Senfølgerforeningens netværksgrupper

I netværksgrupperne støtter og hjælper vi hinanden med at takle de problemer, som senfølgerne efter kræftbehandling har medført. Senfølgerforeningen har med succes etableret 8 netværksgrupper rundt om i landet.

Netværksgrupper

Som medlem af en gruppe møder du ligesindede, som gerne vil hjælpe og støtte dig til at tale om de mange følelser, der kan være, hvis man for eksempel mister noget af sin arbejdsevne.

Godt at vide om netværksgrupperne:
 • Alle er velkomne uanset kræfttype, behandling og senfølger
 • Der er en gensidig aftale om tavshedspligt
 • Gruppens deltagere sætter selv dagsordenen efter behov på mødedagen
 • Der er to tovholdere til hvert netværksgruppemøde, der har oplevet senfølger på egen krop
 • Til møderne taler vi om det, der fylder - du bestemmer selv hvad, hvor meget og om du vil dele dine erfaringer
 • Til møderne kan vi være følelsesmæssigt påvirket - vi kan græde, men vi kan også grine sammen
 • Der er fokus på at snakke om nuværende problemstillinger men også på at komme videre
 • Vi er forskellige steder i livet og senfølgeforløbet 

Klik her og se hvornår netværksgrupperne mødes

Medlemmerne siger, at netværksgruppen giver:

 • Viden om senfølger og hvordan senfølger kan håndteres i hverdagen
 • En oplevelse af, at du ikke er alene om at have senfølger
 • Et frirum hvor det er legalt at tale om sine senfølger
 • Socialt samvær
 • Tryghed
 • En oplevelse af at blive mødt med accept og anerkendelse af ens følelser og oplevelser
 • Erkendelser og AHA-oplevelser 
 • Øget livskvalitet

Læs mere i artiklen "Helbredt og hvad så?" (pdf) 


Netværk for børnekræftoverlevere

I København er der en netværksgruppe for børnekræftoverlevere. 

Vi er en gruppe voksne, der har haft kræft som børn, som mødes en gang om måneden.

Det er noget ganske særligt at være børnekræftoverlever. Mange af os finder ikke forståelse blandt vores jævnaldrende, da vi har været noget helt andet igennem i vores liv. Men her er der et fællesskab med forståelse og hensynstagen, til de senfølger vi hver især går og døjer med.

Vi mødes i hyggeligt samvær, hvor vi taler om alt mellem himmel og jord.  Aldersgrænsen er 18 år og opefter.

Vi mødes hver 1. søndag i måneden kl. 16.00-18.00 i Center for Kræft & Sundhed på Nørre Allé 45 i København.


Vil du vide mere?

Kontakt Anna-Maria Barse: annambarse@gmail.com 

Hent folder (pdf)


Vil du være tovholder?

Tovholdernes rolle er at annoncere møder og andre aktiviteter samt facilitere og “styre” dialogen og tiden til møderne og skabe en accepterende stemning, hvor hver enkelt kan tale om det, der fylder.

Som tovholder tilbydes du kursus og workshops og kan få refunderet transport til møderne og udlæg til simpel forplejning ved møderne (kaffe, frugt, ol.)

Med dig som frivillig her, og angiv at du ønsker at være tovholder på en netværksgruppe.

Ønsker du at høre mere om netværksgruppen eller det at være tovholder, kan du kontakte Dorthe Kann Hostrup på tlf.: 40 59 46 03