium og HF vil med partnerskabsaftalen være med til at sikre vores elever den bedst mulige fremtid. Den er naturligvis røgfri. 

  Frederiksværk Gymnasium og HF
 • Varde Kommune er en del af Røgfri Fremtid. Det skylder vi vores børn og unge - det er deres fremtid, der gælder.

  Varde Kommune
 • Vi er et idrætscenter med stort fokus på sundhed og derfor er det også et oplagt valg for os at sige ’nej tak’ til røg på vores matrikel – vi synes nemlig ikke at idræt og træning hører sammen med røg. Vi ønsker ikke at fremme rygning blandt vores besøgende og samtidig vil vi ikke udsætte forbipasserende for den passive rygning, der kan være forbundet med røg. Derudover har vi dagligt mange børn og unge både indendørs og udendørs og ved at forbyde rygning hos os, håber vi på, at den mindre eksponering kan have en betydning for børn og unges begyndende rygning.

  Arden-Hallerne
 • DGS består af den næste generation af unge i Danmark. Desværre begynder flere og flere børn og unge i Danmark at ryge, hvilket får meget kendte sundhedsmæssige konsekvenser for dem i fremtiden. Det vil DGS gerne samarbejde med projektet Røgfri Fremtid om at lave om på - både for at nå målet om en røgfri generation i 2030, men også for at få indflydelse på den politik, som i fremtiden vil blive udbredt i Danmark og på de danske gymnasier.

  Danske Gymnasieelevers Sammenslutning
 • McDonald’s har valgt at blive partner, fordi vi deler målsætningen om, at vi i fremtiden skal have røgfrie årgange. Som landets største ungdomsarbejdsplads er vi dagligt i kontakt med rigtigt mange unge mennesker, og vi vil gerne gøre vores til at skubbe dem i den rigtige retning, også på dette område.

  McDonald's
 • Sund By Netværket er WHO's danske Healthy Cities Network, og har med sine 53 medlemskommuner og en særdeles aktiv tobakstemagruppe godt fat i tobaksforebyggelsen. Røgfri Fremtid er et meget vigtigt pejlemærke – der peger frem mod en røgfri generation og meget få rygere i 2030. Bl.a. er medlemskommunerne klar til at gå ombord i at understøtte folkeskolernes ønske om røgfri skoletid og arbejdspladsernes ønske om røgfri arbejdstid – og hjælpe alle de mange voksne rygere der ønsker et røgfrit liv. Sund By Netværket vil arbejde aktivt for, at visionen om Røgfri Fremtid bliver til virkelighed.

  Sund By Netværket
 • Ingen skal udsættes for tobaksrøg og afbrændingsrøg.

  Skjold Gymnastik Birkerød
 • Regionernes Kliniske Kvalitetsprogram støtter Røgfri Fremtid, fordi det vil bidrage til et sundere Danmark med mindre sygdom som følge af tobaksrøg.

  Regionernes Kliniske Kvalitetsprogram
 • Boehringer Ingelheim kan 100% støtte Røgfrifremtids fokus på at forhindre børn og unge i at blive afhængige af tobak og andre tobaksrelaterede produkter. Efter mange års arbejde med de mange negative følgevirkninger af tobak kan vi se at den sikreste vej til sunde lunger, hjerne og hjerte er, ikke at begynde at ryge. Et vigtigt arbejde som vi er glade for at Røgfrifremtid påtager sig.

  Mikkel Overgaard, Medical Director i Boehringer Ingelheim Danmark A/S
 • Diabetes og rygning er en farlig kombination, fordi diabetes – uanset type – i sig selv øger risikoen for blodpropper og åreforkalknings-sygdomme. Ryger man samtidig med, at man har diabetes, stiger risikoen for blodpropper i hjerte og hjerne yderligere. Derfor giver det mere end god menig for Diabetesforeningen at være med til at forebygge, at børn og unge begynder at ryge.

  Henrik Nedergaard, administrerende direktør i Diabetesforeningen
 • I Sønderborg Kommune har forebyggende sundhedsarbejde høj prioritet, og netop cigaretterne er en af de helt store udfordringer for især børn og unges sundhed. Derfor er det også helt naturligt og vigtigt for Sønderborg Kommune at være en del af Røgfri Fremtid.

  Erik Lauritzen, borgmester
 • Frivilligcenteret har forfattet et citat, som ønsket, om vores motivation for at være en del af Røgfri Fremtid: En for høj andel af de unge i Halsnæs ryger med katastrofale følger for familier og den generelle folkesundhed.

  Vi vil i Halsnæs Frivilligcenter gerne hjælpe med at nedbringe antal af nye rygere. 

  Frivilligcenter Halsnæs
 • På BFI er vi røgfri, naturligvis, vi er sundhedsfreaks.

  Bornholms Frie Idrætsskole
 • Langeland Kommune er partner i Røgfri fremtid, fordi vi gerne vil understøtte visionen om en røgfri fremtid for alle.

  Langeland Kommune
 • Esbjerg Kommune er partner i Røgfri Fremtid, fordi vi deler visionen om en røgfri fremtid. Vi tror på, at børn og unge er en af de vigtigste målgrupper for at nå i mål, og vi håber derfor, at partnerskabet kan være med til, at færre børn og unge begynder at ryge også i Esbjerg Kommune.

  Esbjerg Kommune
 • Ingen unge mennesker bør ryge, så kort kan det vel beskrives. Vi støtter som uddannelsesinstitution op omkring de mange tiltag på dette område. Sundhed er en vigtig parameter for alle mennesker. Her har vi som uddannelse et helt særligt ansvar, som vi skal være os bevidste og arbejde målrettet med.

  FGU Trekanten
 • Allerød Gymnasium går helhjertet ind i projekt Røgfri Fremtid. Det er en stor udfordring – og der er ingen enkle løsninger. Men det er vigtigt, at vi alle hjælpes ad med at undgå, at vores unge starter på at ryge – og lige så vigtigt, at hjælpe dem, der er startet, med at holde op.  Vi vil gennem oplysning og samarbejde tage udfordringen op.

  Kirsten Schiellerup, rektor
 • Hørsholm kommune støtter Røgfri Fremtid, da vi har et stort medansvar for at være en god rollemodel for kommunens børn og unge og samtidig ønsker vi hele tiden at arbejde med at være en aktiv medspiller i at forbedre borgernes sundhed.

  Hørsholm Kommune
 • Trinity Hotel & Konference Center A/S bakker op om de overordnede tanker, der ligger bag Røgfri Fremtid, især forebyggelse af rygning blandt børn og unge. Lokalt arbejder vi mod en røgfri arbejdsplads.

  Trinity Hotel & Konference Center A/S
 • I REMA 1000 støtter vi målet om en røgfri generation i 2030. Vi har skjult tobakken i vores butikker – og deltager i partnerskabet med Røgfri Fremtid for at give vores støtte til et fortsat fokus på en sundere fremtid for næste generation.

  Anders Jensen, indkøbs- og marketingdirektør i REMA 1000
 • Som samfund har vi et ansvar for at sikre, at ingen presses til at ryge, og at alle unge sikres mulighed for at få en røg- og tobaksfri ungdomstid. Derfor er vi partnere i Røgfri Fremtid

  Landssammenslutningen af Handelsskoleelever
 • I Bones vil vi gerne være med til at etablere sunde vaner og rutiner for unge mennesker, som har Bones som deres første arbejdsplads, der ikke indeholder rygepauser som socialt samlingspunkt.

  Bone's
 • Det er på alle måder veldokumenteret, hvor skadelig tobak er. En stor del af PenSam’s kunder arbejder i sundhedssektoren, enten i ældreplejen eller på hospital, og oplever de konsekvenser, som rygning har. Rygning forringer sundheden for den enkelte og lægger et stort pres på det offentlige sundhedsvæsen – derfor investerer PenSam heller ikke i tobaksindustrien, og derfor støtter vi initiativet om ”Røgfri Fremtid”.

  Torsten Fels, adm. direktør i PenSam
 • Tobak er den vigtigste forebyggelige årsag til sygdom og tabte leveår. Og evidensen viser, at forebyggelse virker. Derfor har vi en etisk forpligtelse over for kommende generationer.

  Lægevidenskabelige selskaber
 • Vi vil det gode sociale samvær uden røg og snus. Vi ønsker en røgfri fremtid for alle.

  Nordmors Hallen
 • I København har vi gennem flere år arbejdet målrettet for at fremme røgfrihed. Vi har en vision om et Røgfrit København 2025 med en klar målsætning om, at vores hovedstad skal være en sund og grøn metropol, hvor børn og voksne kan færdes uden at blive generet af tobaksrøg, hvor nye generationer ikke begynder at ryge, og hvor rygere kan få hjælp og støtte til at blive røgfrie. Vi har erfaringer og viden i forhold til at arbejde med at forebygge og mindske rygning på bl.a. skoler, ungdomsuddannelser, fritidsarenaer, arbejdspladser og i byrummet. Dem vil vi gerne byde ind med og dele med andre i partnerskabet for en Røgfri Fremtid.

  Sisse Marie Welling, sundheds- og omsorgsborgmester i Københavns Kommune
 • Som efterskole, der arbejder med unge mennesker, har vi en særligt opgave i at tage ansvaret om en røgfri fremtid på os. Forbud alene gør det ikke, nogle unge har brug for særlig støtte og initiativer til enten at blive eller holde sig røgfrie. Det er en utrolig meningsfuld opgave, som vi gerne tager på os, da netop dette arbejde virkelig gør en forskel i resten af vedkommendes liv.

  Thorsten Matthiesen, forstander Aabybro Efterskole
 • I Stevns Kommune skal flere vælge et røgfrit liv og ingen børn og unge skal begynde at ryge. Vi ønsker en Røgfri Fremtid, og vi arbejder aktivt med røgfri arbejds- og skoletid, fremme rygestop og at være gode rollemodeller for børn og unge.

  Stevns Kommune
 • Med partnerskabet ønsker vi at være rollemodel for næste generation arbejdstagere, at skabe et godt og sundt arbejdsmiljø og bidrage til et langt arbejdsliv med et godt helbred

  Jan Grimstrup Larsen, direktør
 • Viborg FF ønsker at bidrage til en sundere fremtid for vores børn og unge, og derfor bakker vi op om Røgfri Fremtid. Idræt og rygning hører ikke sammen efter vores mening, så derfor er det helt naturligt for os at indgå et partnerskab med Røgfri Fremtid. Der er rigtig mange børn og unge, som ugentligt kommer på vores træningsanlæg, og de skal kunne færdes i røgfrie rammer. Vi er meget bevidste om at være gode rollemodeller, og derfor er det også vores håb, at vi med vores engagement i Røgfri Fremtid kan inspirere andre foreninger og organisationer til at gå samme vej.

  VFF Prof
 • Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier bakker op om Røgfri Fremtid, fordi alle unge såvel som voksne skal have en mulighed for at uddanne sig i et røgfrit miljø.

  Ingrid Behrndt Andersen, projekt- og udviklingskonsulent
 • Det er klogt at vælge sine risici med omhu - rygning giver, som når systemet svigter elever under uddannelse, flere langvarige og alvorlige konsekvenser for resten af livet.

