Rygning i tal

Unge & Rygning

  • Hver dag begynder 40 børn og unge at ryge. Det svarer til, at et barn begynder at ryge hvert 36. minut.
  • Blandt 16-19-årige ryger 24 pct. hver dag eller lejlighedsvist - i 2013 var det 22 pct.
  • Blandt 20-24 årige ryger 32 pct. hver dag eller lejlighedsvist
  • Langt de fleste rygere begyndte at ryge, inden de fyldte 18 år

Voksne & Rygning

  • 17 pct. af danskerne ryger hver dag, 6 pct. ryger lejlighedsvist
  • 7 ud af 10 rygere ville ikke ryge, hvis de kunne leve deres liv om
  • Hvert år dør omkring 13.000 danskere på grund af tobak
  • Hvert fjerde dødsfald i Danmark skyldes tobaksrygning

Veje til en røgfri fremtid

Med en røgfri fremtid er der et stort potentiale for, at befolkningen får et bedre og længere liv. Rygning er den livsstilsfaktor, der har størst negativ indflydelse på vores sundhed.

De fleste, der ryger, begyndt som mindreårige. Det til trods for, at det i Danmark er ulovligt at sælge tobak til børn og unge under 18 år.

National lovgivning og lokale regler er de mest effektive tiltag til at beskytte nuværende og kommende generationer mod tobak. Det handler blandt andet om at indføre flere røgfri miljøer, hæve prisen på tobak markant, gemme tobakken væk under disken og indføre neutrale cigaretpakker uden smarte farver, mønstre m.m. Tiltagene er nødvendige for at hjælpe børn og unge til en røgfri fremtid.

Faktaark

Højere pris på tobak

Dyrere cigaretter betyder, at færre børn og unge begynder at ryge. Derfor skal prisen op med mindst 50 pct. Prisen på cigaretter skal ikke være børnevenlig.

Tobak under disken

Et produkt, der dræber hver anden bruger, skal ikke stå fremme i butikken. Tobakken skal væk fra hylderne og ned under disken – i alle butikker.

Røgfri miljøer

Børn og unge skal ikke lære at ryge i skolen. Derfor skal skoletiden være røgfri på alle grundskoler og ungdomsuddannelser – både på skolens område og uden for.

Neutrale cigaretpakker

Alle tobakspakker skal have samme farve og grafik. De skal signalere, hvad de indeholder - et produkt, der gør dets forbrugerne afhængige og syge.

Undersøgelser

Røgfri Fremtids Ungeundersøgelse 2017

Røgfri Fremtid har spurgt 3.610 unge mellem 14 og 19 år om, hvad der påvirker deres rygevaner. Undersøgelsen giver nye indsigter i unges tanker om rygning og er relevant for alle, der arbejder med forebyggelse af rygning.

Forebyggelse af rygning blandt børn og unge

Vidensråd for Forebyggelse har indsamlet, sammenfattet og vurderet den nyeste videnskabelige forskning om, hvad der virker bedst til at forebygge, at børn og unge starter på cigaretterne.

Fem centrale anbefalinger til en røgfri fremtid

Røgfri Fremtid har i samarbejde med WHO Europe lanceret en analyse af dansk tobaksforebyggelse og fem centrale anbefalinger til, hvordan Danmark kan komme nærmere målet om en røgfri fremtid.

'Jeg betragter ikke mig selv som ryger, selv om jeg jo er det'

Unge i starten af 20’erne bruger cigaretter til at skabe identitet, finde fællesskab og håndtere en livsperiode med mange valg og usikkerhed. Det viser rapport om unges rygevaner fra Kræftens Bekæmpelse.

Børn og tobak er et dårligt match

Rygning grundlægges i barndommen
De fleste, der ryger, begyndte som mindreårige. Det til trods for, at det i Danmark er ulovligt at sælge tobak til børn og unge under 18 år. Jo tidligere man begynder at ryge, jo større er risikoen for, at man bliver afhængig og får svært ved at stoppe igen.

Børn og unge spejler sig i deres omgivelser
Når man er ung, spejler man sig i forældre, søskende, venner, fodboldtræneren m.m. Og hvis dem, som man spejler sig i ryger, er der langt større risiko for, at man også selv begynder at ryge. Som ung spejler man sig også i de normer og den kultur, man møder i hverdagen. Hvis man hver dag ser rygning ved indgangen til skolen, i fjernsynet, på Facebook og YouTube, og man ser, at tobak kan købes overalt, så bliver rygning en helt normal ting.

Ungdommens eksperimenter
Ungdomslivet er præget af eksperimenterende adfærd. Som led i at skabe sig en identitet afprøver man sig selv - eksempelvis med markant tøjstil, farvet hår og rygning. Men hvor hårfarven vaskes eller vokser ud, er der stor risiko for, at afhængigheden af tobak følger med ind i voksenlivet. Mange unge, der begynder at ryge, bliver afhængige og får svært ved at stoppe igen.

72 pct. af de personer, der begynder at ryge, fortryder det senere hen.