02-11-2021

Høring i Folketingets Sundhedsudvalg om ulighed i sundhed med deltagelse fra flere alliancepartnere

Onsdag 10. november 2021 afvikler Folketingets Sundhedsvalg en åben høring med fokus på social ulighed i sundhed.

Høringen fokuserer på, hvordan social ulighed i sundhed kommer til udtryk i sociale, økonomiske, geografiske og uddannelsesmæssige forhold. Det undersøges også, hvordan disse forhold har indflydelse på borgernes og patienternes sundhed og muligheder for at få den bedste behandling.

Høringen skal derudover belyse spørgsmål om sociale forskelle og strukturel ulighed, herunder brugerbetaling og forskning, samt borgernes mulighed for en lige adgang til sundhed og forebyggelse.

Til høringen er der inviteret en række oplægsholdere, hvor af en stor del repræsenterer partnere i Alliancen mod Social Ulighed i Sundhed. Dette drejer sig om:

  • Henrik Brønnum-Hansen, lektor, Afdeling for Social Medicin, Institut for Folkesundhedsvidenskab Københavns Universitet
  • Morten Sodemann, professor, Syddansk Universitet
  • Peter H. Faarbæk, sundhedspolitisk konsulent, 3F
  • Karin Friis Bach, formand for Sundhedsudvalget, Danske Regioner
  • Klaus Lunding, formand, Danske Patienter
  • Thorkild Olesen, formand, Danske Handicaporganisationer

 Derudover deltager:

  • Leif Vestergaard Pedersen, Det Etiske Råd, formand for rådets arbejdsgruppe vedrørende projekt om Ulighed i sundhed
  • Steffen Damgaard, formand, Landdistrikternes Fællesråd

 Vi ser meget frem til en spændende høring. Der er mulighed for tilmelding her: https://tilmeld.events/ulighedisundhed/signup 

Derudover transmitteres høringen på Folketingets hjemmeside: https://www.ft.dk/da/aktuelt/tv-fra-folketinget 

  

Det fulde program kan ses her: https://www.ft.dk/samling/20211/almdel/SUU/bilag/5/index.htm

 

Af Mathias Nielsen Sidst ændret: 02.11.2021