  FFFP - Foreningen for Forældre til elever i Fri- og Privatskoler
 • I Nordfyns Kommune har vi en vision om, at alle vores borgere skal have et sundt og aktivt liv. Som kommune skaber vi rammerne. Det skal være let for vores borgere at træffe det sunde valg. Derfor er det helt naturligt for os at blive en del af partnerskabet Røgfri Fremtid, og herunder indføre røgfri skole og arbejdsplads. Vi prioriterer nemlig sundhed og forebyggelse højt for såvel børn som voksne.

  Morten Andersen, borgmester
 • Sammen har vi et ansvar for at sikre børn og unges ret til at vokse op uden røg. Som partner i Røgfri Fremtid kan vi være med til at skabe en røgfri fremtid, hvor flere børn og unge får mulighed for at skabe sig et sundt og godt liv.

  Jacob Bjerregaard, borgmester
 • Børnerådet er en del af Røgfri Fremtid, fordi vi ønsker den bedst mulige sundhed, trivsel og fremtid for alle børn og unge i Danmark. Og det får de ikke med rygning som følgesvend. Derfor skal vi gøre alt, hvad vi kan for at forebygge, at børn og unge begynder at ryge, og for at hjælpe dem, der allerede ryger.

  Per Larsen, formand for Børnerådet
 • Svendborg Kommune er partner i Røgfri Fremtid, fordi vi har et fælles ansvar for at sikre, at børn og unge vokser op med bedre muligheder for at skabe sig et sundt og godt liv.

  Hanne Klit, formand for Social- og Sundhedsudvalget i Svendborg Kommune
 • Dansk Selskab for Folkesundhed støtter Røgfri Fremtid, fordi vi skylder vores børn og unge at hjælpe dem til at blive en røgfri generation. Det er ét af de allervigtigste skridt, Danmark kan tage for at forbedre folkesundheden.

  Dansk Selskab for Folkesundhed
 • I Billund Kommune er vi hjemsted for Børnenes Hovedstad og har et helt særlig fokus på børn. Vi tilslutter os partnerskabet Røgfri Fremtid med ambitioner om at gøre en forskel og sikre at børn og voksne i vores kommune får mulighed for en sund fremtid uden røg.

  Ib Kristensen, borgmester i Billund Kommune
 • Vi ønsker Røgfri Fremtid i Midtmors Sport. Røgfri Fremtid omfatter alle typer røg og tobak, herunder også snus. Idræt, motion og tobak hører ikke sammen og børn og unge skal IKKE lære at bruge tobak i Midtmors Sport.

  Midtmors Sport
 • Danske Gymnasier bakker helhjertet op om Røgfri Fremtid. Mange af vores medlemsskoler arbejder allerede aktivt med at begrænse rygning blandt eleverne ved at tilbyde rygestop-kurser og sociale alternativer som fx bordtennis eller bordfodbold at samles om. Vi tror på, at vi sammen kan virkeliggøre visionen om de første røgfri generationer i 2030.

  Birgitte Vedersø, formand for Danske Gymnasier
 • Jeg er virkelig glad for, at vi nu får sat fokus på det her område. Rygning har store helbredsmæssige konsekvenser – især i forhold til forekomsten af kræft. Derfor er det særligt vigtigt at undgå, at unge begynder at ryge.

  Vi har et fælles ansvar for at skabe en røgfri fremtid for vores børn og unge. For at nå i mål er det afgørende, at vi samarbejder, og at målgrupperne selv er med til at finde løsningerne. Derfor skal vi i dialog med de unge, deres forældre og skolerne om, hvor vi skal sætte ind.

  Mai-Britt Beith, formand for Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget,
 • Som håndboldklub vil vi gerne inspirere unge til at leve sundt, dyrke motion og passe på kroppen. Vi ved, at rygning er sundhedsskadeligt, og derfor er det vigtigt for os at sætte fokus på unges rygevaner og dermed være et forbillede for bl.a. unge håndboldspillere. 

  Aalborg Håndbold
 • I mere end 140 år har KB arbejdet for at skabe de bedst mulige rammer og muligheder for at udvikle sociale relationer og livslang glæde ved deltagelse i boldspil og klubliv. Vores 5.000 medlemmers engagement og begejstring sker i et miljø, hvor KB holder stolte traditioner og værdier i hævd. Vores værdier og klubliv er helt uforeneligt med tobaksrøg.

  Kjøbenhavns Boldklub
 • Den negative erfaring vi voksne har gjort os vedrørende rygningens skadelige virkning, skal vi ikke give videre til vores børn

  Ole Vinther Kristensen
 • Rygning er den faktor, som er skyld i flest tilfælde af kræft. Derfor støtter DCCC Røgfri Fremtid og ambitionen om en røgfri generation i 2030.

  DCCC
 • Vores elever skal have det bedste ståsted, når de forlader ZBC med et svendebrev eller eksamensbevis. Det betyder naturligvis, at de skal have en høj faglighed, men vi har også et ansvar for at arbejde for en god trivsel og sundhed. Derfor er vi glade for at være med i partnerskabet om Røgfri Fremtid.

   

  Michael Kaas-Andersen, direktør
 • På Social- og Sundhedsskolen SOSU C er elevernes sundhed i fokus. Vi arbejder på at sikre, at alle vores unge går en røgfri fremtid i møde - blandt andet ved at fjerne rygning helt fra skolens område. Rygning og skolegang skal ikke længere være synonyme med hinanden.

  Gitte Brodersen, uddannelseschef på SOSU C i Brøndby
 • ”Vi vil gerne sikre os, at de unge har lyst til at være sammen på skolerne i stedet for at gå hver til sig for at ryge en cigaret. Det handler om fællesskab som modvægt til røg. Det handler om en røgfri fremtid. Fordi røgfri fremtid er en god fremtid. Og det fortjener alle børn og unge i Herlev.”

  Thomas Gyldal Petersen, borgmester
 • Frederikshavn Kommune bakker op om Røgfri Fremtid, fordi ingen børn skal lære at ryge. En tidlig indsats er nødvendig for at sikre, at ingen begynder at ryge. Det vil vi gerne støtte op om, så vi alle kan gå en røgfri fremtid i møde.

  Christina Lykke Eriksen, formand for Sundhedsudvalget
 • Rygning er en af de største udfordringer for folkesundheden. Det skal og vil efterskolerne gøre sit til at ændre på, gennem vores pædagogiske og oplysende arbejde.    

  Torben Vind Rasmussen, formand for Efterskoleforeningen
 • Afhængighed af tobak er en tilstand, der kan sammenlignes med en kronisk sygdom. Dette understreger i al sin enkelthed vigtigheden af sammen, at nå målet om en røgfri fremtid. Derfor har Pfizer valgt at indgå i dette essentielle partnerskab.

  Henriette Rosenquist, administrerende direktør
 • I Hedensted Kommune ønsker vi en røgfri fremtid. Som kommune har vi stor indflydelse på rammerne de steder, børn og unge lever deres liv – skoler, offentlig områder og fritidstilbud. Derfor vil vi nu arbejde for et røgfrit miljø for dem, der vokser op i vores kommune.

  Hedensted Kommune
 • Rygning er en af de største sundhedsmæssige udfordringer vi har. Derfor er det utroligt vigtigt at arbejde med at forebygge, at børn og unge begynder at ryge, og det er naturligt for os at støtte Kræftens Bekæmpelses kampagne om Røgfri Fremtid. Vi har i 2016 indført røgfri arbejdstid på de kommunale arbejdspladser, og kan dermed også medvirke som rollemodeller for vores børn og unge i Odder Kommune.

  Henning Haahr, kommunaldirektør i Odder Kommune
 • Odense Kommunes byråd har besluttet, at Odense skal være røgfri i 2030 med en røgfri generation i 2025. Dette flugter med visionen i Røgfri Fremtid, og det er derfor helt naturligt for os, at indgå et partnerskab med Kræftens Bekæmpelse, fordi vi herigennem kan nå vores fælles ambition om at nedbringe rygning både i Danmark og i Odense.

  Gitte Østergaard, adm. direktør, Odense Kommune
 • Bistrup fysioterapi arbejder generelt for sundhedsfremme og vi  kan tilslutte os Røgfri fremtid med et ønske om at den kommende generation bliver røgfri.

  Bistrup Fysioterapi
 • Modstrøm bakker op om Røgfri Fremtid herunder Røgfri Skoletid fordi det er vigtigt, at vi som elever også giver vores inputs til, hvordan man bedst muligt indfører røgfri skoletid på FGU-skolerne rundt omkring i landet. Vi vil være med til at sikre, at røgfri skoletid gælder for både elever og medarbejdere på skolerne, så alle er lige stillet.

  Modstrøm
 • I Vejen Idrætscenter færdes alle aldre på tværs af skoleidræt, foreningsliv, patientforeninger, sociale begivenheder og kultur. Vi vil gerne motivere alle gæster til at have fokus på egen sundhed, men også hjælpe andre. Derfor er vi naturligvis partner i Røgfri Fremtid.

  Jakob Sander, direktør
 • DSK finder opbakning til Partnerskabet naturligt, da vi gennem længere tid har arbejdet for en samlet plan imod tobak, hvor vi har opfordret politikerne til en bred pakke med initiativer, der tilsammen vil nedsætte forbruget af tobak i Danmark – især blandt de yngste.

  De Samvirkende Købmænd
 • Cloetta Danmark er en del af Røgfri Fremtid, fordi vi gerne vil understøtte visionen om, at ingen børn og unge starter med at ryge.

  Cloetta
 • På Sønderborg Statsskole brænder vi for at skabe sunde og gode fællesskaber for alle elever. Vores ambition er at skabe en god gymnasiekultur – Uden røg. Derfor er det naturligt for os at være en del af Røgfri Fremtid.

  Sønderborg Statsskole
 • Røgfri Fremtid er et visionært partnerskab, som samler organisationer, der vil kæmpe for røgfrihed hos børn og unge. Lungerne er først fuldt udviklede i 25-årsalderen, og rygning kan give permanente skader på lungerne. Derfor er det Lungeforeningens store håb, at vi nu sammen med andre i partnerskabet kan trække udviklingen i den rigtige retning.

  Anne Brandt, direktør i Lungeforeningen
 • Vi bakker op om Røgfri Fremtid, fordi fremtiden ikke skal gå op i røg.

  Tina Huge Larsen, SFO-leder på SUNDskolen
 • Ærø Kommune deltager i Røgfri Fremtid da vi arbejder for, at flere borgere vælger et røgfrit liv henimod 2030. Og vi starter med skoleområdet, da børn har ret til at vokse op uden at være udsat for røg eller passiv rygning. 

  Ærø Kommune
 • Som de første dagligvarekæder i Danmark gemmer Netto, føtex og Bilka cigaretterne væk. Som landets største detailhandelsvirksomhed har vi et ansvar for at gå forrest. Vi kan gøre en reel forskel for de næste generationer ved at sætte fokus på rygning og gøre det mindre attraktivt at begynde at ryge. Danmark skal nå i mål med en røgfri generation i 2030.

  Per Bank, administrerende direktør i Salling Group, der bl.a. har kæderne Netto, Bilka og føtex
 • Region Sjælland har besluttet at lave en målrettet forebyggelsesstrategi, og partnerskabet om en røgfri fremtid er del af det. Samtidig er Region Sjælland gået foran som organisation og har for længst forbudt rygning på alle sine matrikler.

