Kræft på verdensplan

Kræft er en sygdom, man kender i hele verden. Men der er stor forskel på, hvilken kræftsygdom, der er mest almindelig i f.eks. Danmark og Afrika.

Kræft på verdensplan
Tips om tal og statistik

Få tips til hvad du skal være opmærksom på, hvis du vil bruge statistik, som f.eks. diagrammer eller tabeller, i din projektopgave. Her finder du også ordforklaringer på relevante begreber.

Tips om tal og statistik

Kræft i u-lande

Mænd, der rammes af kræft, i udviklingslandene får oftest lunge-, mave-, eller leverkræft. Kvinderne får oftest bryst-, livmoderhals- og lungekræft.

Kræft i i-lande

I de industrialiserede lande får mænd, der rammes af kræft, typisk prostata-, lunge,- og tarmkræft. For kvinderne er det oftest bryst-, tarm,- og lungekræft.

Hvorfor er der forskel på kræft på verdensplan?  

Der er mange grunde til, at udbredelsen af kræfttyper er forskellig rundt omkring på kloden. Det skyldes især vores måde at leve på, og dermed hvilke risikofaktorer for kræft man bliver udsat for.

Rygning er skyld i mange kræfttilfælde

Rygning har mange kræfttilfælde på samvittigheden. På verdensplan kan man, ved at se på hvor mange, der bliver ramt af lungekræft, sige noget om rygekulturen i landet.

I Vesten er lungekræft en hyppig kræftform blandt både kvinder og mænd. Anderledes ser det ud i f.eks. Asien og Afrika. Her er der ikke tradition for, at kvinder ryger, og der er derfor færre kvinder end mænd med lungekræft.

Rygekulturen ændrer sig

I takt med at antallet af rygere er faldet i Vesten, har tobaksindustrien vendt blikket mod nye markeder bl.a. i u-landene. I flere u-lande er der nye traditioner og normer, der gør, at kvinderne er begyndt at ryge. Det er en kulturændring, som vi kommer til at kunne aflæse i statistikkerne. Når flere kvinder i u-landene begynder at ryge, vil antallet af lungekræftpatienter i de lande nemlig stige i fremtiden.

Fem hyppigste kræftsygdomme på verdensplan

I tabellen herunder kan du se de fem mest almindelige kræftsygdomme i verden.

De fem hyppigste kræftformer i 2018 på verdensplan

Mænd og kvinder

Brystkræft 2.261.419
Lungekræft 2.206.771
Tarmkræft 1.931.590
Prostatakræft 1.414.259
Mavekræft 1.089.103

 
Skal du skrive projektopgave?

Find inspiration og viden om emnet kræft under forskellige temaer.

 

Se temaer


Børn, unge og kræft

Besøg siderne om børn, unge og kræft på cancer.dk.

Læs om børn, unge og kræft


Kontakt skoleredaktionen

Vi kan desværre ikke hjælpe med at arrangere interviews. Men du er velkommen til at sende en mail til os:

skolemail@cancer.dk