Har jeg senfølger?

Her kan du læse om, hvad senfølger er og hvilke typer af senfølger, man kan få.

Hvad er senfølger?

Ved senfølger forstås sædvanligvis blivende forandringer som følge af kræftsygdommen eller behandlingerne. For mange kræftpatienter er der tale om vedvarende senfølger med både fysiske, psykiske og psykosociale funktionssvigt, som kan være svært invaliderende i hverdagen.

Senfølger viser sig et stykke tid eller flere år efter, at behandlingerne er afsluttet. For mange kræftoverlevere bliver senfølgerne kroniske.

Rapporterede senfølger:

 • Angst
 • Angst for tilbagefald
 • Arvævsdannelse
 • Balanceproblemer
 • Depression
 • Diarré eller forstoppelse
 • Følelsesmæssige problemer
 • Følgesygdomme
 • Hjerteproblemer
 • Hukommelses- og koncentrationsproblemer
 • Knogleskørhed
 • Kramper
 • Lymfødem (væskeansamling)
 • Nedsat immunforsvar
 • Nedsat muskelkraft og bevægelighed
 • Nedsat arbejdsevne
 • Nedsat syn
 • Nerveskader, smerte- og føleforstyrrelser
 • Parforholdsproblemer
 • Permanent hårtab
 • Rejsningsproblemer
 • Rosen
 • Seksuelle problemer
 • Social isolation
 • Smerter
 • Spise- og synkeproblemer
 • Svært ved at klare dagligdagsaktiviteter
 • Søvnproblemer
 • Tandskader
 • Tinnitus
 • Træthed (fatigue)
 • Tørre slimhinder
 • Vandladningsproblemer
 • Vejrtrækningsproblemer
 • Vægtøgning/vægttab
 • Væskeophobning
Se video om senfølger

 
Hjælp og rådgivning hvis du har senfølger

Hvis du oplever senfølger efter din kræftbehandling, har vi forskellige tilbud, der forhåbentlig kan hjælpe dig til at få et godt liv efter kræft.

Her kan du få hjælp, hvis du har senfølger

Helbredt - men ikke rask

'Helbredt - men ikke rask' er et strategisk oplæg om voksne kræftpatienters senfølger udarbejdet af Kræftens Bekæmpelse i samarbejde med Senfølgerforeningen. Læs bl.a. om de hyppigste senfølger, de menneskelige konsekvenser af senfølger, eksempler på hjælp til kræftpatienter med senfølger og en række anbefalinger til en forbedret indsats på området.

Få uddybende information om senfølger: 'Helbredt - men ikke rask'

 
Besøg cancer.dk

 

Læs om bivirkninger og senfølger på cancer.dk

 

Besøg cancer.dk