  Per Nørhave, formand for Udvalget for Sundhed for alle
 • Som almennyttig festival er det Roskilde Festivals formål at understøtte børn og unge og give dem de bedste muligheder i livet. Det gør vi på mange måder, via donationer, Roskilde Festivals program, ved at være platform for viden, og gennem partnerskaber. Vores partnerskab i Røgfri Fremtid ligger i naturlig forlængelse af dette. Med den profil vi har som festival og med de unge deltagere, der er på festivalen, håber vi, at vi gennem partnerskabet kan bidrage med fornyet viden om, hvordan vi forebygger rygestart blandt unge.  

  Signe Lopdrup, adm. direktør, Roskilde Festival
 • ”På Stoplinien arbejder vi med at støtte mennesker i den væsentlige forandring, det er at stoppe med at ryge. Det er naturligt for os at indgå i et partnerskab i Røgfri Fremtid og understøtte, at de unge får et røgfrit liv. Mange af de mennesker, vi taler med, fortæller, at de ville ønske, at de aldrig var begyndt med tobak. Eller at de håber, at deres børn eller børnebørn lader være med at ryge”

  Henrik Wiben, leder af Stoplinien
 • Røgfri Fremtid handler om at sikre vores børn og unge mulighed for at leve et liv uden røg. Derfor er det vigtigt, at så mange som muligt melder sig på banen. Vi har også en pligt til at gøre, hvad vi kan.

  Stephanie Lohse, regionrådsformand i Region Syddanmark
 • Vi er tæt på vores kunder hver dag og er en moderne virksomhed med røgfri arbejdstid

  Ellegaard Hairfactory
 • En røgfri fremtid vil spare tusinder af fremtidens danskere for sygdom og lidelse, og være den mest effektive måde at udligne social ulighed i sundhed på. Politikerne må finde modet til at handle

  Center for Klinisk Forskning & Forebyggelse
 • I regionerne støtter vi op om en røgfri fremtid i 2030, fordi vi ser med alvor på, at rygning er dræber nummer et i Danmark. Effektiv forebyggelse kræver fælles mål. Vi er derfor glade for, at flere vigtige parter vil støtte op om,  at flere kan leve et liv uden sygdom og begrænsninger i hverdagen. Regionerne er klar til at bidrage til at indfri det fælles mål.

  Bent Hansen, formand for Danske Regioner
 • Vores spillere er rollemodeller for masser af børn og unge, som følger dem og bakker klubben op i tykt og tyndt.
  Derfor bakker vi op om, at de unge skal have en Røgfri Fremtid som en del af et godt liv med motion, sund kost - og naturligvis uden røg.

  Mors-Thy Håndbold
 • Partnerskabet Røgfri Fremtid er dannet af Kræftens Bekæmpelse og TrygFonden, hvor organisationer, politikere og borgere står sammen for at skabe en røgfri fremtid for kommende generationer. Den sag vil vi gerne støtte op omkring i Lyngby Boldklub, hvorfor vi er blevet en del af partnerskabet. Det betyder, at Faxe Kondi Fanzonen på Lyngby Stadion vil være røgfri i fremtiden. Kommerciel direktør Andreas Byder ser tiltaget som positivt, hvor man gerne vil sikre et røgfrit område på Lyngby Stadion, hvor børn og unge kan lege: "Vi vil gerne have plads til alle på Lyngby Stadion, og ved dette tiltag kunne vi skabe et område, hvor børn og unge kan lege uden at skulle blive eksponeret for tobaksrøg. Det vil kun være i Faxe Kondi Fanzonen, da det er her børn hovedsageligt opholder sig på stadion, og vi er glade for at kunne støtte et projekt, der skaber en sundere fremtid for vores ungdom i Danmark” siger den kongeblå direktør.

  Lyngby Boldklub
 • Som selvstændig rygestoprådgiver støtter jeg Røgfri Fremtid, fordi jeg i mit arbejde oplever at børn og unge har brug for hjælp, tydelige rammer og oplysning. Tobak er ikke vejen til et liv med et godt helbred -det er et fælles ansvar.

  Rikke Højland, sundhedsfaglig rådgivning
 • Det er vigtigt for Strøm som musikorganisation at tage stilling til, hvor sponsoraterne kommer fra og ikke med lukkede øjne tage blindt imod alle økonomiske bidrag. Strøm er en non-profit forening, der blandt andet underviser børn og unge, og det arbejde er for os svært at forene med en samarbejdsaftale med tobaksindustrien.

  Frederik Birket-Smith, direktør i Strøm
 • Hvert år dør 13.600 danskere  af rygning. Vi kan ikke være bekendt, at børn og unge begynder at ryge, når vi kan gøre noget. Det kræver en fælles indsats. Derfor bakker Sundhedsstyrelsen op om Røgfri Fremtid.

  Søren Brostrøm, direktør i Sundhedsstyrelsen
 • Flere unge begynder at ryge. Det vil vi i Region Hovedstaden gerne være med til at gøre noget ved og tror på, at vi skal stå sammen for at opnå resultater. Derfor vil vi gerne være en del af Røgfri Fremtid. Vi har vedtaget en plan på forebyggelsesområdet med fokus på rygning, både hos unge, patienter og ansatte. Det vil vi nu sætte handling bag ved.

  Sophie Hæstorp Andersen, Regionsrådsformand
 • Vi har som mennesker godt af at blive klogere hver eneste dag, vi lever. Og derfor er oplysning og viden i mine øjne også kernen i et sundt og godt samfund. Børn og unge ved ikke, hvad rygning reelt gør ved et menneske - og ikke mindst et samfunds sundhedsudgifter. Jeg vil gerne bakke op om en Røgfri Fremtid, hvor det ikke er tvang, men netop oplysning og tidlige gode vaner, der skaber den.

  René Gade, Gården og Gaden Kontorfællesskab
 • I HK Ungdom er vi en del af partnerskabet med Røgfri Fremtid, fordi der ikke er andet end fornuft i at forsøge at skabe den første røgfri generation. Den første generation, der ikke ufrivilligt udsættes for passiv rygning og den første generation, der har forstået, at rygning er noget, der hører fortiden til.

  HK Ungdom
 • Vi er en ungdomsuddannelse, som har indført røgfri skoletid, da vi ikke vil være en skole, hvor man lærer at ryge. Vi uddanner sosu-assistenter, sosu-hjælpere og pædagogiske assistenter, som alle skal ud og være rollemodeller. Derfor er det meget vigtigt for os at bakke op omkring Røgfri Fremtid.

  SOSU Syd
 • At ungeliv i kajakklubben handler om at skabe sunde vaner og et aktivt liv uden røg. Vi har et helt røgfrit miljø hvor ingen af vores unge hverken ryger eller drikker.

  Det er en ungdomskultur, der handler om fællesskab, sport og hygge.

   

  Silkeborg Kajakklub
 • Frederiksberg skal være et trygt og sundt sted at vokse op for børn og unge. Derfor har vi i Frederiksberg Kommune vedtaget en ambitiøs handleplan, hvor vi sikrer, at børn og unge ikke møder røg, der hvor de færdes.

  Simon Aggesen, borgmester
 • Valget er altid dit! Hos Lemvig Motionscenter 24/7 støtter vi dig i at tage valget om en aktiv hverdag, med energi, velvære og glæde. Her er højt til loftet, sundhed i focus – og plads til alle.Derfor vil vi også gerne hjælpe dig og vores medlemmer til at tage valget om en røgfri og sundere fremtid.

  Lemvig motionscenter
 • Vi vil forbedre folkesundheden og derfor skal vi lykkes med røgfrihed. Partnerskabstænkningen giver mulighed for at arbejde med røgfrihed på skoler, arbejdspladser og foreninger på en måde, som virker på netop den arena. Partnerskabet Røgfri Fremtid er derfor et vigtigt skridt på vejen for Ikast-Brande Kommune til at gøre en positiv forskel for særligt de unges sundhed.

  Frank Heidemann, formand for Sundheds- og Omsorgsudvalget i Ikast-Brande Kommune
 • Hjerteforeningen bakker op om Røgfri Fremtid, fordi tobaksforebyggelse ligger Hjerteforeningen meget på sinde. Rygning er den største enkeltstående sundhedsskadelige faktor, og et ud af fire hjerte-kar-tilfælde kan relateres til rygning. For Hjerteforeningen er det derfor vigtigt, at vi i fællesskab fastsætter rammer, som sikrer, at vi får en røgfri fremtid.

  Kim Høgh, adm. direktør i Hjerteforeningen
 • Rygning og astma er en farlig cocktail – ikke mindst for vores børn og unge. Derfor bakker Astma-Allergi Danmark selvfølgelig op om Røgfri Fremtid.

  Anne Holm Hansen, vicedirektør i Astma-Allergi Danmark
 • Der er ingen grund til, at vi som samfund ikke lærer af vores fejl, og det kræver, at vi taler om dem. Den samtale vil & Co. gerne være en del af.

  Mikael Jørgensen, CEO, & Co. / NoA
 • Rygning er årsag til alt for mange borgeres sygdom og for tidlige død. Derfor bakker Holbæk Kommune op om Røgfri Fremtid. I Holbæk Kommune vil vi have sunde rammer, der er med til at forebygge, at børn og unge begynder at ryge. Desuden støtter vi op omkring, at flere voksne lægger cigaretterne på hylden, og at færrest mulige udsættes for passiv rygning. Derfor arbejder vi på at indføre røgfri skoletid på kommunens folkeskoler, ligesom vi har haft røgfri arbejdstid på de kommunale arbejdspladser siden 2014. Dermed er vi med til at skabe rammerne for en røgfri fremtid for mange af vores borgere. 

  Christina Krzyrosiak Hansen, borgmester i Holbæk Kommune
 • For at sikre fremtiden, skal vi handle i nutiden. Vores børn og unge skal skabe fremtiden. Med partnerskabet Røgfri Fremtid tager vi et medansvar for, at børn og unge kan vokse op i sunde miljøer uden snus, tobak og e-cigaretter.

  Ellen T. Schmidt og Anne Lene Løvbjerg, formand og næstformand Velfærds- og Sundhedsudvalget, Horsens Kommune.
 • Vi støtter Røgfri Fremtid med ønsket om en røgfri generation af fodboldspillere.
  Sig nej til tobak og hjælp dine venner med at finde styrken til også at sige nej tak til tobak.
  Skjold Birkerød fodbold ønsker en sund fremtid for alle vores medlemmer og deres familier og venner.

  IF Skjold Birkerød Fodbold
 • VL Staal a/s tror på det enkelte menneskes ret til at vælge en røgfri fremtid. Som virksomhed, påtager vi os ansvaret for at stille et fysisk og psykisk arbejdsmiljø til rådighed, som gør det lettere for vore medarbejdere at træffe røgfrie valg.

  VL Staal a/s
 • Rygning er en af de allerstørste trusler mod vores sundhed. Børn og unge har ret til at vokse op uden røg, og med partnerskabet Røgfri Fremtid er vi med til at tage et ansvar for, at børn og unge ikke begynder at ryge.

  Skanderborg Kommune
 • Alle børn og unge har ret til et røgfrit liv. Det gælder ikke mindst unge på uddannelser, der munder ud i jobs med et arbejdsmiljø med meget støv og røg. Kombinationen af rygning og et arbejdsmiljø med støv, røg og partikler er en medvirkende årsag til færre leveår, hvor flere også er belastet af alvorlig sygdom. Vi vil arbejde for, at børn og unge har let ved at undgå røgen og selv at blive rygere.

