FANG REGNBUEN

Normalt opfatter vi solens lys som hvidt, men i virkeligheden indeholder solens lys en blanding af mange farver. Når du ser farverne på én gang, opfatter dine øjne bare lyset som hvidt. Det er dog muligt at gøre de mange usynlige farver synlige – og det skal du prøve nu!

Du skal nemlig lave et forsøg, hvor du skiller det hvide lys fra solen fra hinanden, så alle de farver, som lyset består af, kommer til syne for det menneskelige øje. På den måde kan du frembringe din helt egen regnbue.

 

1. Skaf jeres redskaber

- Hent et glas og et stykke hvidt papir
- Stil jer ved en vindueskarm, hvor der kommer sollys ind.

2. Opsæt forsøget

- Fyld vand i glasset og stil det i vindueskarmen.

3. Fang regnbuen

- Fang jeres egen regnbue ved at lægge papiret bag glasset og rykke på det i forskellige vinkler
- På et tidspunkt vil I se, at lyset går igennem glasset og danner nogle farver på papiret
- Hvilke farver kan I se i jeres regnbue? Farverne, der kommer frem, er de farver, der findes i det hvide lys, men som vi normalt ikke kan se.

4. Ekstraøvelse: Hvordan reagerer øjet på lys?

- Læreren låner 1 frivillig elev
- Alle andre elever samles omkring læreren
- Læreren lyser i et kort øjeblik eleven i øjnene med en lygte
- Imens holder resten af eleverne øje med, hvad der sker med elevens pupiller. Ændrer de størrelse? 
 

DESIGN EN SOLEKLAR SKOLEGÅRD

Kan du huske de tre solråd? Det første solråd er skygge. Det er vigtigt at sørge for at holde sig i skyggen, når man er ude i længere tid af gangen.
Nogle gange kan det alligevel være svært at finde skyggen... Så skal man til at være kreativ for at få den frem – og finde på sjove ting, man kan bruge den til.
Prøv at forestil dig din skolegård. Er der nogle steder, hvor der er meget sol og hvor det kunne være godt med noget mere skygge? Nu får du lov til at komme med dit helt eget forslag til, hvordan din skolegård kan blive mere soleklar.

1. Find gode og dårlige skyggeområder i skolegården

- Gå ud i skolegården og find områder, hvor der er gode muligheder for at være i skyggen – men også områder, hvor der mangler skygge
- Tag eventuelt billeder med jeres mobiltelefoner af gode og dårlige skyggeområder, så I bedre kan huske, hvordan skolegården ser ud, når I bagefter skal lave skitser.

2. Skitsér 3 idéer til en soleklar skolegård

- Skitsér mindst 3 idéer til, hvordan jeres skolegård kan blive mere soleklar. Koncentrer jer om de områder I fandt, hvor der var dårlige skyggemuligheder
- Design løsninger, der kan give bedre skygge – fx et halvtag. I kan blive inspireret af de gode skyggeområder
- Overvej om skyggen kan designes, så I kan bruge den, når I leger – fx som et gemmested. Husk, at solen flytter sig i løbet af dagen.

3. Find på 3 argumenter til skolelederen

- Find på mindst 3 gode argumenter til jeres skoleleder om, hvorfor det er vigtigt, at netop jeres plan til en mere soleklar skolegård bliver ført ud i livet
- Præsenter jeres idé for resten af klassen på 1 minut. Forestil jer, at klassen er skoleledelsen, som I skal overbevise om, at netop jeres ide skal designes
- Brug de argumenter, I sammen har fundet på. Vis eventuelt nogle af de billeder, I har taget af skolegården, i præsentationen.