(AFLYST) Invitation til foredrag samt generalforsamling 2020

Dato/tid:
22. april 2020 17:00 - 22:00

OBS: Foredraget og generalforsamlingen er desværre aflyst pga. coronavirus/covid-19 smitterisiko

Indkaldelse til ordinær generalforsamling onsdag den 22. april

Center for Kræft & Sundhed, Nørre Allé 45, 2200 Kbh. N

og invitation til et foredrag om Livet under og efter  behandlingsforløb med kemoterapi

 

Kl 17.00-18.00 Professor emeritus, dr.phil. et lic.pharm Jørgen Rassing causerer over teori og selvoplevet praksis med 5 års cancerpakke efterfulgt af gentagne behandlinger. Foredraget vil indeholde nedenstående punkter:

 • Oplevelse af virkning, bivirkninger og senfølger
 • Hjælp til selvhjælp til et godt liv
 • Støtte fra ”Netværksgruppe for kræftoverlevere med senfølger”

Tilmelding til foredrag: senest 12. april via. linket foroven.

Kl 18.00-18.20 Pause. Der serveres sandwich og en let forfriskning.

Kl 18.20 afholdes ORDINÆR GENERALFORSAMLING for foreningens medlemmer. Pårørende er velkomne. Dagsorden iflg. Vedtægterne:

 1. Valg af dirigent
 2. Formandens beretning
 3. Fremlæggelse af regnskab – godkendelse heraf
 4. Behandling af indkomne forslag
 5. Fremlæggelse af budget og planlagte aktiviteter 2019
 6. Kontingent, herunder medlemsservice
 7. Valg af bestyrelse, jf. § 6 stk. 1
 8. Valg af revisor og revisorsuppleant jf. § 6 stk. 2
 9. Eventuelt

Med henvisning til pkt. 4 foreslår bestyrelsen, at § 4 Kontingent ændres til: ”Kontingent følger kalenderåret og forfalder den 15. februar hvert år – Ved manglende betaling sendes en betalingspåmindelse og hvis kontingentet herefter ikke bliver betalt, bliver man slettet som medlem af foreningen. Størrelsen af kontingentet vedtages på generalforsamlingen og træder i kraft ved det efterfølgende kalenderårs begyndelse”.

Eventuelle forslag tilsendes bestyrelsen v/formand Marianne Nord Hansen, Rosenørns Alle 11, 4. th, 1970 Frederiksberg C eller pr. mail til: formand@senfoelger.dk senest den 8. april 2020.

Med venlig hilsen

Marianne Nord Hansen
Formand for Senfølgerforeningen

Hent invitation (pdf)

Adresse:
Kræftrådgivningen i København
Center for Kræft og Sundhed København
Nørre Allé 45
2200 København N

Foto: Kræftrådgivningen i København, Center for Kræft og Sundhed

Kræftrådgivningen i København

Center for Kræft og Sundhed København
Nørre Allé 45
2200 København N


Åbningstider

Mandag-torsdag kl. 10.00-16.00

Fredag kl. 10.00-13.00

 

Telefonisk

Mandag-torsdag kl. 09.30-15.00

Fredag kl. 09.30-13.00

Der er mulighed for at bestille tid til rådgivning uden for den almindelige åbningstid.

 

Tlf. 82 20 58 05 

Du er velkommen til at kigge forbi til en snak i vores åbne rådgivning, eller du kan ringe og høre nærmere og bestille en tid. 


Se flere begivenheder fra denne rådgivning

Kontaktperson


Simone Hede

22 16 72 00

simone@senfoelger.dk