  Tina Christensen, næstformand i 3F
 • På Halsnæs Lilleskole vi ønsker ikke at vores elever skal begynde at ryge, vi arbejder ud fra at eleverne skal blive bevidste om hvad det gør ved deres krop.

  Halsnæs Lilleskole
 • Idræt og tobak - er ikke to ord der rimer. I Rudersdal Idrætsråd bakker vi fuldt op om alle foreninger, der ønsker at eliminere rygning og skabe et røgfrit miljø i deres forening. Dette gælder også omkring de anlæg og faciliteter hvor idrætten holder til.

  Lars Engelberth, formand Rudersdal Idrætsråd
 • Knap 80 pct. af danskerne mener, at børn og unge ikke skal begynde at ryge. Det bakker vi I Coop også op om. Derfor har vi i forbindelse med vores sundhedsstrategi ”pas dig selv”, som blev lanceret i januar 2017, bl.a. lovet at gøre en indsats  på dette område. Mens en samlet detailhandel skal blive meget bedre til at overholde aldersgrænserne for salg af tobak, og konsekvent håndhæve 18-års grænsen for salg af tobak  så bør politikerne være visionære nok til at diskutere ændrede rammebetingelser for salg af tobak, som for alvor kan gøre en forskel for folkesundheden på dette område.  I Irma  og i Coop vil vi gerne gå forrest og vise politikerne, hvordan et Dark Market kan være medvirkende til, at færre unge ryger frem mod 2030. Vi ved, at eksponering af tobak frister til salg. Vores opfordring til politikerne er derfor at ændre rammebetingelserne for salg af tobak, og vi håber at eksperimentet kan rejse debatten og på sigt få færre børn og unge til at begynde at ryge.

  Signe D. Frese, CSR-direktør i Coop
 • Vi har i Furesø Golfklub igennem mange år haft en rygepolitik, som er blevet vel modtaget af alle. Vi ser det gode samarbejde med Røgfri Fremtid som en naturlig fortsættelse af dette.

  Furesø Golfklub
 • Ingen kan være uenige i at ingen børn skal lære at ryge! Det vil vi gerne støtte op om.

  Herning Kommune
 • Det giver god mening for Gribskov kommune at være med i partnerskabet om Røgfri Fremtid, da vi ønsker at ændre på vores sundhedsprofil. Vores borgere skal leve et sundt og langt liv uden sygdom, og vi forventer, at Røgfri Fremtid kan bidrage til kommunens indsatser for at færre børn og unge begynder at ryge, og at rygerne tager imod vores tilbud om rygestop.     

  Birgit Roswall, formand for Ældre Social og Sundhed i Gribskov Kommune
 • Forestil dig en verden uden røg. Det ville betyde, at ingen danskere skulle risikere dødsfald og sygelighed på grund af tobak. Derfor sætter Vidensråd for Forebyggelse fokus på tobakkens skadelige effekter og på rygeforebyggende indsatser. Og derfor bakker vi op om Røgfri Fremtid og en fælles indsats for at slukke røgen.

  Morten Grønbæk, formand for Vidensråd for Forebyggelse
 • Vi ryger ikke - vi ’røger’...

  Polar Salmon Hjerting Laks
 • I Halsnæs kommune har vi et politisk mål om at børn og unge ikke skal ryge. Det er vigtigt, at vi som kommune og politikere går foran og sætter retning for en sundere udvikling, og ikke mindst en røgfri fremtid for vores børn og unge. Derfor er partnerskabsaftalen med Røgfri Fremtid et naturlig skridt i vores bestræbelser for at nå målet om en røgfri generation i 2030.

  Michael Thomsen, formand for Udvalget Sundhed og Forebyggelse
 • Vi er stolte over, at vi kan samarbejde om en så vigtig indsats, for det er væsentligt, at vi får flere unge til at sige nej tak til rygning og brug af tobak. Det er jo et faktum, at der ofte følger sygdom og dårligt helbred med rygning. Vi bliver nødt til at gøre en indsats for at lære de unge, at der simpelt hen ikke er nogen gode grunde til at fylde kroppen med røg og nikotin.

  Borgmestrene fra Vestegnen og Sydamager
 • Rygningens enorme menneskelige og økonomiske omkostninger kalder på politisk handling. Samfundet har en forpligtelse til at beskytte børn og unge mod tobakkens konsekvenser og fjerne den fra deres hverdag. Lægeforeningen mener, at Røgfri Fremtid som et bredt partnerskab kan være med til at sikre, at der igangsættes nye initiativer for at nedbringe antallet af rygere.

  Andreas Rudkjøbing, formand for Lægeforeningen
 • Vores opgave som interesseorganisation er bl.a. at gå forrest og sætte pejlemærker for udviklingen inden for branchen. Det er en ærgerlig tendens at der er flere unge der begynder at ryge, og det er en udvikling vi er nødt til at engagere os i at vende.

  Esben Marcher, sekretariatschef i Dansk Live
 • Dansk Sygeplejeråd bakker op om Røgfri Fremtid, fordi tobaksrygning er skadeligt, det ikke blot øger risikoen for udvikling af en lang række sygdomme, det er også medvirkende til en dårligere heling efter behandlinger. Derfor er det vigtigt at forebygge, at især unge påbegynder rygning.

  Grete Christensen, formand for Dansk Sygeplejeråd
 • Region Nordjylland bakker op om Røgfri Fremtid – ikke mindst nu, hvor de nye sundhedsprofiler viser, at flere unge begynder at ryge. På hospitalerne i Region Nordjylland arbejder sundhedspersonalet med at rådgive patienterne om de sundhedsmæssige gevinster ved rygestop. Og så tilbyder vi patienter, der er motiverede for rygestop, at hjælpe dem med at kontakte et rygestop-tilbud i deres kommune. Regionen og de 11 nordjyske kommuner har siden 2016 haft en aftale om, at hospitalerne henviser til rygestop i kommunerne, og at alle kommuner i Nordjylland står klar med rygestop-tilbud til deres borgere.

  Ulla Astman, Regionrådsformand i Region Nordjylland
 • Vi bakker op om Røgfri Fremtid her i Morsø Kommune, fordi det er ærgerligt, at unge forsat begynder med at ryge. Det er vigtigt at vise, at det ikke bare er yderst sundhedsskadeligt og generende at ryge for en selv, men også  for ens omgivelser. Vi kan ikke bestemme,  om de unger ryger eller ej, men vi kan hjælpe dem med at træffe vigtige valg for deres fremtid på et oplyst grundlag, og det er Røgfri Fremtid med til.

  Hans Ejner Bertelsen, borgmester.
 • For BSV er et partnerskab med Kræftens bekæmpelse helt naturligt, da vi som eliteklub ønsker at være et godt forbillede og spillerne gode rollemodeller for børn og unge mennesker i Danmark.

  Bjerringbro Silkeborg Elite Håndbold
 • Just Human & Chris MacDonald bakker op om Røgfri fremtid. Det er en ambitiøst men nødvendigt mål, hvis vi vil udnytte det store potentiale der er for at forebygge livsstilsygdomme i Danmark. Just Human er en non-profit organisation etableret af Chris MacDonald i april 2015. Just Humans formål er at arbejde på at forbedre danskernes trivsel i forhold til en holistisk indsats, der inddrager alle de områder, der påvirker det enkelte menneskes trivsel.

  Chris MacDonald og Just Human
 • Gigtforeningen bakker op om Røgfri Fremtid. Rygning har betydning for en række gigtsygdomme ved bl.a. at øge risikoen for at udvikle leddegigt. Dertil kommer, at flere gigtsygdomme øger risiko for at udvikle hjerte-kar-sygdomme, hvilket rygning i sig selv er en velkendt risikofaktor for. Gigtforeningen vil derfor gerne bidrage til at sikre en røgfri fremtid.

  Mette Bryde Lind, direktør i Gigtforeningen
 • På Samsø vægter vi frisk luft og sund fornuft. Vi løfter i flok og skaber sammen rammerne for, at alle på tværs af generationer har de bedste muligheder for at leve et sundt og godt liv. Derfor ønsker vi en Røgfri Fremtid i Samsø Kommune.

  Samsø Kommune
 • ”I Skive Kommune er vi ambitiøse – og bakker op røgfri generation i 2030. Det gør vi, fordi vi tager tobakkens helbredsskadelige virkninger alvorligt. Vi ved fra alle de borgere, der hvert år deltager i vores rygestopkurser, at det er svært at stoppe med at ryge – og derfor vil det være et oplagt og ideelt mål, at man slet ikke begynder. Det er en ambitiøs målsætning, hvor der er brug for at vi alle, små som store, står sammen og tager vores del af ansvaret og opgaven - så de kommende generationer i Skive Kommune får mulighed for en sundere fremtid”

  Louise Gravers Andersen, sundhedskonsulent i Skive Kommune
 • Børn og unge har ret til at vokse op uden røg og skabe sig et sundt og godt liv. Sammen tager vi ansvar for, at en røgfri fremtid bliver mulig for alle i Køge Kommune.

  Marie Stærke, borgmester
 • Hos Køge Nord Sport Center vil vi favne det hele menneske og hjælpe til en sundere livsstil. Vi mener at sundhed er mere end bare bevægelse, det er også at give de bedste forudsætninger for en sund hverdag uden røg, derfor er vi en del af røgfri fremtid.

  Køge Nord Sport Center
 • Skole og Forældre arbejder for alle skolebørns sundhed og trivsel. Derfor er det oplagt at støtte dette gode initiativ om en røgfri fremtid.

  Skole & Forældre
 • BSV ønsker at støtte indsatsen for Røgfri Fremtid via information og en opfordring til at klubbens medlemmer, forældre, holdledere, trænere, tilskuere m.m. undlader at ryge i og omkring de anlæg og faciliteter hvor BSV træner, spiller kampe og har aktiviteter. 

  Lars Neumann, formand
 • Vi har et fælles ansvar for at sikre, at vores børn og unge vokser op i sunde omgivelser og uden røg. Derfor har vi valgt at blive partner i Røgfri Fremtid.

  Thomas Lykke Pedersen, borgmester
 • Det er naturligt for os at indgå i et partnerskab i Røgfri fremtid og understøtte visionen om, at unge slet ikke begynder at ryge. Som WHO Collaborating Center arbejder vi med at reducere rygning og rygningens skader. Vi støtter op om indsatsen med WHO Framework Convention on Tobacco Control, som Danmark underskrev i juni 2003, hvor unges rygning bl.a. er i fokus.

  Hanne Tønnesen, professor og centerdirektør for WHO-CC
 • Hos Viborg Syd Idrætscenter ønsker vi at skabe nogle fantastiske og sunde rammer for børn og unges idrætsudøvelse. Vi har derfor valgt at tage et aktivt ansvar i kampen for en røgfri fremtid hos den yngre generation ved at skabe et røgfrit miljø på vores idrætsanlæg, både på inde – og udearealer. På den baggrund er det helt naturligt for os at indgå som partner i Røgfri Fremtid og vise vores opbakning til visionen om en røgfri generation i 2030.  

  Vi ønsker med dette initiativ at være det gode forbillede og vise, at idræt og rygning ikke hører sammen. Vores håb er, at initiativet fortæller den gode positive historie som inspirationskilde for andre idrætsanlæg, så tiltaget kan blive udbredt til resten af Viborg kommunes anlæg.  

