Hvor mange får kræft?

Her kan du få svar på spørgsmål om kræftforekomst, som betyder antallet af nye kræfttilfælde.

Tips om tal og statistik

Få tips til hvad du skal være opmærksom på, hvis du vil bruge statistik, som f.eks. diagrammer eller tabeller, i din projektopgave. Her finder du også ordforklaringer på relevante begreber.

Tips om tal og statistik

Hvor mange får kræft om året?

I 2020 blev lidt mere end 45.000 kræfttilfælde diagnosticeret – det er 123 om dagen.

Antal nye kræfttilfælde i 2020:

Mænd: 23.525
Kvinder: 21.680

Tallene for 2020 er de nyeste tal.

Hyppige kræftsygdomme hos mænd og kvinder
I tabellerne kan du se, hvilke kræftsygdomme, der er de mest almindelige i Danmark for mænd og kvinder. 

De hyppigste kræftformer blandt kvinder Antal nye tilfælde i 2020
Brystkræft  4.855
Lungekræft (inkl. luftrør) 2.600
Tyktarmskræft 1.590
Hjerne, CNS 1.345
Anden hudkræft (ikke modermærkekræft)* 2.020
Modermærkekræft 1.390
De hyppigste kræftformer blandt mænd  Antal nye tilfælde i 2020
Prostatakræft  4.460
Lungekræft (inkl. luftrør) 2.470
Anden hudkræft (ikke modermærkekræft)* 2.570
Urinveje inkl. nyrekræft 2.560
Tyktarmskræft 1.595
Modermærkekræft 1.310

Kilde: Publikationen Kræft i Danmark, Kræftens Bekæmpelse, August 2022.

*Anden hudkræft er kræft i huden, som ikke er modermærkekræft (basalcellekræft undtaget). 


Find mere viden om de mest almindelige kræftsygdomme i Danmark:

Læs om hyppige kræftsygdomme

Hvor mange i Danmark lever med kræft?

I slutningen af 2020, var der 362.715 mennesker i Danmark, der levede med en kræftdiagnose. Det var både personer, som var i behandling for kræft eller gik til kontrol, og personer som var på så lang afstand af deres sygdom, at de kunne betragtes som raske.

På illustrationen kan du se udviklingen i antallet af personer, der lever med eller efter kræft fra 2009-2018.

Antal personer, der lever med eller efter kræft (2011-2020)

Hvor stor er risikoen for at få kræft?
Man kan ikke sige noget om den enkelte persons risiko for at få kræft, fordi risikoen for kræft beregnes som et gennemsnit blandt store grupper i befolkningen. Men man kan se, at kræft som hovedregel rammer ældre mennesker. Næsten halvdelen af dem, der får kræft i Danmark, er over 70 år.

I tabellen længere nede kan du se, hvor mange personer mellem 30-34 år og 75-79 år, der får en kræftdiagnose hvert år i Danmark. Tabellen viser, at der er flest personer mellem 75-79 år, der rammes af kræft. 

Antal kræftdiagnoser hvert år for mænd og kvinder i alderen 30-34 år og 75-79 år

Beregnet i peroden 2012-2016 30-34 år 75-79 år
Mænd 96 (ud af 100.000) 3.351 (ud af 100.000)
Kvinder 139 (ud af 100.000)  2.338 (ud af 100.000)      

Er der flere, der får kræft i dag end tidligere?
Antallet af kræfttilfælde stiger i hele verden. I Danmark er der sket en stor stigning i antallet af registrerede kræfttilfælde fra 1940'erne til i dag. I 1940'erne var der lidt over 9.000 nye kræfttilfælde om året i Danmark. I dag er der lidt mere end 45.000. 

En vigtig grund til at flere får kræft i dag end førhen er bl.a., at befolkningen vokser, og at vi lever længere. Hvis vi tager højde for ændringerne i befolkningens alder og størrelse har risikoen for at få kræft stort set været den samme de sidste 10 år.

 
Skal du skrive projektopgave?

Find inspiration og viden om emnet kræft under forskellige temaer.

 

Se temaer


Børn, unge og kræft

Besøg siderne om børn, unge og kræft på cancer.dk.

Læs om børn, unge og kræft


Kontakt skoleredaktionen

Vi kan desværre ikke hjælpe med at arrangere interviews. Men du er velkommen til at sende en mail til os:

skolemail@cancer.dk