01-11-2021

Morgen Talk: Hvordan kan almen praksis bidrage til at reducere den sociale ulighed i sundhed?

Praktiserende læger møder i deres daglige virke mange sårbare og komplekse borgere. Og mange af disse borgere oplever på egen krop, hvordan den sociale ulighed i sundhed rammer skævt.

Med en ny runde af Morgen Talks var der derfor torsdag 28. oktober fokus på, hvordan almen praksis kan bidrage til at reducere den sociale ulighed i sundhed. Denne Morgen Talk blev afviklet med Jesper Fisker, adm. direktør i Kræftens Bekæmpelse, i spidsen som moderator.

Der bør prioriteres mere tid til dem, som har det største behov

Lise Dyhr, praktiserende læge og bestyrelsesmedlem i DSAM, var inviteret til at fortælle om DSAM’s hvidbog: ”Giv mest til dem med størst behov”, og hvordan virkningsfulde værktøjer kan anvendes i almen praksis.

Lise benyttede lejligheden til, at dele ud af sin erfaring og viden som praktiserende læge. Et af Lises budskaber var, at det strukturelle niveau skal ændres, så der i højere grad prioriteres mest til dem, som har de største behov. Der er eksempelvis behov for, at lægerne i de socialt udsatte områder får mere tid til de enkelte borgere i stedet for flere borgere.

Du kan se eller gense Lises spændende indlæg her: https://www.cancer.dk/ulighedisundhed/morgen-talks/

De borgere som har brug for mest, de får mindst

”Sundhedsressourcer har en tendens til at være ulige fordelt. De områder som har flest borgere med sundhedsproblemer får typisk også de færreste ressourcer. De borgere som har brug for mest, de får mindst”
sådan indledte den anden oplægsholder, Mogens Vestergaard.

Mogens er praktiserende læge, professor, seniorforsker og overlæge ved Forskningsenheden ved Almen Praksis på Aarhus Universitet. Mogens driver derudover sammen med to kompagnoner Lægefællesskabet i Grenå, hvor de har iværksat konkrete indsatser, som er målrettet de sårbare borgere.

Det var således Mogens argument, at den sociale ulighed i sundhed kan reduceres, hvis politikkerne er villige til at lave differentierede indsatser og fordele ressourcerne til de områder og borgere, som har mest behov.

Mogens benyttede endvidere lejligheden til at præsentere, hvordan de konkret arbejder med social ulighed i sundhed eksempelvis, hvordan deres borgere er ”stjernepatienter”. Du kan se eller gense de mange konkrete og spændende eksempler her: https://www.cancer.dk/ulighedisundhed/morgen-talks/ 

Morgen Talk om børneovervægt

Sæt allerede nu et X i kalenderen

23. november 2021

Denne tirsdag afvikles den næste Morgen Talk i regi af Alliancen mod Social Ulighed i Sundhed. Denne gang er der fokus på teamet: Hvordan reduceres risikoen for, at børneovervægt rammer socialt skævt?

Vi ser frem til endnu en spændende Morgen Talk, hvor vi kan byde velkommen til:

- Fenja Søndergaard, fuldmægtig i Danmarks Statistik, og Anja Pia Biltoft-Jensen, gruppeleder og seniorforsker på DTU

- Jens Meldgaard Bruun, lægefaglig leder i Nationalt Center for Overvægt

Jesper Fisker, adm. direktør i Kræftens Bekæmpelse, er som sædvanligt moderator.

Af Af Mathias Nielsen Sidst ændret: 01.11.2021