  Viborg Syd Idrætscenter
 • Vi ønsker at bidrage til de unges sundhed og trivsel bl.a. ved, at de ikke ryger i skoletiden.

  Tørring Gymnasium
 • Fanø Kommune bakker op om Røgfri Fremtid, fordi børn og unge skal have mulighed for at leve et liv uden røg. På Fanø skal alle opleve, at det er let og naturligt at leve et sundt liv.

  Byrådet, Fanø Kommune
 • Hver dag begynder 40 børn og unge at ryge’ – således indledes pamfletten fra TrygFonden og Kræftens Bekæmpelse – Røgfri Fremtid. Det er i min optik nok til at give sin støtte til projektet – at blive partner. Hvis blot min biograf kan medvirke til, at der er et eneste barn, som ikke starter med at ryge, så er missionen fuldført – og kunne man være så heldig, at langt flere ville undlade at starte – så er lykken gjort.

  Lars-Henning Nielsen, biografdirektør
 • Børn og unge skal vokse op i miljøer uden rygning og det har vi alle et ansvar for, så derfor: Et stort Ja og fuld opbakning til Røgfri Fremtid.

  Et røgfrit miljø hjælper børn og unge til ikke at begynde at ryge og når vi står sammen kan vi hjælpe hele Danmark til at blive røgfrit.

  Ann-Karina Horsmark, rygestopinstruktør
 • SuperBrugsen Strandby Plads er første arbejdsplads for mange unge og vi vil give dem en god start på arbejdslivet, hvor rygning ikke er en del af arbejdstiden.

  Super Brugsen, Standby Plads
 • Vi ser desværre alt for mange unge som starter med at ryge i skolealderen, og derfor håber vi, at vi kan bidrage til Røgfri Fremtid, så man kan sikre en bedre fremtid med gode sociale fællesskaber uden røg.

  Danske Skoleelever
 • For at ingen børn og unge skal starte med at ryge, giver det god mening at samle kræfterne på tværs. Derfor støtter Region Midtjylland  op om Røgfri Fremtid. I Region Midtjylland arbejder vi for, at alle borgere skal have så mange sunde leveår som muligt. Derfor samarbejder vi med kommunerne om, at alle borgere, der er motiverede for det, kommer i rygestop-tilbud i kommunerne.

  Anders Kühanu, regionsrådsformand
 • Det Danske Spejderkorps har besluttet at være partner på Røgfri Fremtid, da vi arbejder på, at ingen børn, unge eller voksne oplever rygning.

  Det Danske Spejderkorps
 • Her på Kornmod Realskole arbejder vi på at give vores elever mulighed for at skabe sig et godt liv. Det inkluderer ud over faglige-, personlige og sociale kompetencer også viden om det sunde liv. Vi har valgt at blive partner for at støtte elevernes valg af en Røgfri Fremtid.

  Kornmod Realskole
 • Vi er partnere i Røgfri Fremtid, fordi vi har et mål om at blive en røgfri kommune. Det kræver et stort engagement – ikke bare fra Randers Kommune, men også fra foreninger, organisationer og borgere. Samarbejdet med Røgfri Fremtid kan være med til at gøre visionen til virkelighed.

  Lene Jensen, sundhedschef i Randers Kommune
 • Personerne bag Buus & Co. har indgående erfaring med rygestopkampagner, og i forbindelse med kampagner opnået dybdegående kendskab til hvad rygning gør ved kroppen. Derfor støtter vi op om Røgfri Fremtid med et ønske om at den kommende generation bliver røgfri. Børn og unge skal fastholdes i, at der absolut intet positivt er forbundet med at ryge, og at rygning giver et dårligere liv. Vi støtter op om et godt og røgfrit liv for hele Danmarks befolkning. 

  Buus & Co.
 • På Social- og Sundhedsskolen Fredericia-Vejle-Horsens vil vi gerne være et sundt og levende uddannelsessted, som er med til at understøtte gode vaner og sund livsstil hos alle elever, kursister og ansatte. Derfor har vi indført Røgfri Skoletid.

  SOSU Fredericia-Vejle-Horsens
 • Tallene i kommunens sundhedsprofil viser, at der sker en stigning i antallet af unge, som begynder at ryge. På den baggrund vil vi i de kommende år sætte øget fokus på, hvordan vores indsats skaber bedst mulig effekt – fra forebyggelse til behandling. Derfor har vi nu besluttet at indgå i et partnerskab med Kræftens Bekæmpelse og Trygfonden om Røgfri Fremtid 2030.

  Børge Koch, formand for Udvalget for Sundhed og Forebyggelse i Haderslev Kommune
 • Helsingør Kommune er partner i Røgfri Fremtid, fordi vi deler visionen om en fremtid uden tobaksrøg. Børn og unge har ret til at vokse op uden røg og på sigt undgå at overtage de voksnes dårlige vaner. Det er vi gerne med til at tage ansvar for. 

  Mette Lene Jensen, formand for Omsorgs- & Sundhedsudvalget
 • Rygning og idræt hænger dårligt sammen, og kan vi give børn og unge et fritidstilbud og nogle rammer, hvor der ses ned på rygning, vil vi være glade - Det går ikke op i røg i Silkeborg-Voel

  Silkeborg Voel KFUM
 • På KHS ønsker vi et sundt og aktivt studie- og arbejdsmiljø, der skal bidrage til optimale rammer for læring, udvikling og trivsel.

  Køge Handelsskole
 • Vi i EEO vil gerne være med til at forebygge vores medlemmers usunde vaner og skabe gode rum for røgfrie fællesskaber. Derfor er vi partner i Røgfri Fremtid.

  Erhvervsskolernes Elevorganisation
 • Det giver god mening at være partner i Røgfri Fremtid. Det er vigtigt, at vi går sammen om at sætte fokus på, at de unge får en god sund start på voksenlivet.

  Anette Schmidt Laursen, direktør
 • Slagelse Kommune er en del af Røgfri Fremtid, fordi vi gerne vil understøtte visionen om, at ingen børn og unge starter med at ryge.

  Slagelse Kommune
 • Rygning er skyld i mange sygdomme og dødsfald hvert eneste år og er medvirkende til social ulighed i sundhed. Også tænder og mund påvirkes af rygning - man har fx større risiko for at få mundhulecancer og parodontitis, hvis man ryger. Det kræver en fælles indsats, hvis vi skal opnå et røgfrit Danmark. Derfor bakker Tandlægeforeningen op om Røgfri Fremtid.

  Freddie Sloth-Lisbjerg, formand i Tandlægeforeningen
 • I HEI mødes man på tværs af alder i foreningsfællesskab, til skoleidræt samt kulturelle og sociale arrangementer. Vores primære rolle er at være idrætscenter, og vi står for idræt, leg, bevægelse og sundhed. Her passer rygning ikke ind.

  Vi har derfor et ansvar overfor de mange børn, unge og voksne, der benytter vores faciliteter og går gerne forrest for en røgfri fremtid for alle med et håb om, at holdkammerater, trænere og andre rollemodeller vil støtte op og give det røde kort til rygning.

  Hald Ege Idrætscenter
 • Som studerende på landets professionshøjskoler bakker vi op om visionen om en røgfri fremtid. Det skal ske gennem oplysning og motivation, hvor studerende inddrages i, hvordan der kan skabes gode og sunde uddannelsesmiljøer.

 • Vi har indført røgfri skole- og arbejdstid på vores skoler, fordi vi vil forberede vores elever på et røgfrit arbejdsmarked. Og fordi vi som social- og sundhedsskole ønsker en stærk sundhedsprofil helt uden røg. Vi bakker op om Røgfri Fremtid, fordi vi ønsker at styrke vores profil som en røgfri skole, og fordi vi gerne vil bidrage til og understøtte visionen om et samfund helt uden tobaksrøg. 

  Maria Dyhrberg Rasmussen, direktør Randers Social- og Sundhedsskole
 • Flere og flere unge starter et liv med rygning i gymnasiet. Forskningen viser at forebyggelse virker. På Viby Gymnasium skal 1g’erne ikke lære at ryge. Ambitionen om en røgfri fremtid bakker vi op ved at skabe frikvartersaktiviteter der er sjovere end at ryge

  Viby Gymnasium
 • Syddjurs Kommune støtter op om Røgfri Fremtid. I Syddjurs er alle folkeskolens 7.-9. klasser derfor med i indsatsen X:IT, der forebygger rygning, og der er vedtaget røgfri skoletid på alle folkeskolerne.

  Marianne Ahrenkiel Søgaard, sundhedskonsulent i Syddjurs Kommune
 • Vi ved, at rygning er en af de helt store syndere, når det gælder sundhed. Derfor giver det rigtig god mening, at vi forpligter os på at arbejde for at skabe en fremtid, hvor flere børn og unge får mulighed for at skabe sig et sundt og godt liv. Børn og unge har ret til at vokse op uden røg, og nu tager vi ansvar for, at det bliver muligt.

  Irene Holk Lund, formand for Sundhedsudvalget i Tønder Kommune
 • Som frivillige og partnere har vi i dag sagt ja til Kræftens Bekæmpelses invitation til at gå sammen om at få flere med på ideen om en røgfri fremtid her i Rudersdal.

  Preben Etwil, Formand for Frivilligcenter i Rudersdal
 • ”Som forening vil vi gerne sikre, at vores trænere og frivillige er gode forbilleder og rollemodeller, som vores medlemmer kan spejle sig i. Vi ser det derfor som det rigtige signal til alle omkring foreningen, at vi – som en del af røgfri fremtid – klart tager afstand til snus og tobak. Herved får vi skabt en fælles røgfri kultur, hvor forældre trygt kan sende deres børn til fodbold uden at møde voksne som ryger.”

  NUGF Viborg
 • I Lidl ønsker vi at tage et samfundsansvar og stort set alle kender en kollega, en ven eller et familiemedlem, som har eller har haft kræft. Det er en sygdom, som rigtigt mange mennesker har tæt inde på livet. Derfor er det meget vigtigt for os i Lidl, at vi er med til at sætte fokus på sygdommen og vi støtter naturligvis derfor op omkring partnerskabet Røgfri Fremtid.

  Mikko Forsströms, CCO
 • Supporting furture health

  Arctiko
 • Alt for mange grønlændere ryger og bliver syge som følge af tobakkens skadevirkninger og det er sygdom og i værste tilfælde dødsfald som kan forebygges. Som partnere i Røgfri Fremtid, støtter vi at børn og unge får mulighed for at skabe sig et langt, godt og sundt liv. Vi håber at alle gode indsatser for en røgfri fremtid vil sprede sig til Grønland.

  Peqqissutsimut Naalakkersuisoqarfik/Departement for Sundhed
 • At alle unge ikke får starte med at ryge, og alle skoler i kommunen er røgfri.

  Vesthimmerland Kommune
 • Vores børn og unge fortjener at vokse op uden røg. Gennem de rette rammer kan vi hjælpe til, at det sker. Derfor understøtter og indgår Vordingborg Kommune i partnerskabet Røgfri fremtid.

  Mette Høgh Christiansen, formand for Sundhed, Social og Ældre,
 • Odsherred Kommune er partner med Røgfri Fremtid, fordi vi tror på, at vi i fællesskab kan skabe de bedste rammer for et sundt liv. Rygning, herunder også passiv rygning, øger risikoen for udvikling af en lang række sygdomme, der påvirker det sunde liv negativt. Vi vil derfor arbejde både med den forebyggende indsats, så børn og unge ikke starter med at ryge samt med indsatser, der gør det muligt at gå fra ryger til ikke-ryger. Byrådet har besluttet, at Odsherred Kommune skal være røgfri arbejdsplads ved udgangen af år 2020 som første trin mod en røgfri kommune.

