Hvor mange får kræft?

Her kan du få svar på spørgsmål om kræftforekomst, som betyder antallet af nye kræfttilfælde.

Tips om tal og statistik

Få tips til hvad du skal være opmærksom på, hvis du vil bruge statistik, som f.eks. diagrammer eller tabeller, i din projektopgave. Her finder du også få ordforklaringer på relevante begreber.

Tips om tal og statistik

Hvor mange får kræft om året?

Antal nye kræfttilfælde pr. år (2010-2014) i Danmark blev registreret til 35.432. Her er der tale om alle kræftformer undtagen anden hudkræft.

Mænd: 18.139
Kvinder: 17.293

 

Hvilke kræftformer er de mest almindelige i Danmark?

I tabellen nedenunder kan du se hvilke kræftsygdomme, der er de mest almindelige i Danmark.

De fem hyppigste kræftformer i Danmark

(Gennemsnit for årene 2010-2014)

alder 0-85+ 

Brystkræft 4.677
Lungekræft 4.635
Prostatakræft 4.577
Tyktarmskræft 3.492
Modermærkekræft 2.194

 

Læs om de fem kræftsygdomme
Klik på linket og find viden om de fem mest almindelige kræftsygdomme i Danmark.

Hyppige kræftsygdomme hos mænd - og hos kvinder

I tabellerne herunder kan du se hvilke kræftsygdomme, der er de mest almindelige i Danmark i 2014 for henholdsvis mænd og kvinder.

De hyppigste kræftformer i 2014 blandt mændalder 0-85+
Prostatakræft 4.577
Lungekræft 2.404
Tyktarmskræft 1.782
Blære og andre urinveje 1.531
Endetarm og anus 1.143
Modermærkekræft, hud 1.014
Hjerne og centralnervesystem 705
Anden kræftform 5.875
De hyppigste kræftformer i 2014 blandt kvinderalder 0-85+
Brystkræft 4.643
Lungekræft 2.231
Tyktarmskræft 1.710
Modermærkekræft, hud 1.180
Endetarm og anus 786
Hjerne og centralnervesystem 786
Livmoderkræft 765
Anden kræftform 5.508

Hvor mange i Danmark lever med kræft?

267.496 danskere levede ved udgangen af 2014 med en kræftdiagnose. Det var både personer, som var i behandling eller gik til kontrol, og personer som var på så lang afstand af deres sygdom, at de kunne betragtes som raske.

Hvor stor er risikoen i Danmark for at få kræft?

Man kan ikke sige noget om den enkelte persons risiko for at få kræft, men derimod baserer man risikoen på gennemsnit beregnet ud fra store patientgrupper. I 2010-2014 var risikoen for at få en kræftsygdom (undtagen anden hudkræft) før 75-års alderen 34% for mænd og 31% for kvinder, men husk, at den enkelte persons risiko kan afvige meget fra gennemsnittet.

Er der flere, der får kræft i dag end tidligere?

Antallet af kræfttilfælde stiger i hele verden. I Danmark er der sket en kraftig stigning i antallet af registrerede kræfttilfælde fra 1940’erne til i dag. I 1940’erne var der knap 9000 nye kræfttilfælde om året i Danmark, og fra 2010-2014 er antallet 35.432 pr. år.

De vigtigste grunde til stigningen er, at vi bliver flere mennesker i Danmark, og at vi i gennemsnit bliver ældre. Over halvdelen af kræfttilfældene er hos mennesker over 65 år. Derudover er der også sket en stigning på grund af øget forekomst efter udsættelse for rygning, alkohol, fysisk inaktivitet, overvægt og sol.

Jo ældre man bliver, jo større er risikoen for at få kræft, og jo større er sandsynligheden også for, at kræftfremkaldende faktorer har kunnet påvirke kroppens celler.

Læs mere om alder og kræft

 
Temaer om kræft

Find inspiration og viden om emnet kræft under forskellige temaer.

 

Se temaer


Børn, unge og kræft

Besøg siderne om børn, unge og kræft på cancer.dk.

Læs om børn, unge og kræft


Kontakt skoleredaktionen

Vi kan desværre ikke hjælpe med at arrangere interviews. Men du er velkommen til at sende en mail til os:

skolemail@cancer.dk