22-04-2022

Morgen Talk 26. april

Morgen Talk 26. april kl. 8:30-9:00 på Teams


Alliancesekretariatet afvikler næste Morgen Talk 26. april: 

Søren Brostrøm, direktør i Sundhedsstyrelsen deler ud af erfaringerne efter 2,5 år med COVID-19 – kommunikation i øjenhøjde og sundhedstilbud tæt på borgerne, hvad tager Sundhedsstyrelsen med, som kan anvendes i forhold til sårbare borgere i fremtidens sundhedsvæsen?


Jesper Fisker, adm. direktør, Kræftens Bekæmpelse er moderator.

Morgen Talken med Søren Brostrøm 26. april kan tilgås her: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NmFiOTI4ZTMtMzEzNi00MTFkLThlNjItNjIyZmY5NzIxYWI1%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%229ffd9551-461b-4f09-8b17-b822440a6649%22%2c%22Oid%22%3a%2281552e98-34fe-4ba3-b0af-59a43d6aef8f%22%2c%22IsBroadcastMeeting%22%3atrue%7d&btype=a&role=a  

Alliancepartnerne er velkomne til at dele linket med kollegaer, samarbejdspartnere og andre interesserede. 

Af Mathias Nielsen Sidst ændret: 22.04.2022