  Byrådet, Odsherred Kommune
 • AMU-Vest bakker op om Røgfri Fremtid, fordi tobaksrygning er skadeligt. Vi har alle en forpligtelse til at bidrage til et sundt arbejds- og undervisningsmiljø – og her er Røgfri Fremtid et væsentligt bidrag.

  Torben Pedersen, Direktør
 • På NNY - Danmarks første efterskole for iværksætteri - introduceres de unge til fremtidens kompetencer Mediedesign, Business og Tech. En fremtid, hvor kompetencerne i samspil med mental og fysisk sundhed skal opleves som et positivt tilvalg i ønsket om at skabe værdi for sig selv, andre og samfundet. På NNY arbejder vi med fremtiden og udvikling. Rygning tilhører fortiden og afvikling. Vi bakker naturligvis fuldt op omkring en røgfri ungdom.

  Jane Holstein, skoleleder
 • Helpwater A/S er logovand med mulighed for at støtte Kræftens Bekæmpelse; så Røgfri Fremtid og Helpwater arbejder for samme sag.

  HelpWater
 • Undersøgelser viser at erhvervsskoler kan være med til at skabe flere rygere, derfor skal vi tage ansvar. SOSU Esbjerg vil være med til at støtte elevernes sundhed ved at deltage i røgfri fremtid.

  SOSU Esbjerg
 • ”Min bemærkning til alle elever med en røgfri aftale er, at ’I har givet jer selv den bedste præmie – nemlig at I ikke er begyndt at ryge’ ”

  Kristian Pedersen, skoleleder på Mølholm Skole
 • Rygning er en af de absolut største sundhedsudfordringer vi har som kommune. Rigtig mange af vores borgere ryger, og bliver med alderen mere og mere belastet helbredsmæssigt pga. rygning. Vi støtter, derfor indsatsen for, at beskytte unge mod at starte med at ryge – samt retten til at vokse op uden røg.

  Lolland Kommune
 • Middelfart Kommune bakker op om Røgfri Fremtid, fordi vi gerne vil understøtte visionen om, at ingen børn og unge starter med at ryge. Vi har i forvejen indført røgfri arbejdstid for vores ansatte, og ser partnerskabet som en naturlig del af vores fremadrettede arbejde frem mod en røgfri fremtid.

  Rikke Rytter Lindegaard, sundhedschef i Middelfart Kommune
 • Det er ikke alle ting, man skal give videre til den nye generation. Dårligt helbred er en af de ting. Hos JORTON arbejder vi med mange unge mennesker. Det ser vi som et stort ansvar. Derfor giver det god mening for os at forebygge og støtte den nye generation til et bedre liv. Og derfor er vi partnere i Røgfri Fremtid.

  Jorton A/S
 • Idræt og rygning er et dårligt match. Børn og unge skal ikke udsættes for passiv rygning i deres idrætsforening og forældrene skal være trygge ved, at deres børn færdes i et røgfrit miljø. Derfor støtter vi budskaberne i Røgfri Fremtid.

  Morten Mølholm, adm. direktør i DIF
 • I Sorø Kommune har vi en ambition om, at flere skal vælge et røgfrit liv. Rygning er den enkeltfaktor, der har størst betydning for sundhed, og derfor er det et naturligt og målbevidst valg, at vi indgår i partnerskabet Røgfri Fremtid. I Sorø Kommune vil vi gøre det sunde valg til det nemme valg, derfor arbejder vi for at skabe rammer for en hverdag, hvor tobak ikke er synligt, attraktivt og lettilgængeligt. Vi har et særligt fokus på, at børn og unge har mulighed for at leve et røgfrit liv. For at lykkes må vi alle tage ansvar og  løfte opgaven i fællesskab.

  Gert Jørgensen, borgmester i Sorø Kommune
 • Dialog er vejen frem: I Lejre Kommune skal vi skabe  en røgfri fremtid i et tæt samarbejde mellem de store børn og unge, deres forældre, interesserede borgere, foreninger, virksomheder, politikere og ansatte fra kommunen. Kun på den måde kan vi ændre holdninger og adfærd.

  Carsten Rasmussen, borgmester i Lejre Kommune
 • Forskning viser, at rygning er en stor og negativ ulighedsspiller i sundhed. Partnerskabet med Røgfri Fremtid handler om de næste generationer – og her står vi gerne skulder ved skulder med Kræftens Bekæmpelse, TrygFonden og andre gode kræfter for at undgå og forebygge, at de tager vores problemer videre i deres liv – og forbliver røgfri. Med den viden vi har, følger et stort ansvar, og sammen kan vi redde de næste generationer.

  Marianne Fussing Ørsted, Direktør
 • Vores Ikast bakker op Røgfri Fremtid, da vi ved, at tobaksrygning har stor negativ indflydelse på vores sundhed og øger risikoen for udvikling af en lang række sygdomme. Det er vigtigt at forebygge tidligt i livet, så selskabsrygning ikke udvikler sig til afhængighed. Vi skal støtte alle, der ønsker at stoppe med at ryge, og give dem en sundere fremtid.

  Vores Ikast
 • I Furesø Kommune vægter vi sundhed, natur og livskvalitet for både børn og voksne højt. Børnene er vores fremtid, og derfor er det vores oplagte opgave at arbejde for, at børn ikke begynder at ryge i vores kommune. Et liv uden afhængighed giver frihed og livskvalitet, og det er sådan et liv, vi ønsker for Furesøs børn.

  Furesø Kommune
 • Silkeborg Kommune bakker op om Røgfri Fremtid, fordi vi ønsker at støtte vores børn og unge til et røgfrit liv. Ingen kan være uenige i, at børn og unge fortjener en røgfri fremtid - og vi vil gerne støtte alle, der ønsker et liv uden røg.

  Steen Vindum, borgmester Silkeborg Kommune
 • Aarhus vil gøre alt for, at børn og unge ikke begynder på en utrolig dårlig vane. En stor del af befolkningen har allerede erstattet rygning med en anden kultur og sociale aktiviteter. Det er et fælles ansvar at skabe sunde rammer for byen, selvom rygning er et personligt valg.

  Aarhus Kommune
 • Holdopnu.dk bakker op om en Røgfri Fremtid. Vi hjælper dagligt rygere til at blive røgfri og nikotinfri, og til at få et sundere liv. Vi ved hvor svært det er at kvitte tobakken, men vi gør alt hvad vi kan, for at hjælpe på vej til et røgfri Danmark. 

  Holdopnu
 • De yngre elever ser op til de ældre elever, som er rollemodeller. Som ansvarlige voksne på skolen, er vores opgave at oplyse, støtte op om og tydeliggøre den skadelige virkning røg har for os som mennesker. Vi skal ikke være fordømmende og moralisere, men vi skal gøre, hvad vi kan, for at målet nås. Vi er tæt på børnene, som det hele handler om, og vi ser det som en helt naturlig ting at støtte op om Røgfri Fremtid.

  Vinderød Privatskole
 • I Thisted Kommune mener vi, at børn og unge har ret til at vokse op uden røg, og som politikere har vi medansvaret for, at det bliver muligt. Vi vil derfor også arbejde for, at skabe en røgfri fremtid, hvor flere børn og unge får bedre muligheder for at skabe sig et sundt og godt liv. Vi vil derfor også sikre, at færre ryger, så færre bliver syge af tobaksrøg.

  Ida Pedersen, formand for Social- og Sundhedsudvalget
 • Vi ved, at langt de fleste rygere er begyndt som mindreårige – og at mange af dem fortryder sidenhen. Vi har som ungdomsskole et ansvar for, at vores unge mennesker får en røgfri fremtid – og får bedre muligheder for at skabe sig et sundt og godt liv.

  Allerød Ungdomsskole
 • Tobak er sundhedsskadelig og derfor vil vi i Holstebro Kommune gerne skabe rammerne for at børn, unge og voksne kan få et røgfrit liv. Dette gøres gennem op.lysning ud fra den bedst tilgængelige viden, røgfri rammer og tilbud om rygestop. Målsætningen og investeringen er ambitiøs; ønsket er en røgfri fremtid for flest mulige borgere i Holstebro Kommune. 

  Jens Kristian Hedegaard, formand for Social og Sundhedsudvalget & Helle Bro, direktør for personale, social, sundhed og arbejdsmarked
 • Kolding Kommune støtter Røgfri Fremtid, fordi vi ønsker at designe muligheder for et bedre liv. Alle, der ønsker at blive røgfri, skal opleve at få den nødvendige hjælp og opbakning – og som kommune ønsker vi at forebygge, at børn og unge får rygevaner, som senere i livet kan spænde ben for det gode liv

  Kolding Kommune
 • Stopnu er partner med Røgfri Fremtid, fordi vi arbejder for samme sag, nemlig visionen om et røgfrit Danmark. Tobaksforebyggelse har været en del af Stopnu daglige indsats i næsten 20 år og er vores hjertesag. Gennem rådgivning og behandling støtter vi rygere til at lykkes med at kvitte tobakken, og vi ved præcis, hvad der skal til. Visionen om et røgfrit Danmark er rigtig og vigtig, men kræver fælles mål og indsatser. Derfor bakker Stopnu fuldt op om Røgfri Fremtid.

  Stopnu.dk
 • Aabenraa Kommune er glade for initiativet fra Kræftens Bekæmpelse og Trygfonden omkring en Røgfri Fremtid, hvor kommende generationer har de bedst mulige forud­sætninger for at vælge et røgfrit liv, og ikke udsættes for uønsket tobaksrøg.

  Aabenraa Kommune
 • Gentofte Kommune ønsker at give borgerne de bedste forudsætninger for at leve et langt og sundt liv. Som partner i Røgfri Fremtid arbejder vi for at skabe rammer for sund levevis og sikre en fremtid, hvor børn og unges liv ikke går op i røg.

  Gentofte Kommune
 • Rygning er en af de største sundhedstrusler. Der er stadig et stort antal rygere i Faxe Kommune, og flere unge begynder at ryge. Derfor gælder det om både at forebygge rygestart og tilbyde rygere mulighed for rygestop tilpasset den enkeltes livssituation. Vores fælles Partnerskab i Røgfri Fremtid er en fantastisk platform til at færre unge begynder at ryge.

  Marianne Hoff Andersen, Faxe Kommune
 • Det giver ikke mening at der hver dag er 40 unge mennesker, som begynder at ryge!! Derfor bakker vi, i Rebild Kommune, op om Røgfri Fremtid. Vi tager et ansvar i forhold til at forebygge at de unge starter med at ryge – samtidig med at vi hjælper de unge, som allerede er startet. Pr. 01.01.19 har vi indført røgfri arbejdstid og røgfri matrikel – vi vil skabe det gode forbilleder for vores børn og unge.

