Gå til sygdomsliste

Støt kræftsagen

Kun 3 pct. af vores indtægter
kommer fra det offentlige.
Dit bidrag er afgørende.

Fradragsregler for virksomheder

Forskningsgaver er fuldt fradragsberettigede

Når du støtter Kræftens Bekæmpelse med et bidrag til forskning finansieret af Kræftens Bekæmpelse, har du fuld fradragsret uanset beløbets størrelse. Fradragsretten er ikke begrænset af et minimums- eller et maksimumsbeløb. Jfr. ligningslovens §8H

Andre gaver giver fradrag op til 15.600 kr.

Andre gaver end forskningsgaver er fradragsberettiget op til 15.600 kr. pr. år. Jfr. Ligningsloven § 8 A

Indberetning til SKAT

Vi indberetter indbetalte gavebeløb til SKAT på virksomhedens CVR-nr. Indberetning er en betingelse for fradrag efter ovenstående to regler.

Erhvervspartnerskab, sponsorater og øvrige bidrag fra virksomheder

Når der i forbindelse med et sponsorat indgår et element af reklameydelse, har virksomheden som hovedregel fradrag for beløbet som driftsudgift. Kræftens Bekæmpelse fremsender en faktura med moms.
Det er op til virksomheden at bedømme, evt. efter samråd med virksomhedens revisor, om beløbet kan fratrækkes som en driftsomkostning (fx reklameudgift). Jfr. Statsskattelovens § 6.

Har du spørgsmål?

Ring til Susanne Gregersen 35 25 72 12 eller send en e-mail til sg@cancer.dk

 

Det går din støtte til

Det går din støtte til

Hver gang Kræftens Bekæmpelse modtager 100 kr., bliver 61 kr. brugt til kræftforskning, 20 kr. bruges til patientstøtte, 16 kr. sættes af til forebyggelse og kun 3 kr. går til administration.

Læs mere om hvad din støtte går til