13-01-2023

Anbefalinger fra tre arbejdsgrupper: Hvordan øger vi lighed i sundhed?

Forud for den nationale konference om ulighed i sundhed 8. februar 2023, har tre arbejdsgrupper udviklet anbefalinger inden for (1) organisatoriske sundhedskompetencer, (2) involvering af borgere i sårbare positioner og (3) brobygning mellem civilsamfund og sundhedsvæsen.

Et stigende antal mennesker lever i dag med én eller flere kroniske sygdomme. Samtidig ser vi en systematisk ulighed i, hvem sygdommene rammer. Risikoen for at udvikle type 2-diabetes er dobbelt så høj for borgere bosat i udsatte boligområder sammenlignet med borgere fra mere velstillede områder. Borgere ramt af kræft lever i gennemsnit 10 år længere, hvis de har en lang i stedet for en kort uddannelse. Vi har i dag stor viden om udbredelsen af social ulighed i sundhed i Danmark. Vi kender til mange af de udfordringer som borgere med kroniske sygdomme i udsatte positioner står over for. Spørgsmålet er, om vi udnytter vores viden godt nok, og om der er behov for at tænke nyt inden for både forebyggelse og behandling.

På baggrund af denne problemstilling, har tre arbejdsgrupper med et bredt udsnit af eksperter udarbejdet en række anbefalinger, som anviser vejen til et mere lige sundhedsvæsen. Du kan downloade et koncentrat af arbejdsgruppernes anbefalinger her

Nedenfor kan du desuden downloade og læse anbefalingerne fra de tre arbejdsgrupper:

Arbejdsgruppe 1 - Organisatorisk sundhedskompetence og samarbejdet på tværs. Læs  anbefalinger her.

Arbejdsgruppe 2 - Brugerinvolvering af borgere i sårbare positioner. Læs anbefalinger her

Arbejdsgruppe 3 - Brobygning mellem civilsamfundet og sundhedsvæsenet. Læs anbefalinger her

Anbefalingerne har til formål at skabe debat og dialog på en national konference 8. februar 2023. Konferencen stiller skarpt på hvilke indsatser, der skal til for at mindske uligheden blandt borgere med kronisk sygdom i udsatte positioner.

Til konferencen kan du blandt andet se frem til at høre om Sundhedsstyrelsens indsatser over for sårbare borgere og oplæg fra eksperter, om hvordan sundhedskompetencer, brugerinvolvering, og brug af frivillige kan mindske uligheden. Konferencen vil munde ud i et fælles opråb til politikere, ledere og sundhedsprofessionelle, som fremsætter konkrete bud på, hvordan vi kan mindske ulighed blandt borgere med kronisk sygdom.

Se programmet her.

Tid og sted 
Konferencen finder sted 8. februar 2023 kl. 09.30 – 16.15 og afholdes i Fællessalen på Christiansborg, Rigsdagsgården, 1240 København K. Tilmeldingen er lukket.

Spørgsmål vedrørende programmet kan rettes til:
Julie Nielsen, jun@cancer.dk, tlf.: +45 53 19 08 68
Heidi Smollerup Rasmussen, hsmr@cancer.dk, tlf.: +45 30 38 23 19

Spørgsmål vedrørende tilmelding rettes til:
Annika Thorslund, ath@cancer.dk, tlf.: +45 53 19 08 73

Af Julie Nielsen Sidst ændret: 13.01.2023