  Rebild Kommune
 • Hver dag begynder 40 unge at ryge. Samtidig har vi også set en stigning i antallet af unge der ryger hver dag i alderen 16-25 år fra 13 % 2015 til 15 % i 2016. Dertil ønsker knap halvdelen af de unge at stoppe med at ryge indenfor det næste år. I Aalborg Kommune har vi stor fokus på forebyggelse af rygestart blandt børn og unge og tilbud om hjælp til rygestop til unge. Vi støtter derfor også op om et partnerskab, som netop arbejder for, at beskytte børn og unge mod rygestart samt støtte flere til at lykkes med et rygestop.

  Mads Duedahl, rådmand i Sundheds- og Kulturforvaltningen i Aalborg Kommune
 • Hos FIT og Sund har vi medlemmernes sundhed i fokus. Vi arbejder på at sikre, at alle vores medlemmer går en "Røgfri Fremtid" i møde - blandt andet ved at fjerne rygning helt fra centrets matrikel, så vores besøgende får et godt liv med motion, sund kost - og naturligvis uden røg

  Fit & Sund, Albertslund
 • Fordi alle Børn og unge fortjener en frisk og sund krop

  Mikenta
 • Skal målsætningen om en røgfri generation nås i 2030, kræver det at alle relevante aktører arbejder sammen om at nå målet. Detailhandlen er parat til at løfte sin del af ansvaret. Derfor bakker Dansk Erhverv op om visionen om en Røgfri Fremtid.

  Dansk Erhverv
 • Viborg FF ønsker at bidrage til en sundere fremtid for vores børn og unge, og derfor bakker vi op om Røgfri Fremtid. Idræt og rygning hører ikke sammen efter vores mening, så derfor er det helt naturligt for os at indgå et partnerskab med Røgfri Fremtid. Der er rigtig mange børn og unge, som ugentligt kommer på vores træningsanlæg, og de skal kunne færdes i røgfrie rammer. Vi er meget bevidste om at være gode rollemodeller, og derfor er det også vores håb, at vi med vores engagement i Røgfri Fremtid kan inspirere andre foreninger og organisationer til at gå samme vej.

  VFF Amatør
 • Alle ved, at rygning er med til at give følgesygdomme og tabte leveår. Det er vigtig, at vi som kommune tager ansvar og skaber mulighed for, at børn og unge kan vokse op uden røg. Sammen skaber vi sundhed - sammen skaber vi det gode liv. Lad os skabe en røgfri fremtid for alle vores borgere i 2030.

  Jan Andersen, formand for Udvalget for Sundhed og Omsorg, Mariagerfjord Kommune
 • Der er ingen grund til, at vores børn og unge bliver udsat for røg og tobak og bliver inspireret til selv at begynde at ryge eller gør brug af andre tobaksformer. Derfor er vi partner i Røgfri Fremtid.

  Pernille Kloster Aalund, Sundhedschef
 • Det er vigtigt at vi tænker på vores børns fremtid og gør, hvad vi kan for at de får en god start på livet.

  Karsten Nielsen, borgmester
 • Her på skolen har vi alle dage søgt at støtte vores elever og medarbejdere, på de områder de måtte have brug for det. Det giver derfor rigtig god mening for os at blive partnere i Røgfri Fremtid, så vi herigennem får mulighed for at tilbyde gode støttemuligheder i arbejdet med at kvitte smøgerne i et Danmark, hvor flere og flere røgfri zoner vinder indpas. Vores elever oplever allerede i dag, at de efter få måneders skolegang kommer i praktik, hvor de ikke må ryge. Gennem projekt Røgfri Fremtid får vi bedre mulighed for at forberede eleverne på dette med sundere alternativer. Det er sund fornuft at indgå i Røgfri Fremtid. Et tilbud vi som social- og sundhedsskole ikke kan sige nej til.

  SOSU Nykøbing Falster
 • GALLERI-randers bakker 100% op om røgfri fremtid og er stolt over at være  med. Er selv eks ryger og lykkelig hver dag over at jeg hoppede af vognen i tide så kan jeg via dette bare hjælpe lidt er målet nået. 

  Hanne Koch
 • Vi er blevet partnere af Røgfri Fremtid fordi vores børn og unge har ret til at vokse op uden røg. I Frederikssund Kommune vil vi arbejde for at skabe rammer i hverdagen, der betyder, at færre børn og unge starter på at ryge.

  Frederikssund Kommune
 • Vi giver Røgfri Fremtid vores fulde opbakning. Kræftens Bekæmpelse gør en kæmpe indsats for kræftforskningen, for at øge opmærksomheden på rygningens skadelige virkninger og for at hjælpe mennesker og familier, som er ramt af kræft. Det kan vi kun støtte.

  Lars Schmidt, redaktør, Rudersdal Avis  
 • Der er intet godt at sige om rygning. Intet. Så hvorfor søren er der stadig nogen der ryger?

  Act-on-it fortæller - gennem en god historie - sandheden om rygning til vores unge mennesker med det mål at gøre dem til den første ikke-rygende generation.

  For det kan lade sig gøre.

  Hvis vi alle sammen vil….

  Thomas Milton, Skuespiller act-on-it
 • Allerød Kommune er én af de første kommuner, der indførte røgfri arbejdsplads og røgfri skoletid. Vi  har gennem mange år arbejdet med at forebygge rygning og hjulpet borgere med at kvitte tobakken. At vi er blevet partnere i Røgfri Fremtid understreger denne indsats, og det er især min forhåbning, at færre børn og unge begynder at ryge –  for vi ved, at det har store konsekvenser for deres sundhed og trivsel.

  Karsten Längerich, borgmester i Allerød Kommune
 • Det var ikke noget svær beslutning for os at tilslutte os visionen Røgfri Fremtid. Dels er budskabet krystalklart, let forståeligt og nemt at formidle, og dels flugter det rigtig godt med klubbens formål om fremme af idræt og sundhed.

  HA85
 • Flere kollegier i Aarhus bliver røgfrie: Beboerne i Dania Kollegiets 251 boliger og Grundtvigs Hus´ 198 boliger har besluttet, at nye lejekontrakter siden 2018 indgås som røgfrie i boligerne. Det betyder, at kollegierne i løbet af få år bliver røgfrie indendørs, ligesom de anviste udendørs rygerområder placeres, så røg ikke generer andre. Kollegiekontoret udlejer således nu 650 røgfrie boliger, mens det foreløbig fortsat er tilladt at ryge i Kollegiekontorets 4.000 øvrige boliger. Rygere skal også være velkomne i vores boliger. Der skal blot tages hensyn til alle – både rygere og ikke-rygere. Derfor er det nødvendigt med restriktioner på rygningen, da røg som bekendt er luftbåren. Samtidig indebærer røgfrie kollegier, at ikke-rygere fremover helt kan slippe for ufrivillig røg i og ved deres bolig. Den mulighed har de ikke haft tidligere.

  Kollegiekontoret i Aarhus
 • Halsnæs Idrætsråd er gået med på holdet ifm. Røgfri Fremtid. Primært da vi ser rygning og idræt ikke skal være på samme hold… Vi håber børns rollemodeller ude i foreningerne viser vejen, så børn kan vokse op med holdningen, om rygning og idræt altid er et dårligt match.

  Halsnæs Idrætsråd
 • Som en af de største idrætsforeninger i Rudersdal Kommune og som brugere af faciliteterne på Birkerød Idrætscenter og Birkerød Svømmehal, støtter vi stærkt op om budskabet Røgfri Fremtid for unge. Vi har mange af kommunens børn og unge som medlemmer hos os i Sigma Swim Birkerød og håber at kunne bidrage til at unge ikke starter med at ryge.

  SIGMA SWIM Birkerød
 • Alle gode kræfter bør samarbejde om, at så mange som muligt bliver inspirerede og motiverede til at tage beslutningen om at holde op med at ryge.

  Mona Striib, forbundsformand FOA
 • Jammerbugt Kommune ønsker at gå aktivt ind i Røgfri Fremtids vision om et røgfrit Danmark, hvor ingen ryger eller bliver udsat for tobaksrøg. Det ligger kommunen meget på at sinde, at især vores unge mennesker ikke kommer til at ryge eller bliver udsat for tobaksrøg, da det er grundlæggende for at leve et godt, sundt og langt liv. Kommunen ser ligeledes gode perspektiver i at drage fordel og nytte af at indgå partnerskab med Røgfri Fremtid, så kommunen kan trække på Røgfrit Fremtids indsigt i og viden om forebyggelse indenfor området, herunder muligheden for netværksdannelse og samskabelse.

  Jammerbugt Kommune
 • I Folkesparekassen arbejder vi for at skabe bæredygtige løsninger, når det gælder både økonomi, miljø og mennesker. Rygning er en trussel mod folkesundheden og vores børns trivsel. Derfor skal børn og unge vokse op uden røg – vi har et medansvar for at skabe de bedste vilkår for fremtidige generationer.

  Mette Agerup, Presse- og kommunikationsansvarlig, Folkesparekassen
 • Struer Kommune er partner i Røgfri Fremtid og støtter visionen om de første røgfri generationer i 2030. Vi ønsker, at vores børn og unge går en røgfri fremtid i møde og arbejder for at give dem rammer i hverdagen, hvor det er nemmere som barn og ung at sige nej til tobak.

  Lars Olesen, centerchef for Sundhed og Omsorg
 • Vi ønsker at sikre et røgfrit og sundt skolemiljø for både elever og ansatte. Derfor bakker vi op om Røgfri Fremtid.

  FGU Østjylland
 • Idræt og rygning hænger dårligt sammen, derfor vil HI gerne bakke op om, at rygning er no go. Rygning er yt og giver dårlige idrætsresultater, derfor bakker vi som facilitetsledere op om røgfri idrætsmiljøer.

  Halinspektørforeningen
 • Mine kommende børnebørn skal ikke være rygere, og det skal deres klassekammerater forhåbentlig heller ikke. Målet om at ingen børn og unge skal ryge i 2030 er ambitiøst, men det er bestemt realistisk. Rygning er fortsat en markant trussel mod folkesundheden, men når jeg ser på, hvor meget vores holdning til rygning har ændret sig indenfor de seneste 10-20 år, så mener jeg, at der er grund til optimisme. Lad os tage det næste skridt og udfase tobakken.

  Anne Kahns, formand for Apotekerforeningen
 • 9 ud af 10 rygere fortryder at de begyndte at ryge. Ballerup Kommune arbejder for en røgfri ungdom – og et røgfrit liv for alle, der ønsker det.

  Ballerup Kommune
 • I Røgfri Fremtid står vi sammen om fx røgfri skoledag for alle elever, fordi vi ønsker, at skolerne bidrager til en synlig røgfri identitet, hvor det ikke er smart at ryge. For ansatte i kommunerne er røgfri arbejdstid fortsat vigtigt, så de fremstår som positive rollemodeller for vores børn og unge.

  Susanne Palsig, formand for Sundheds- og Handicapudvalget i Gladsaxe Kommune
 • KL bakker op om Røgfri Fremtid, fordi alle, der ønsker at blive røgfri, skal opleve, at omgivelserne støtter op om den beslutning. Det gælder især de unge, hvor vi helt skal undgå, at den unge festryger bliver dagligryger senere i livet. Som kommuner er vi i kontakt med borgerne gennem hele livet og især i ungdomsårene, og vi spiller derfor en væsentlig rolle i at forebygge lysten til at begynde at ryge. Det er afgørende, at vi støtter de mennesker, der ønsker at holde op med at ryge, og øger muligheden for flere gode leveår for dem.

  Thomas Adelskov, formand for KL's social- og sundhedsudvalg
 • #Skod din smøg - rygning er føj!

