Gennembrud inden for brystkræftforskning

Kræftens Bekæmpelse driver selv og støtter brystkræftforskning rundt om i landet. Nedenfor kan du læse mere om de største gennembrud siden 2003.

2013: Protein kan føre til målrettet behandling. Nye resultater fra Kræftens Bekæmpelse

Center for Kræftforskning kan føre til en mere effektiv vaccine, som kvinder med en særlig type brystkræft (triple-negativ) kan få glæde af.

2010: Et skridt mod bedre kemoterapi

I en serie epokegørende artikler beskriver forskere fra Kræftens Bekæmpelse metoder, som på sigt vil gøre det muligt at findenye biomarkører. Disse kan hjælpe med at udvælge den rigtige og mest effektive formfor kemoterapi til den enkelte kvinde.

2009: Tidlig diagnose

I væsken omkring kræftceller findes såkaldte biomarkører. Forskerne arbejder stadig med at afsløre hvordan man kan bruge disse til i fremtiden at opdage brystkræft på et meget tidligt stadium.

2007: Røntgen afslører knuder

Screening af brystkræft bliver indført i hele landet. En røntgenundersøgelse (mammografi) af brystet kan afsløre knuder, der er så små, at man ikke kan mærke dem ved selvundersøgelse.

2006: Generne giver svaret

Forskere i Kræftens Bekæmpelse har sammen med finske kolleger fundet forskelle i generne, som øger risikoen for arvelig brystkræft.

2004: Hormoner i overgangsalderen

Undersøgelsen Kost, Kræft og Helbred var med til at give præcise oplysninger om, at brugen af hormoner i overgangsalderen næsten fordoblede kvindens risiko for brystkræft.

2003: Hold igen med alkohol

Alkohol øger risikoen for brystkræft. Det blev bekræftet af forskere i Center for Kræftforskning efter en dansk undersøgelse af 30.000 kvinder.

Forskning i mere individuel strålebehandling til kvinder med brystkræft

Professor Birgitte Vrou Offersen har fået penge fra Kræftens Bekæmpelse til en række studier af strålebehandling. Målet er at kunne tilbyde mere skræddersyet strålebehandling til kvinder med brystkræft, herunder til kvinder, som bliver opereret for forstadier til brystkræft.

Brystkræftbehandlingen tilpasses mere den enkelte kvinde

I dag skræddersys behandlingen af brystkræft, så den passer bedre til den enkelte kvinde. Målet er, at man allerede i forbindelse med diagnosen kan tilbyde et mere individuelt forløb. Niels Kroman, cheflæge i Kræftens Bekæmpelse, opsummerer udviklingen inden for behandlingen af brystkræft.