Bestyrelsen

Bestyrelsen

Tarmkræftforeningens bestyrelse 2017. Læs mere om bestyrelsesmedlemmerne nedenfor.

Bestyrelsen

Jette Lyngholm, formand

f. 1960, bosiddende i Trøjborg, Aarhus
jette.lyngholm@mail.dk 
Mobil: 40 31 84 18

Da jeg blev ramt af tarmkræft i oktober 2010 følte jeg mig meget alene, og alt var lyserødt og handlede om brystkræft. Jeg besluttede mig for, at jeg ville hjælpe andre tarmkræftpatienter. Startede derfor et netværk op i Region Midtjylland i 2012 i samarbejde med netværket i København. I oktober 2013 blev jeg valgt ind i bestyrelsen for Tarmkræftforeningen, og siden 2016 har jeg været formand for foreningen. Jeg håber, at jeg med min historie kan være med til at give håb til andre. Jeg har nu været kræftfri siden februar 2014 og går til halvårlig kontrol.

Bestyrelsen

K.B. Madsen, næstformand

f. 1939, bosiddende i Roskilde
madsenkb@mail.dk  
Mobil: 40 13 15 47

Jeg ønsker at bruge min ledelseserfaring fra erhvervslivet og andre frivillige foreninger til at udvikle Tarmkræftforeningen, og håber ligeledes at mine sygdomserfaringer kan være til gavn for andre tarmkræftpatienter.

Bestyrelsen

Anita Grant, sekretær

f. 1956, bosiddende i Asnæs, Odsherred
agprivat@hotmail.com 
Mobil: 28 65 03 13

Har gået til yoga for kræftramte i Lyngby Kræftrådgivning (i starten af mit sygdomsforløb) og senere roet kajak i Charlottenlund også via Lyngby Kræftrådgivning. Ved begge aktiviteter oplevede jeg, hvor meget det betyder at dele kræftsygdommen med andre kræftramte – og jeg besluttede mig for, at jeg ville hjælpe andre kræftpatienter. I oktober 2013 blev jeg valgt ind i bestyrelsen i ”Patientforeningen for tarmkræft”, nu ”Tarmkræftforeningen”. Jeg håber, at jeg med mit sygdomsforløb kan være med til at give håb til nydiagnostiserede tarmkræftpatienter.

Bestyrelsen

Kirsten Sand Andersen, bestyrelsesmedlem

f. 1943, bosiddende i Rungsted Kyst
sand-andersen@mail.tele.dk 
Mobil: 22 72 67 10

Da jeg blev opereret for tarmkræft i 2008 var der ikke umiddelbart hjælp at hente efterfølgende, så da jeg tilfældigt så et opslag om etablering af Patientnetværket for Tarmkræft, meldte jeg mig til at deltage aktivt i etablering af dette. Da Netværket blev til Foreningen for Tarmkræft, gik jeg ind i bestyrelsen, som jeg stadig er medlem af. Min motivering for dette er at bidrage til at hjælpe andre patienter ved at udbrede viden om tarmkræft, behandlingsmuligheder og skabe større åbenhed om senfølger.

Bestyrelsen

Hans Foged, bestyrelsesmedlem

f. 1944, bosiddende i Odense
hans.foged@tdcadsl.dk 
Mobil: 21 70 27 28

Da jeg kom ud på den anden side efter min behandling for endetarmskræft med efterfølgende kemobehandling, opdagede jeg, at behandlersystemet ikke havde ret stor viden om senfølger efter behandlingen. Senfølger har belastet min hverdag meget.

Mit engagement i bestyrelsen er netop fokus på senfølger - et stort problem for dem, som rammes, og de læger, som forsker på dette område, skal bakkes op.

Bestyrelsen

Jørgen Mathiesen, bestyrelsesmedlem

f. 1948, bosiddende i Greve
joma@privat.dk 
Mobil: 24 45 75 66

Er frivillig i Kræftens Bekæmpelse, fordi jeg gerne ville hjælpe andre i samme situation. Der var ikke så meget hjælp at hente i starten af mit sygdomsforløb i januar 2008. Har været med til at starte Tarmkræftforeningen (dengang Patientnetværket for Tarmkræft) for 8 år siden, hvor der ikke var nogen forening for tarmkræft. Er nu med i bestyrelsen igen efter at have været ude et par år.

Bestyrelsen

Lisa Husted, kasserer

f. 1945, bosiddende i Hundested
hustedfamily@webspeed.dk  
Mobil: 20 91 53 76

Jeg har valgt at blive medlem af Tarmkræftforeningen, efter at jeg blev ramt af tyktarmskræft i 2014. Jeg kom ind i bestyrelsen i marts 2016 og er nu fungerende kasserer pr. 1. januar 2017. Jeg vil gerne kunne gøre en forskel og hjælpe andre i lignende situationer.

 
Besøg cancer.dk

Du kan læse dybdegående og opdateret information om tarmkræft, behandling og statistik på Kræftens Bekæmpelses hjemmeside.


Læs om tarmkræft på cancer.dk

Besøg cancer.dk