  Skolen ved Havet
 • Rygning er skyld i 13.600 dødsfald om året og er den største synder i forhold til tab af gode leveår generelt i Danmark. Rygning er altså forbundet med store omkostninger for både samfundet og for den enkelte ryger. Det kan vi ikke sidde overhørigt. 

  Derfor støtter vi i Danske Fysioterapeuter op om Røgfri Fremtids vision om et røgfrit Danmark.

  Danske Fysioterapeuter
 • Rudersdal Kommune støtter op om en røgfri fremtid så vores borgere kan få et sundt og langt liv. Vi ønsker at skabe større opmærksomhed på dette i vores udearealer og håber på at Røgfri Fremtid kan bidrage til at færre børn og unge begynder at ryge.

  Rudersdal Kommune
 • Når vi ved, at rygning er den risikofaktor, som koster flest liv, er vi forpligtede til at tage ansvar. Lyngby-Taarbæk Kommune støtter Røgfri Fremtid, og vi har en politisk vedtaget sundhedsstrategi, som skal sikre, at børn og unge kan færdes i et røgfrit miljø, mens de er i kommunens varetægt. Det gør vi blandt andet ved at overholde den nationale lovgivning om rygeforbud både indenfor og udenfor offentlige bygninger, hvor børn og unge færdes samt ved at indføre røgfri skoletid for alle inden udgangen af 2019.

  Lyngby-Taarbæk Kommune
 • Sundhed og Omsorg i Norddjurs Kommune bakker op om Røgfri Fremtid, fordi vi har en vision om at blive en røgfri kommune. Vi tror på, at børn og unge er en vigtig målgruppe at påvirke – og én af brikkerne i det store puslespil – for at nå visionen. Vi vil derfor med glæde indgå i et partnerskab med Kræftens Bekæmpelse med en fælles ambition om at nedbringe rygning.

  Søs Fuglsang, Sundhed- og Omsorgschef, Norddjurs Kommune
 • Vi ved, at de fleste rygere er startet med at ryge, inden de fyldte 18 år. Vi ved også, at hovedparten af dem ender med at fortryde, at de begyndte. Derfor giver det god mening, at vi sammen med Røgfri Fremtid arbejder for at skabe et liv uden røg for alle.

  Nils Borring, borgmester i Favrskov Kommune
 • For ALDI Danmark er det helt naturligt at bakke op om Røgfri Fremtid. Som forhandlere af tobak har vi et ansvar over for vores kunder, og vi skal være med til, sammen med resten af den danske detailhandel, at påvirke ID-kulturen i Danmark, således at ingen under 18 kan købe tobaksvarer i detailhandlen i Danmark.  Derudover har vi, som virksomhed, et ansvar for vores elever, og vi vil arbejde for, at de ikke begynder at ryge og hjælpe dem, der gerne vil holde op. Vi tror på, at sammen med de øvrige medlemmer i partnerskabet, kan vi yde et bidrag til indfrielsen af målsætningen om en røgfri generation i 2030.

  ALDI
 • Social- og sundhedsskolerne har i sit DNA fokus på sund livsstil og er derfor røgfri. Danske SOSU-skoler  er naturligvis partner i Røgfri Fremtid.

  Danske SOSU-skoler
 • Vi ønsker en røgfri fremtid. Røgfrihed bør omfatte alle typer røg og tobak, herunder også snus, og der bør være fokus på, at rolle modeller ikke benytter tobaksprodukter. Her tænkes særligt på børneinstitutioner , skoler og instruktører i fritidslivet

  Ringkøbing-Skjern Kommune
 • Pædagoger støtter unge i stærke fællesskaber uden røg. Fordi alle børn og unge har ret til #godtbørneliv, der indebærer en røgfri fremtid og retten til at være i sunde miljøer. Derfor er BUPL partner i Røgfri Fremtid.

  BUPL
 • Vi ved, at rygning er et stort sundhedsproblem for samfundet – og at det kan være svært for den enkelte ryger at stoppe. Hos Blue Water er vi vant til at hjælpe hinanden og arbejde sammen for at lykkes med tingene. Vi ønsker ligeledes at tage socialt ansvar – og ved at bakke op om Røgfri Fremtid medvirker vi til at skabe en sundere fremtid for alle.

  Blue Water Shipping
 • Vejen Kommune ønsker en sund fremtid for vores børn og børnebørn. Projektet vil kunne understøtte mulighederne for, at børn og unge i fremtiden kan færdes i helt røgfrie miljøer.

  Vejen Kommune
 • Solrød Kommune støtter op om Røgfri Fremtid, fordi rygning har stor negativ indflydelse på sundheden i Danmark. Vi har et fælles ansvar for at sikre, at børn og unge vokser op i sunde og udviklende omgivelse, hvor røg ikke er en del af hverdagen.

  Solrød Kommune
 • Vi synes det er et fantastisk godt projekt som vi meget gerne vil støtte, og ligeledes være med til at sprede budskabet om en røgfri fremtid. Alt for mange unge starter stadig med at ryge i en tid, hvor vi alle ved hvor farligt det er, og kan vi i Herning-Ikast Håndbold hjælpe med at få de unge mennesker til at tænke sig om en ekstra gang inden de begynder at ryge - så vil vi være glade.

  Herning-Ikast Håndbold
 • Vi drømmer ganske enkelt om en Røgfri Fremtid.

  Restudy ApS
 • Børns Vilkår mener, at alle børn har ret til et godt og langt liv, og derfor vil vi gerne bakke op om Røgfri Fremtid.

  Rasmus Kjeldahl, direktør i Børns Vilkår
 • FGU Sønderjylland vil aktivt arbejde for at skabe rammer for, at eleverne kan danne sunde fællesskaber samt træffe de gode valg for deres fremtid.

  FGU Sønderjylland
 • Vi ønsker ikke at vores ansatte bliver udsat for tobaksrøg eller opfordret til at begynde at ryge. Vi vil gerne hjælpe dem der ønsker at stoppe med at ryge. Vores mål er på sigt en røgfri fabrik.

  Imerys Danmark
 • Med forebyggelse og fremme af sundhed som kernen i tandplejernes fagområde er det oplagt og naturligt, at Danske Tandplejere indgår som partner i Røgfri Fremtid. Rygning har en altafgørende betydning for den enkeltes sundhed igennem hele livet, og i vores daglige arbejde konfronteres vi med de skader og sygdomme, som rygning påfører mundhule og tænder. Som tandplejere understøtter vi, at børn og unge ikke starter med at ryge samtidig med, at vi arbejder aktivt for at hjælpe og motivere til rygestop.

  Elisabeth Gregersen, formand i Danske Tandplejere
 • Kerteminde kommune – en sund kommune, hvor sunde valg og fællesskaber er tilgængelig for alle.

  Kerteminde Kommune
 • De samfundsmæssige og menneskelige omkostninger ved rygning er fortsat alt for store. Derfor må vi i fællesskab styrke indsatsen for en Røgfri Fremtid.

  Åse Kubel Høeg, udvalgsformanden i Social og Sundhedsudvalget i Viborg Kommune
 • I Faaborg Midtfyns Kommune arbejder vi for at forebygge rygestart, samt hjælpe rygere til rygestop, -på tværs af køn, alder og sociale skel. Derfor bakker vi op om Røgfri Fremtid.

  Faaborg-Midtfyn Kommune
 • Guldborgsund Kommune er medlem af Røgfri Fremtid, fordi vi ønsker at styrke børn og unges ret til røgfrihed. Det kræver en fælles kombineret indsats, og vi tror på, at vi igennem samskabelse kan skabe røgfrie forandringer. Vi gør det, fordi det er vigtigt for os alle.

  Bo Abildgaard, formand for Social, Sundhed og Omsorgsudvalget i Guldborgsund Kommune
 • Nyborg Kommune bakker op om Røgfri Fremtid, fordi det sunde valg skal være det lette valg. Sunde vaner grundlægges tidligt, og det er derfor vigtigt, at vi står sammen om en tidlig forebyggende indsats, så både børn, unge og voksne går en røgfri fremtid i møde.

  Jan Reimer Christiansen, udvalgsformand for Sundheds- og Forebyggelsesudvalget
 • Børn og unge skal ikke ryge! Og færre voksne skal gøre det! Derfor tilslutter Ringsted Kommune sig til partnerskabet Røgfri Fremtid med ambitionen om at sikre både børn og voksne i vores kommune en sundere fremtid uden røg.

  Henrik Hvidesten, borgmester
 • I foreningsidrætten vil vi gerne slå et slag for at dit barn kan træne i et røgfrit miljø. I foreningen er fællesskabet stærkt. Derfor håber vi, at holdkammeraten, træneren eller andre rollemodeller vil tage ansvar og vise at idræt og rygning ikke hænger sammen.

  Charlotte Bach Thomassen, formand i DGI
 • Her holder vi afstand til røg, vigtig for os at sprede budskabet, i et hus hvor børn, unge og rollemodeller mødes. Vigtig vi alle går en røgfri fremtid i møde.

  Sparekassen Thy Arena Mors
 • Rygning er en af de absolut største sundhedsmæssige udfordringer vi har. Som et civilsamfundstilbud med kontakt til tusindvis af børn og unge hver år, støtter vi indsatsen for at beskytte unge mod rygestart samt støtte flere til at lykkes med et rygestop. Alle unge fortjener bedre muligheder for at skabe sig et mentalt sundt og fysisk godt liv uden tobak.

  Headspace Danmark
 • En vigtig sundhedsindsats for fremtiden er at børn og unge vokser op uden røg og tobakkens skadelige virkninger. Vi indgår derfor i et partnerskab med Røgfri Fremtid.

  Britt Jensen, formand for Social- og Sundhedsudvalget i Rødovre Kommune
 • FGU Danmark er medlem af Røgfri Fremtid for at sætte fokus på, hvor vigtigt det er, at vi i fællesskab får skabt de bedst mulige betingelser for en sund fremtid for vores elever og lærere.

  FGU Danmark
 • I Bakkehuset har vi gæster i alle aldre, men nok flest i den modne alder, hvor mange har røget i mange år. Det er sikkert svært at ændre ret meget på det, men det er vigtigt, at den modne gruppe sender et klart signal til de unge, der kan være fristet til at begynde at ryge. De unge skal have at vide hvor usmart og dumt det er at ryge.

  Kulturmødestedet Bakkehuset
 • Sundhedsplejersker arbejder for en Røgfri Fremtid for alle børn og unge gennem forebyggelse og sundhedsfremme i skoler og hjemme hos familierne. Vi formidler viden så unge kan træffe det sunde valg.

  Fagligt Selskab for Sundhedsplejersker
 • Børn og unge har ret til at vokse op uden røg. Det handler om både om, at de voksne omkring børnene ikke ryger i deres nærhed, og at de unge ikke i deres dagligdag har mulighed for at ryge. Med partnerskabsaftalen siger vi ja til at påtage os et ansvar for, at børn og unge ikke begynder at ryge.

  Dorte Meldgaard, borgmester
 • På FGU Syd- og Midtfyn er vi et fællesskab, hvor vi har forventninger til hinanden. Vi tror på, at det gode liv blandt andet er et røgfrit liv. Røgfri skoletid forpligter, og vi skal hele tiden være et skridt foran beslutningen.

  Ene Wolfsberg, direktør i FGU Syd- og MIdtfyn