Rygning i tal

Unge og rygning

  • 11 pct. af de 15-17 årige ryger (4 pct. dagligt, 8 pct. lejlighedsvist)
  • 22 pct. af de 18-24-årige ryger (9 pct. dagligt, 13 pct. lejlighedsvist)

Voksne og rygning

  • 18 pct. af danskerne ryger (13 pct. dagligt, 6 pct. lejlighedsvis)
  • 70 pct. begyndte at ryge regelmæssigt inden de fyldte 18 år.
  • 68 pct. af dem, der ryger, vil gerne stoppe

Rygning og helbred

  • Hvert år dør omkring 13.000 danskere på grund af tobak
  • Rygning er skyld i ca. 20 pct. af alle kræfttilfælde

Få mere viden om rygning på Kræftens Bekæmpelses hjemmeside.

Hvorfor ryger unge?

Børn og unge spejler sig i de mennesker, den kultur og de normer, de møder i deres hverdag - det gælder også rygning.

Rygning blandt familiemedlemmer, venner og kammerater kan være afgørende for, om børn og unge selv begynder.

Men interessen kan også komme fra influencere, musikere, skuespillere eller fra voksne rollemodeller, som de unge møder i deres hverdag ‒ fx lærere eller pædagoger, der ryger.

Regler og rammer for rygning har ligeledes stor betydning for rygestart. Pris, markedsføring, tilgængelighed og røgfri miljøer spiller derfor en rolle.

Figuren til højre viser faktorer, der har indflydelse på, om børn og unge begynder at ryge.

Rapporter

Røgfri Fremtids Ungeundersøgelse 2017-2020

Røgfri Fremtid har siden 2017 hvert år gennemført en undersøgelse, hvor 14-19 årige er blevet spurgt om deres rygevaner og holdning til tiltag, der skal forebygge rygning. Rapporten indeholder også en analyse af udviklingen i de unges svar, der er sket fra 2017 til 2020.

Forebyggelse af rygning blandt børn og unge

Vidensråd for Forebyggelse har indsamlet, sammenfattet og vurderet den nyeste videnskabelige forskning om, hvad der virker bedst til at forebygge, at børn og unge starter på cigaretterne.

Fem centrale anbefalinger til en røgfri fremtid

Røgfri Fremtid har i samarbejde med WHO Europe lanceret en analyse af dansk tobaksforebyggelse og fem centrale anbefalinger til, hvordan Danmark kan komme nærmere målet om en røgfri fremtid.

'Jeg betragter ikke mig selv som ryger, selv om jeg jo er det'

Unge i starten af 20’erne bruger cigaretter til at skabe identitet, finde fællesskab og håndtere en livsperiode med mange valg og usikkerhed. Det viser rapport om unges rygevaner fra Kræftens Bekæmpelse.

Minianalyse: Danskernes holdning til røgfri miljøer

I denne minianalyse præsenteres tal for danskernes holdning til røgfri miljøer. Resultaterne stammer fra undersøgelsen ’Danskernes holdning til tobak 2020’.

Minianalyse: Danskernes holdning til ’tobak under disken’ og neutrale tobakspakker

I denne minianalyse præsenteres tal for danskernes holdning til at gemme tobakken væk i butikkerne og til at indføre standardiserede/neutrale tobakspakker. Resultaterne stammer fra undersøgelsen ’Danskernes holdning til tobak 2020’.

Rapport: Unges opfattelse af markedsføringen på tobaksprodukter

For at få indblik i unges opfattelse af den nuværende markedsføring på cigaret- og cigarillospakker, har Røgfri Fremtid gennemført en række fokusgruppeinterviews med unge i alderen 16-24 år.